Handel med fast ejendom - Hvad kan vi hjælpe med?

Leder du med lys og lygte efter drømmeboligen? Eller står du som boligejer og ønsker at sælge din bolig? Uanset hvilken situation du står i, er det en god idé at søge rådgivning hos en advokat med speciale i ejendomshandler.

Kursus - Bistandsadvokatens rolle

D. 29. september afholder Danske Advokater kursus i bistandsadvokatens rolle, hvor advokat Simon Eilrich er den ene af to undervisere.

Lovændring - reflektionsperioden ved skilsmisser afskaffes

En lovændring på familieretsområdet medfører afskaffelse af reglen om tvungen delt bopæl og reflektionsperioden ved skilsmisser.

Har Højesteret skabt et hul i loven på udvisningsområdet med tidligere afgørelser?

To principielle afgørelser fra Højesteret i udlændingeretssager har fået vidtrækkende konsekvenser. En ny byretsafgørelse forholder sig til hvorvidt Højesteret har skabt et hul i loven på udvisningsområdet med de tidligere afgørelser, eller om Vestre Landsret eller Anklagemyndigheden har misforstået dommens rækkevidde.

Den forsvundne arbejdsfortjeneste efter COVID-19 smitte

Ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet tvinger arbejdsskadesystemet til at arbejde hurtigt med at vurdere om smitten med COVID-19 er en arbejdsskade. Det er et stykke af vejen til erstatning. Men desværre ikke engang halvdelen.

Kan kriminalitet få betydning for mit lejemål?

Det korte svar er ´ja´.

COVID-19 - Latest news regarding immigration law

Advokatkompagniet closely follows the legal development as a result of the COVID-19-crisis. In this article, we provide an overview of the latest news and changes regarding immigration law.

Konsekvenser for erhvervslejere - COVID-19

Mange erhvervslejere er blevet pålagt at holde deres forretning helt eller delvist lukket. De økonomiske konsekvenser er betydelige, da huslejen fortsat skal betales, selvom der ikke er opgaver eller omsætning i virksomheden.

COVID-19 - Genåbning af receptionen hos Advokatkompagniet

Advokatkompagniet følger myndighedernes retningslinjer

Udsættelse af hjemrejser pga. coronavirus

Coronavirussen har ikke blot medført tiltag fra Sundhedsministeriet side - nu har Udlændingestyrelsen også måtte lave ændringer.

Tilbudspligt ved salg af udlejningsejendom

Det kan hurtigt medføre problemer, hvis man som udlejer ikke følger lejelovens regler om tilbudspligt ved salg af en udlejningsejendom.

Overblik - Erstatningstakster 2020

Er du kommet til skade, men er i tvivl om, hvad du burde kunne opnå i erstatning? Erstatningsberegninger kan hurtigt virke uoverskuelige. Alligevel er der takster som du i 2020 bør kende.

Vi søger sammenligningslejemål!

Er du lejer af et lejemål som er beliggende i en ejendom som pr. 1/1/1995 havde syv eller flere lejemål til udlejning hos den samme udlejer, så har vi brug for din hjælp!

Generhvervelse af dansk statsborgerskab

Det er ved at være sidste udkald for at søge om generhvervelse af sit danske statsborgerskab, hvis man før lovændringen d. 1/9 2015 mistede det efter at have fået statsborgerskab i et andet land.

Ophævelse af indgribende afgørelser i sager om anbringelser uden samtykke

Ankestyrelsen har i de seneste år ophævet mange af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt i sager om anbringelser af børn uden samtykke.

Hvad skal I være opmærksomme på, hvis I skal skilles?

Vælger man som par at gå fra hinanden, er der flere ting man både skal være opmærksomme på og tage stilling til.

Bremsning af kreativ (mis)brug af kravet om væsentlighed

I en nylig sag bremsede Boligretten og Landsretten for den kreative brug af boligreguleringslovens § 5 stk. 2. omhandlende kravet om væsentlighed. I sagen hjalp advokat & partner i Advokatkompagniet, Camilla Ernst, lejere med at få nedsat deres respektive huslejer som både Landsretten, Boligretten og udlejerens egen advokat mente var alt for høj.

Opsparingen som indsats ved indtrædelse i et bestående lejeforhold

Det kan hurtigt blive dyrt for nye lejere, at indtræde i et bestående lejeforhold. Ved ophørelse af lejemålet kan den nye lejer nemlig komme til at stå tilbage med en stor regning.

