Good to know about Brexit


Vigtig forberedelse for britiske statsborgere i Danmark forud for Brexit // British citizens in Denmark need to prepare themselves for Brexit.

(In English below)

Det er fortsat uklart, hvilken betydning det vil få for britiske statsborgere i Danmark og i det øvrige EU, at Storbritannien den 30. marts 2019 udtræder af EU, idet det er uklart, om der kommer en aftale mellem EU og Storbritannien. Om der kommer en aftale eller ej, kan også have betydning for deres fremtidig opholdsstatus i EU. Den danske regering har dog tilkendegivet, at de ønsker en rimelig ordning for britiske statsborgere i Danmark.

Uanset om der kommer en aftale eller ej, er det dog stadig muligt for briter og deres familiemedlemmer i Danmark at forberede sig på situationen og tage disse vigtige forholdsregler forud for, at Brexit bliver en realitet den 30. marts 2019.

  • Hvis du har en kæreste, der ikke er dansk statsborger, som du på sigt ønsker at bo med i Danmark, er det nu du bør blive gift, da det kan få betydning om ægteskabet bliver indgået før eller efter 29. marts. Bemærk, at ægteskab ikke er nødvendigt, hvis I allerede inden 29. marts har et længerevarende samlivsforhold.

  • Hvis du aldrig har fået dit lovlige ophold registreret i Danmark og fået udstedt et EU-opholdskort, er det vigtigt at få det gjort senest 29. marts. Tilsvarende gælder for dine familiemedlemmer, uanset om de selv er britiske statsborgere eller tredjelandsstatsborgere.

  • Hvis du har været 5 år i Danmark og hele perioden har haft lovligt ophold efter EU-reglerne, er det vigtigt at få udstedt et bevis for permanent ophold senest 29. marts.

  • Hvis du ønsker dansk statsborgerskab, vil det være en god idé at søge nu, hvis du opfylder betingelserne. Husk du kan bevare dit britiske statsborgerskab, hvis du får dansk statsborgerskab.

  • Husk også, at hvis du har mistet dit danske statsborgerskab, fordi du har søgt og opnået britisk statsborgerskab før 2015, så har du mulighed for at generhverve dit danske statsborgerskab ved erklæring senest 31. august 2020.

Hos Advokatkompagniet holder vi os løbende opdateret på udviklingen om Brexit og betydning for briter, der bor i Danmark, eller ønsker at bo i Danmark.

Den danske regering har allerede lagt en plan for, hvordan man vil forholde sig til britiske statsborgere i Danmark, hvis der ikke kommer en aftale mellem EU og Storbritannien inden Brexit. Regeringen har den 20. februar 2019 fremsat lovforslag, som skal sikre briterne deres rettigheder i et no-deal scenario i forbindelse med Brexit.

Hvis du har spørgsmål til situationen efter 30. marts 2019 eller til hvad du kan gøre inden 29. marts 2019, er du meget velkommen til at kontakte vores udlændingeteam hos Advokatkompagniet.  

_________

On March 30th 2019, Britain exit EU and the consequences of the exit are still uncertain due to the fact that an agreement between EU and Britain still hasn’t seen the light of day. The question is: Will there be an agreement and what will the consequences of this agreement be for British citizens in Denmark? The Danish Government has notified that they desire a reasonable solution for all British citizens in Denmark.

Agreement or not? It is still possible for Brits and their family members in Denmark to prepare themselves for the situation and take the most important precautions a head of March 30th 2019.

  • Are you in a relationship with a non-Danish citizen, who you plan to live with in Denmark? Marriage is worth considering! When Brexit happens it will be momentous if you were married before or after March 29th. Note that marriage is not necessary if you have been in a long-term relationship before March 29th.

  • Have you never been legally permitted Danish residence or received an EU-residence card? If not, it is important that you do so before March 29th 2019 – and that you family members do as well.

  • Have you lived in Denmark for 5 years with legal residence permitted by the EU rules? If yes, it is important that you get a permanent certification of residence before March 29th.

  • Do you want Danish citizenship? It is a good idea to apply for Danish citizenship before March 29th 2019 if you fulfil the requirements. Remember, you are still allowed to have your British citizenship if you get a Danish citizenship.

  • Lost your Danish citizenship? If you have lost your Danish citizenship because you applied and got a British citizenship before 2015, you have the possibility to regain your Danish citizenship by declaration before August 31st.


At Advokatkompagniet, we keep us posted on the latest news regarding Brexit and its consequences for Brits in Danmark, who wish to stay in Denmark.

The Danish Government has already planned how to take care of British citizens in Denmark if no agreement between EU and Britain will come into being before Brexit. February 20th 2019, the Government presented a law draft, which will secure the Brits’ right in a no-deal scenario between EU and Britain.

Feel free to contact us if you have any questions about the situation after March 30th 2019 or if you want advise or help before March 29th 2019. We have high-skilled people with expertise in immigration law, who would like to help you!

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00