Om Advokatkompagniet

Om Advokatkompagniet

Advokatkompagniet A/S blev til d. 6. april 2010, men har rødder helt tilbage til starten af 1990'erne. Vi er et advokathus, som består af mange højtprofilerede advokater og advokatsekretærer, og sammen dækker vi rigtig mange juridiske specialer.

Det er vigtigt for os at have både dybde og bredde i vores retslige rådgivning. Vi sætter en ære i at kunne rådgive inden for mange forskellige retsområder, og vi baserer altid vores vejledning på et solidt, fagligt fundament.

Husets advokater og sekretærer dækker et stort antal juridiske specialer. Vi har teams inden for hvert enkelt fagområde, hvor både partnere, jurister, sekretærer og studerende alle bidrager til at udvikle og kvalificere det retslige felt. Advokatkompagniet ledes af partnergruppen, som består af ni advokater.

I august 2017 udvidede vi med en ny afdeling af Advokatkompagniet på Papirfabrikken 28 i Silkeborg.

Mission:

Advokatkompagniet er en række kompetente mennesker, som skaber de bedste juridiske løsninger. Vi driver virksomhed ud fra en overbevisning om, at vi er fagligt stærkere sammen end hver for sig. Advokatkompagniet er et rart sted at være både for klienter og medarbejdere – et advokatfirma med et menneskeligt ansigt.

Vision:

Udvikling med stadig respekt af Advokatkompagniets værdier.

Værdier:

I Advokatkompagniet er disse værdier vores daglige pejlemærker:

  • Motiveret
  • Fællesskabsorienteret
  • Stabil
  • Familiær
  • Troværdig

 

 

 

Luk

Cookies

Cookies

Websitets brug af cookies Dette website anvender cookies til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Advokatkompagniet A/S
Nørreport 26
8000 Aarhus C
Tlf.:  86 12 44 00

Email: info@advokatkompagniet.dk

Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Luk

Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

Advokatkompagniet lever naturligvis op til de regler, der findes for drift af advokatvirksomhed.

Advokatsamfundet 

Alle Advokatkompagniets advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark. Vi er en del af Advokatsamfundet.

 

Luk

Regler om hvidvaskning

Regler om hvidvaskning

Vi skal kende din identitet 

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

Du er omfattet af loven om hvidvask, hvis

 

- du køber eller sælger din ejendom eller virksomhed

- vi skal forvalte dine penge eller værdipapirer

- der skal skaffes nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af din virksomhed

- forretningsmæssigt rådgivning

- vi skal formidle finansiel transaktion - eller transaktioner vedr. fast ejendom.

 

 

Du er ikke omfattet af loven om hvidvask, hvis

 

- du som privatperson har brug for rådgivning

- du kører en retssag

- vi administrerer din ejendom

- du har brug for juridisk rådgivning

- din sag omhandler skat

- det drejer sig om skifte af dødsboer, konkursboer eller rekonstruktion

- det drejer sig om værgemål

Loven pålægger os bl.a. :

 

 

Er du privatperson, har vi brug for

 

- pas og sygesikringsbevis eller

- kørekort og sygesikringsbevis 

 

 

Repræsenterer du en virksomhed, har vi brug for

 

- udtræk fra CVR

- ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden

 

 

Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for

 

- den reelle klients id-oplysninger

- dine id-oplysninger

 

 

Vi har brug for oplysningerne for at kunne oprette din sag.  

Luk

Prisoplysninger

Prisoplysninger

Timepriser pr. 1. januar 2017

  • Advokatsekretær, selvstændigt arbejde: 1.000,- kr. + moms 25 %, i alt 1.250,- kr.
  • Studentermedhjælpere: 1000,- kr. + moms 25 % i alt 1.250,- kr.
  • Advokatfuldmægtige: 1.300,- kr. til 1.600,- kr. + moms 25 %. I alt mellem 1.625,- kr. og 2.000,- kr. Satsen afhænger af fuldmægtigens anciennitet og ekspertise på området.
  • Advokater: 1.700,- kr. til 3.000,- kr. + moms 25 %. (I alt mellem 2.125,- kr. og 3.750,- kr. Satsen afhænger af anciennitet og ekspertise på området.)

Du vil ved sagens start få oplyst hvilken timepris, der gør sig gældende for din sag. 

Luk

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Der er en lang række oplysninger, vi som advokater er forpligtede til at give, når vi påtager os en sag for en klient. I disse forretningsbetingelser gives disse lovpligtige oplysninger, og forretningsbetingelserne er derfor en del af Advokatkompagniets aftale med klienten om arbejdets udførelse.

1. Skriftlige prisoplysninger

1.1.     Principper for afregning

Alle advokater skal i forbindelse med sagens start give forbrugere oplysning om de vigtigste elementer i sagen, advokaten påtager sig, og give oplysning om forventet pris eller om den måde, vederlaget vil blive beregnet på. Erhvervsklienter skal have prisoplysninger, hvis de beder om det.

Advokatens salær fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.

