Strafferet

Strafferet

Strafferet

Den rigtige hjælp. På det rigtige tidspunkt.

 Strafferetssager er godt nyhedsstof. Men for de berørte er det barsk virkelighed. Uanset om du er tiltalt, sigtet eller forurettet, er det derfor altafgørende at få den rigtige hjælp. Hurtigt.

Vi arbejder dagligt med straffesager af enhver art og kan hjælpe dig uanset din rolle i sagen. Vores advokater er beneficerede, dvs. udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager, og vi har stor erfaring på begge områder.

 

Er du sigtet eller tiltalt?

Det er både hårdt og forvirrende at være mistænkt eller sigtet for en forbrydelse. Du har du dog altid ret til en forsvarsadvokat, der kan rådgive dig igennem forløbet og give dig det bedste mulige forsvar.

 Vores forsvarsadvokater hjælper dig med:

 • at gennemgå og vurdere sagens materiale sammen med dig
 • at bistå dig under afhøring hos politiet
 • at fastlægge strategien for dit forsvar - i samarbejde med dig
 • at forsvare dig i retten
 • at iværksætte anke, klage eller søge erstatning Virkeligheden i en straffesag kan være meget barsk for en forurettet eller pårørende, men professionel rådgivning gør det lidt lettere at komme igennem. Vi hjælper dig før, under og efter retssagen – og støtter dig i alle svære situationer, som når du skal vidne mod den person, der har begået overgrebet.
 • Vores bistandsadvokater speciale i både strafferet og erstatningsret. Så vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig med:
 • Har du været udsat for en forbrydelse?
 • at sikre, at der bliver taget de nødvendige hensyn under straffesagen
 • at sørge for, at du får den erstatning, du er berettiget til

Husk! Du betaler kun salæret til forsvarsadvokaten, hvis du bliver dømt.

Luk

Er du forurettet?

Er du forurettet?

Strafferetssager er ofte spændende avislæsning. Men for den, der er berørt som sigtet, tiltalt eller offer for en forbrydelse, er det den barske virkelighed. I sådanne situationer er det afgørende at få hurtig og kvalificeret hjælp. Vi har erfaring fra straffesager af enhver art og rådgiver og bistår alle parter, der er involveret i en straffesag. Retten beskikker en forsvarsadvokat for den sigtede eller tiltalte og en bistandsadvokat for den forurettede. vores advokater er beneficerede, dvs. udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager. Vi har bred erfaring indenfor begge områder.

Er du forurettet eller pårørende til en forurettet, kan virkeligheden i en straffesag være meget barsk. Det er derfor vigtigt at få hurtig og kvalificeret hjælp af en professionel.

Som offer for en forbrydelse har du ret til en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er at  hjælpe dig sikkert gennem sagen - især når du står i retten og skal vidne mod den person, som har begået et overgreb imod dig. Vi hjælper dig med

 • at sikre at der bliver taget de nødvendige hensyn under straffesagen
 • at sørge for at du får den erstatning, du er berettiget til

Vi hjælper dig både før, under og efter retssagen. Hos os får du en advokat, der udover strafferet også har speciale i erstatningsret. Vi har dermed de bedste forudsætninger for at hjælpe dig.

Du skal ikke selv betale for din bistandsadvokat, idet vores arbejde dækkes af enten statskassen eller din retshjælpsdækning.

Luk

Er du sigtet eller tiltalt?

Er du sigtet eller tiltalt?

Strafferetssager er ofte spændende avislæsning. Men for den, der er berørt som sigtet, tiltalt eller offer for en forbrydelse, er det den barske virkelighed. I sådanne situationer er det afgørende at få hurtig og kvalificeret hjælp. Vi har erfaring fra straffesager af enhver art og rådgiver og bistår alle parter, der er involveret i en straffesag. Retten beskikker en forsvarsadvokat for den sigtede eller tiltalte og en bistandsadvokat for den forurettede. vores advokater er beneficerede, dvs. udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager. Vi har bred erfaring indenfor begge områder.

Er du mistænkt eller sigtet af politiet for en straffelovsovertrædelse, og har du været afhørt af politiet? Så har du højst sandsynligt haft en yderst belastende oplevelse. Måske har du oplevet, at der er sket indgreb i din personlige frihed og dine grundlovssikrede rettigheder ved frihedsberøvelse, ransagning og lignende. Det er i alle tilfælde vigtigt med en grundig indledende rådgivning og fokusering på en fremadrettet strategi - dels for at afveje risikoen for sagens udvikling og dels for at drøfte relevante oplysninger til brug for sagen så tidligt som muligt.

Som sigtet for en forbrydelse, har du ret til en forsvarsadvokat. Vores forsvarsadvokater hjælper dig med følgende

 • at gennemgå og vurdere sagens materiale sammen med dig
 • at bistå dig under afhøring hos politiet
 • at fastlægge strategien for dit forsvar - i samarbejde med dig
 • at forsvare dig i retten
 • at iværksætte anke, klage eller søge erstatning

Salæret til din forsvarsadvokat betales i første omgang af statskassen. Hvis du bliver dømt, vil du senere modtage en opkrævning herpå fra politiet.

Luk
Advokat & Partner
Søren Salomonsen

Advokat & Partner
Camilla Ernst

Advokat & Partner
Niels Lyhne

Advokat & Partner
Simon Eilrich

Advokat & Partner
Thomas Bøgild-Jakobsen

Advokatfuldmægtig
Signe Suhr Mortensen

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking

Sekretær
Kamilla Laursen