Sommerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden


Vores kompetente stud. jur., Rikke Spøhr Schmit, har prøvet kræfter med at være sommerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden i Odense.

Rikke arbejder til daglig som stud.jur. for Advokatkompagniets forsvarsadvokat Søren Salomonsen. Hun har således et indblik i, hvilke problemstillinger en forsvarsadvokat arbejder med og så muligheden for, at få kendskab til, hvad der sker på den anden side af gardinet – anklagersiden.

 

Passion for strafferet

”Jeg valgte at søge stillingen hos Anklagemyndigheden, fordi jeg brænder for strafferetten”.

Rikke er på sit sidste år af kandidaten på jurastudiet, og har som følge af sin passion for strafferetten et stort kendskab til den strafferetlige teori. Hos Advokatkompagniet er hun efterhånden ved at have meget erfaring med strafferet fra et forsvars perspektiv. Rikke forklarer at:

”Det er rigtig sjovt at prøve kræfter med teorien fra en anden og praktisk vinkel, og se hvordan strafferetten opererer i den virkelige verden”. Derfor var stillingen som sommerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden en oplagt mulighed for Rikke for at få erfaring med strafferet fra et anklager perspektiv.

 

Helt tæt på straffesager

Som sommerfuldmægtig fik Rikke lov til at opleve, hvordan straffesager behandles fra start til slut. 

”En straffesag starter med, at der sker en overtrædelse af en lovbestemmelse, der er sanktioneret med straf – typisk fængselsstraf eller bødestraf. Politiet undersøger lovovertrædelsen, og når mistanken begynder at indkredse sig om en enkelt person – måske flere personer i forening, hvis der er flere gerningsmænd, så rejser politiet en sigtelse mod den/de pågældende. Når sigtelsen er rejst, og politiet har foretaget den efterforskning, som politiet finder relevant i forhold til den pågældende sag, så kommer sagen videre til Anklagemyndigheden, som tager stilling til spørgsmålet om tiltalerejsning. Nogle af de sager kom så videre til mig”.

 

Således prøvede Rikke hovedsagligt kræfter med tiltalerejsning, hvor hun havde til opgave, at vurdere om beviserne i en given sag var tilstrækkelige til køre en straffesag ved domstolene. Alt efter vurderingens udfald var det Rikkes opgave, at udarbejde en bevisfortegnelse og derved tilrettelægge sagens gang ved retten, vurdere om sagen krævede yderligere efterforskning eller afslutte sagen.

 

Rikkes erfaring efter sin praktik

Jeg har fået en anden og mere praktisk vinkel på strafferetten, end den jeg hidtil har arbejdet med. Derved er min forståelse for strafferetten også blevet væsentligt større. Jeg har fået en del erfaring med, hvordan det er at arbejde for Anklagemyndigheden, samt forståelse for det mindset en anklager har. 

Jeg er overbevist om, at jeg kan udføre mit arbejde på en bedre og mere kvalificeret måde efter min oplevelsesrige sommer inde ved Anklagemyndigheden, og jeg har i den grad også fået bekræftet at jeg skal arbejde med strafferet på sigt”.

 

Vi er hos Advokatkompagniet glade for at have Rikke tilbage på kontoret! Vi værdsætter at vores stud.jur. efterlever deres passion samt skaber erfaringer og udvider deres horisonter herindenfor.