Tvangsudlevering skal være for barnets skyld

Reglerne om, hvordan man får hjælp til at få gennemført en sag om f.eks. samvær eller forældremyndighed er blevet ændret til, at det nu skal være til barnets bedste at blive udleveret. Med disse ændringer er det dog vanskeligt at forestille sig, at der vil blive gennemført mange tvangsudleveringer af børn.

Hvem tager hensyn til barnets tarv?

I en artikel fra 2014 rejste Information netop det spørgsmål til bl.a Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp, Inger Neufeld fra Red Barnet og til Advokat Helle Holm Thomsen. På visse områder er der sket en udvikling af hensynet til barnets tarv, og med en nylig vundet sag af Advokat Helle Holm Thomsen i Udlændingenævnet sker der igen justering af Udlændingestyrelsens praksis på området.

Har du problemer med skimmelsvamp i dit lejemål?

Måske kender du det, at der er opstået misfarvninger på væggene eller loftet i dit lejemål, som du ikke umiddelbart kan komme af med, og som du har en mistanke om er skimmelsvamp. Hvis du bor til leje kan denne ærgerlige situation dog måske betyde, at du kan have et krav mod din udlejer, hvis lejemålet bliver ramt af skimmelsvamp.

Ændring i reglerne om tvangsadoption

Reglerne om tvangsadoption er med virkning fra 1. juli 2019 blevet ændret, så den administrative proces er blevet kortere.

Undgå at blive snydt i jagten på studieboligen

Gode råd til, hvordan du giver dig selv de bedste forudsætninger før og efter, at du har sat din underskrift på dit første eller nye lejemål.

Fra et til to advokatfirmaer

Advokatkompagniet opdeles i to selvstændige kontorer pr. 1. juni 2019.

Fremover skal alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed startes i Familieretshuset

Den 1. april 2019 blev det nye Familieretshus og den nye Familieret etableret. Alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal starte i Familieretshuset.

Good to know about Brexit

Vigtig forberedelse for britiske statsborgere i Danmark forud for Brexit // British citizens in Denmark need to prepare themselves for Brexit.

Ved du, hvem der er din arbejdsgiver?

Svaret bør være et indlysende "ja". Men virkeligheden forholder sig ofte anderledes.

Finanslovens betydning for flygtninge i Danmark

Finansloven for 2019 indebærer nye stramninger af flygtninges vilkår i Danmark med øget fokus på inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse.

Ambassadører for Levende Menneskerettigheder

Advokatkompagniets jurister støtter Levende Menneskerettigheder i rollen som menneskerettighedsambassadører.

Undgå at blive snydt når din medarbejder stopper i utide

Advokatfuldmægtig, Jesper Lyngby Andersen, guider dig til hvordan du, som arbejdsgiver, undgår at blive snydt hvis din medarbejder pludselig lægger sin opsigelse.

Sommerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden

Vores kompetente stud. jur., Rikke Spøhr Schmit, har prøvet kræfter med at være sommerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden i Odense.

I praktik ved EU-domstolen i Luxembourg

Vores dygtige stud.jur., Asger Gram-Hansen, har henover sommeren været en måned i praktik ved EU-domstolen i Luxembourg.

Godt nyt til alle iværksættere og erhvervsdrivende

Kapitalkravet for etablering af aktieselskaber er sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Ny advokat inden for familieret og udlændingeret

Vi er glade for at kunne præsentere Advokat (L) Vibeke Haahr Antonsen, der pr. 1. februar 2018 vil være en del af Advokatkompagniet A/S.

Partnerskab med Dansk Flygtningehjælp

Advokatkompagniet indgår erhvervspartnerskab med Dansk Flygtningehjælp i igen i 2019.

Se video: En arbejdsskade til firmajulefrokosten

Vidste du, at du kan få erstatning, hvis du kommer til skade under årets firmajulefrokost?

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Hvis du en dag skulle miste evnen til at træffe vigtige økonomiske beslutninger.

Godt forsikret? Du har stadig ret til erstatning

Vores ekspert i erstatningsret Simon Eilrich gør op med nogle klassiske misforståelser.

Nye regler for permanent opholdstilladelse

Folketinget har vedtaget en stramning i adgangen til at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Reelle ejere – ny type ejerregistrering trådt i kraft

Fra den 23. maj 2017 skal en lang række virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Kirstine Kryger Dyekjær vinder principiel sag ved landsretten

En kvinde blev fyret under sin barsel, men fik senere tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.