Ny dom i Højesteret: vilkår i ægtepagt er ugyldigt


Dom ved Højesteret afklarer et principielt spørgsmål om kompensation ved særeje og skilsmisse.

Højesteret har i dag afsagt dom i en meget principiel sag om hvilke aftaler, ægtefæller kan indgå om kompensation til den ene ægtefælle, når den anden har særeje og derfor ikke skal dele sin formue. Højesteret konkluderer, at sådanne aftaler er ugyldige. Det er vores ekspert i ægteskabsager Advokat (H) Kirstine Kryger Dyekjærs vurdering, at der er tinglyst en del ægtepagter, som nu har ugyldigt indhold.

Sagen kort:

Dommen afklarer et principielt spørgsmål om kompensation ved særeje og skilsmisse.

Sagen drejer sig om et par, der i 2006 blev gift og lavede en aftale om særeje i ægteskabet, fordi manden havde en gård som havde været i familiens eje i generationer. Aftalen betød, at ved skilsmisse kunne manden beholde sin gård. De aftalte, at hustruen skulle hjælpe til på gården og derfor aftalte de også, at selvom de havde aftalt særeje, så skulle hustruen have et beløb i kompensation, hvis de blev skilt. Parret endte med skilsmisse og hustruen krævede derfor en kompensation på 1 mio. kr. efter aftalen mellem dem. Manden ville ikke betale, da han påstod at kompensationsbestemmelsen var ugyldig. Skifteretten gav hustruen medhold i, at hun skulle have det fulde beløb, men manden ankede til Vestre Landsret, som gav ham medhold. Dog skulle han betale et mindre beløb på 200.000 kr. til hustruen. Hustruen fik lov til at indbringe sagen for Højesteret som i dag har afsagt dom om, at aftalen om kompensation var ugyldig.Til gengæld fandt Højesteret, at hustruen alligevel havde krav på en kompensation på 600.000 kr.  

Kirstine Kryger Dyekjær har ført sagen for hustruen i alle tre retsinstanser og kan kontaktes for yderligere oplysninger eller for vurdering af, om din ægtepagt nu er blevet ugyldig.

 

Læs hele Højesterets afgørelse her