1.2.     Tidsregistrering

Alle, der arbejder med en sag, registrerer elektronisk den tid, de bruger. Det registreres, hvem der udfører arbejdet, hvad der laves, og hvor lang tid det har taget.

Alt registreres med minimum 6 minutters intervaller, herunder møder, telefonsamtaler, sagsbehandling, korrespondance, e-mails, udarbejdelse af dokumenter, deltagelse i retsmøder, transporttid mv., og afregningen i sagen sker med udgangspunkt i, hvor meget tid, der er registreret på sagen.

1.3.     Prisoplysninger ved sagens start

Når vi modtager en sag, giver vi prisoplysninger ud fra vores erfaring med lignende sager. I visse sagstyper vil det være muligt at aftale en mere eller mindre fast pris på forhånd, mens det i andre sager ikke er muligt at skønne over den endelige afregning, da sagens omfang og kompleksitet endnu ikke er fastlagt. I sådanne sager vil vi derfor kun oplyse om de netop gennemgåede principper for afregning og oplyse, hvad sagen mindst kommer til at koste.

Det kan være vanskeligt ved sagens start at vurdere, hvad sagen kommer til at koste, men hvis det i løbet af sagen viser sig, at sagen bliver mere tidskrævende, end oprindeligt anslået, vil vi give nye prisoplysninger. Vi oplyser fra sagens start om forventede udgifter til andre end advokaten, fx retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til syn og skøn mv.

Vi oplyser fra sagens start om muligheder for offentlig retshjælp, fri proces mv. Da muligheden for fri proces afhænger af klientens indkomst, er det klientens eget ansvar at gøre advokaten opmærksom på, hvis klientens økonomiske forhold har ændret sig således, at de økonomiske betingelser for fri proces bliver opfyldt imens sagen verserer, f. eks. hvis man mister sit arbejder eller bliver enlig. Se nærmere under punkt 1.6.

1.4.     Timepriser pr. 1. januar 2017

1.4.1.    Advokatsekretær, selvstændigt arbejde, 1.000,- kr. + moms 25 %, i alt 1.250,- kr.

1.4.2.    Studentermedhjælpere, 1000,- kr. + moms 25 % i alt 1.250,- kr.

1.4.3.    Advokatfuldmægtige, 1.300,- kr. til 1.600,- kr. + moms 25 %. I alt mellem 1.625,- kr. og 2.000,- kr. Satsen afhænger af fuldmægtigens anciennitet og ekspertise på området.

1.4.4.    Advokater, 1.700,- kr. til 3.000,- kr. + moms 25 %. I alt mellem 2.125,- kr. og 3.750,- kr. Satsen afhænger af anciennitet og ekspertise på området.

Du vil ved sagens start få oplyst, hvilken timepris den advokat/advokatfuldmægtige, der arbejder med din sag arbejder med.

1.5.     Selve afregningen

Som udgangspunkt beder vi om depositum ved sagens start, og der vil blive afregnet à conto løbende. Ved sagens afslutning vil der ske endelig afregning ud fra de principper, der er anført i punkt 1.1-1.4.

Advokatkompagniet udlægger ikke beløb for klienten til f.eks. retsafgift, syn- og skøn, stævningsgebyr, ankegebyr, tinglysningsafgift mv. Klienten vil derfor blive opkrævet disse beløb på forhånd.

Betales vores regning ikke rettidigt, vil der blive udsendt kontoudtog med et rykkergebyr på 100 kr. op til tre gange, ligesom der bliver tilskrevet rente efter renteloven. Betales der herefter fortsat ikke, vil sagen overgå til retslig inkasso.

1.6.     Fri proces og retshjælpsforsikring.

Advokatkompagniet undersøger ved sagens start, om der er mulighed for at få fri proces eller søge retshjælpsdækning hos et forsikringsselskab.

Fri proces er først relevant, hvis der bliver tale om en retssag og fri proces dækker først fra det tidspunkt hvor sagen er indleveret til retten, dvs. ikke det arbejde, der går forud. Man kan som udgangspunkt kun få fri proces, hvis man har en rimelig udsigt til at vinde sagen. Får man fri proces betyder det som udgangspunkt, at man ikke skal betale omkostninger ved retssagen selv. I visse tilfælde kan man dog blive pålagt at refundere statskassens omkostninger.

Fri proces dækker ikke sagsbehandling ved offentlige myndigheder eller råd og nævn f. eks. Statsforvaltningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kommuner, Ankestyrelsen mv.

For at man kan få fri proces, skal man opfylde de økonomiske betingelser. Det betyder, at man som enlig i 2017 ikke må have tjent mere end 315.000,- kr. i 2015 (ifølge årsopgørelsen fra SKAT). Har man hjemmeboende børn under 18 år, som man har forsørgelsespligt overfor, så gives der et tillæg på 55.000,- kr. pr barn. Dvs. hvis man er enlig med 2 børn må man ikke have tjent mere end 425.000,- kr. før skat i 2015.

