Familieret

Familieret

Sager om forældremyndighed, samvær, bodeling, bopæl og tvangsfjernelse er alle hverdag for Advokatkompagniets familieadvokater.

Er I endt i en situation, hvor I ikke selv kan finde en løsning, står vi klar med professionel bistand og viden om den nyeste praksis inden for familieret, så I er garanteret et stærkt team i ryggen.

 

Luk

Ægteskab

Ægteskab med særeje

Når I bliver gift, får I automatisk fælleseje.

Ønsker I at holde jeres formuer adskilt, fx fordi den ene af jer har forholdsmæssigt mere med ind i ægteskabet end den anden, kan I aftale at få lavet en ægtepagt.

 

 

Luk

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende. Papirløst forhold. At leve på polsk. Kært barn har mange navne. Går I en dag fra hinanden, eller går en af jer bort, er der ingen regler for, hvordan jeres formue deles.

Ved skilsmisse tager I som udgangspunkt hver især det med jer, som I beviseligt ejer, men det er straks sværere med det, I ejer sammen. Særligt hvis I er uenige om, hvordan det skal deles. Dør en af jer, arver den anden ikke automatisk, med mindre I har oprettet et testamente.

Det er derfor vigtigt, at I forholder jer til fremtiden – også den, der måske virker utænkelig lige nu – og selv sørger for at få udfærdiget indbyrdes aftaler. Det kan være i form af testamenter, samejekontrakter og forsikringer.

Luk

Skilsmisse og separation

Skilsmisse og separation

Regler er ikke altid det første, man tænker på, når et forhold går i stykker.

Ikke desto mindre er det vigtigt at kende til de muligheder og forpligtelser, der følger i kølvandet på et brud, for der er en del ting, I skal blive enige om for at kunne blive skilt. Skal der fx betales ægtefællebidrag? Hvem skal blive boende i den fælles lejlighed? Er der omstændigheder, som gør, at den ene part skal kompenseres i bodelingen? Mange klarer det i mindelighed, men er uoverensstemmelserne for store, er advokatbistand en god løsning.

Luk

Bodeling

Bodeling

Når man siger ja i kirken eller på rådhuset, får man automatisk formuefællesskab – med mindre der er aftalt særeje.

Det betyder i al sin enkelthed, at man skal dele stort set alt, hvis det hele en dag ikke længere er fryd og gammen, og man beslutter at gå hver til sit. Og det kan give anledning til stridigheder. For hvem skal beholde huset, bilen, den nye dyre lædersofa og pengene i banken? Og hvad med gælden i banken? Skal den deles eller betales af den, der har indgået den?

Kan I ikke blive enige om bodelingen, har I to muligheder: I kan lade Skifteretten afgøre det for jer ved et offentligt skifte, eller I kan indgå en frivillig aftale med hjælp fra en familieadvokat. Det sidste er i de allerfleste tilfælde at foretrække, fordi et offentligt skifte kan ende med at blive meget dyrt for begge parter.

Luk

Familiens bolig

Familiens bolig

Hvis jeres familieforhold ændrer sig i forbindelse med dødsfald, skilsmisse eller samlivsophævelse, er det nødvendigt at forholde sig til, hvad der skal ske med familiens bolig.

Det kan være en slægtsgård, et sommerhus eller barndomshjemmet, der har dannet rammen om mange store begivenheder i familien. Skal huset sælges, eller skal det overdrages helt eller delvist til en i familien? Det kræver store økonomiske, juridiske og ikke mindst følelsesmæssige overvejelser at træffe den – eller en helt anden – beslutning, og det er en god ide at have en ekspert i familieret med på sidelinjen.  

Luk

Forældremyndighed

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Er I gift, har I automatisk fælles forældremyndighed over jeres fælles børn. Den fælles forældremyndighed forsætter også, selvom om I går hen og bliver skilt. Forældremyndigheden betyder, at I sammen skal træffe alle vigtige beslutninger vedrørende jeres fælles børn.

Ved en skilsmisse kan konflikter om lige netop børnene blive så omfattende, at I ikke kan opnå enighed om vigtige beslutninger som eksempelvis børnenes bopæl.
Som udgangspunkt har børnene ret til samvær med jer begge to. Kan I ikke selv komme frem til en aftale, der tilgodeser det, kan Statsforvaltningen hjælpe jer. Er jeres ønsker meget forskellige, kan det dog være en god ide at søge rådgivning hos en familieadvokat, inden I kommer så langt. Vores erfaring er, at advokatbistand tidligt i forløbet i mange tilfælde kan reducere konflikterne.

Luk

Tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse

At få tvangsfjernet et barn er noget af det værste, der kan overgå forældre. Er du endt i den svære og sårbare situation, er det vigtigt at søge professional bistand så tidligt i forløbet som muligt, så du får styr på dine rettigheder og muligheder.

I Advokatkompagniet har vi mange års erfaring med sager om både tvangsfjernelse og tvangsadoption og har specialister på området, der kan rådgive i den svære situation.

Det er Børne og Unge-udvalget, der behandler sager om både tvangsfjernelse og afbrydelse af samvær og kontakt mellem forældre og anbragte børn. Beslutter kommunen, at dit barn skal fjernes, har du ret til gratis advokatbistand, uanset om du har indkomst eller formue. Du har også ret til selv at vælge din advokat og er ikke tvunget til at bruge den advokat, kommunen udpeger.

I særlige tilfælde kan også tvangsadoption komme på tale. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at de biologiske forældre aldrig kommer til at kunne tage vare på barnet, og at barnet ikke får noget positivt ud af at have kontakt. I sager om tvangsadoption har børn over 12 år ret til at få deres egen advokat uden omkostninger.

Ankestyrelsen har lavet en hjemmeside, www.ung-i-ankestyrelsen.dk, hvor du kan læse om, hvordan det er at have en sag, som bliver behandlet i Ankestyrelsen, når man er barn. Det kan være en god idé at kigge på den hjemmeside, navnlig de to videoer, som du kan se her, fortæller meget godt om, hvordan det er:

Se informationsfilm om børnesager

Se informationsfilm om møde i Ankestyrelsen

 

Luk
Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat
Ebbe Gregers Madsen

Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Advokatfuldmægtig
Anne Nyborg

Sekretær
Kirsten Nielsen

Sekretær
Ræhana Naser

Sekretær
Hanne Tønner Hansen

Find medarbejder
Find kontaktinformation på vores medarbejdere