Hvis man er gift eller samlevende, er grænsen for fri proces en husstandsindkomst på 400.000,- kr. Igen med et tillæg på 55.000,- kr. pr barn under 18 år, der forsørges i husstanden. Dvs. et par med to børn under 18 år kan søge fri proces, hvis de i 2015 har tjent under 510.000,- kr.

Retshjælpsdækning er også først relevant, hvis der er tale om en retssag.  Retshjælpsforsikringen fungerer på den måde, at en advokat skal søge om dækning til en påtænkt eller anlagt retssag. Man kan som udgangspunkt kun få retshjælpsdækning, hvis man har rimelig udsigt til at vinde retssagen.

Hvis man får tilsagn om dækning fra forsikringsselskabet, så betaler selskabet sagens omkostninger, uanset om man vinder eller taber. Dog beregnes der en selvrisiko som typisk er på 10 % af det, som selskabet skal betale, og mindst 2.500 kr. Det står i dine forsikringsbetingelser, hvordan selvrisikoen er, ligesom der i betingelserne står, hvad dækningsmaksimum er.  Det vil typisk være mellem 125.000,- kr. inkl. moms (hvilket svarer til 100.000,- kr. + moms) og 200.000,- kr. inkl. moms.

Hvis man f.eks. anlægger en sag, som tabes, og hvor de samlede omkostninger, som forsikringsselskabet skal betale er 100.000,- kr., så vil klientens selvrisiko blive 10.000,- kr.

Retshjælpsforsikringen har et maksimum. Kommer sagens samlede omkostninger over maksimum, skal klienten selv betale resten. Dvs. hvis maksimum er 125.000,- kr. og sagens samlede omkostninger er 150.000,- kr., skal klienten selv betale 25.000,- kr. oveni selvrisikoen på 10 % af 125.000,- kr. dvs. i alt 37.500,- kr. Dette gælder også selvom klienten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, men hvis man gør det har man mulighed for efter sagen er slut at søge omkostningsdækning hos Statskassen.

1.7.     Individuelle aftaler

I særlige tilfælde kan der skriftligt være indgået individuel aftale om afregning i sagen. I så fald går den individuelle aftale forud for de generelle prisoplysninger, idet de generelle prisoplysninger dog er udfyldende.

Hvis der bliver givet fri proces eller retshjælpsdækning i en sag med ”rejseforbehold”, dvs. hvor retten ikke vil betale for at man vælger en advokat, der har kontor i en anden by end retten, så vil Advokatkompagniet bede klienten om selv at betale positive omkostninger ved sagens behandling herunder til transport i bil, tog eller fly samt advokatens rejsetid.

2.     Advokaten skal kende din identitet – det kræver loven om hvidvask.

Siden august 2002 har alle danske advokater været omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven pålægger bl.a. advokaterne:

at    indhente identitetsoplysninger om klienten ved sagens start,

at    indhente identitetsoplysninger på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren, hvis klienten/kontaktpersonen handler på vegne af en anden,

at    opbevare identitetsoplysningerne samt dokumenter og registreringer vedr. transaktioner i mindst 5 år efter sagens afslutning,

at    foretage indberetning enten til Advokatsamfundet eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis advokaten har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke

Reglerne gælder dog ikke forsvarere i straffesager.

Som ny klient hos en advokat har man pligt til at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, cpr.nr., CVR-nr., udlændingenr. eller lignende.

Dette kan for private ske ved fremlæggelse af pas, kørekort eller anden officiel billedlegitimation. Erhvervsdrivende skal vise en udskrift fra CVR-registret. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legitimationen, så den kan opbevares i sagsmappen.

Handler klienten/kontaktpersonen på vegne af en anden, skal fuldmagtsforholdet dokumenteres.

Endvidere skal advokaten have lov til at tage en kopi af klientens sygesikringsbevis.

Oplysningerne skal afgives ved sagens start. Hvis man allerede er klient hos en advokat og ikke tidligere har afleveret identitetsoplysningerne, har man pligt til at afgive dem når advokaten beder om det.

3.     Generelle oplysninger

Alle vore advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatkompagniet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København K.

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

Det kan videre oplyses, Advokaterne hos Advokatkompagniet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Endelig skal det oplyses, at man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Telefon: 33 96 97 98.

Læs evt mere her: Advokatsamfundet

Advokatkompagniets samleklientkonto er i Sparekassen Kronjylland. Garantiformuen (www.gii.dk) dækker ved bankers konkurs under visse betingelser indskud i bank og sparekasse på op til 100.000 euro pr kunde – svarende til ca. 750.000 kr. Det gælder kundens samlede indskud herunder evt. indskud på Advokatkompagniets klientkonto i form af fx erstatning mv. Læs evt. mere her: Garantiformuen

 

Luk

Ansvarsforsikring og klagemulighed

Ansvarsforsikring og klagemulighed

Advokatkompagniet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Derudover er der tegnet excessdækning hos Allianz Forsikring.

 

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

 

Det kan videre oplyses, Advokaterne hos Advokatkompagniet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

Endelig skal det oplyses, at man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet.

 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail:
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

 

Læs evt mere her: Advokatnævnet

Luk