COVID-19 - Ændringer hos Advokatkompagniet


Advokatkompagniet følger myndighedernes retningslinjer

(Opdateret 6/4-20).

Advokatkompagniet holder åbent, men vi har valgt at følge myndighedernes anbefalinger, og afholder derfor ikke fysiske møder foreløbig til og med d. 13. april 2020. Med mindre andet aftales, ombookes allerede aftalte møder derfor til telefonmøder, da der ikke længere vil være fysisk adgang til Nørreport 26 for andre end vores medarbejdere. Vi vil dog stadig være på arbejde, hvor vi vil betjene vores klienter og passe vores frister. Der vil dog være en del medarbejdere, som arbejder hjemmefra - i det omfang det er muligt.

Nødberedskab hos Danmarks domstole

Domstolene i Danmark indsatte fredag d. 13/3 et nødberedskab der gælder to uger frem, for at kunne varetage kritiske opgaver. Disse kritiske opgaver beskrives som særligt at være ”sager der er bundet af frister, eller er særligt indgribende”.

Det omfatter i følge Domstol.dk bl.a. grundlovsforhør, fristforlængelser, straffesager med varetægtsfængslede, der pga. proportionalitetsprincip eller omfang ikke kan udsættes, fogedforretninger der ikke kan udsættes, tinglysningssager, samt særligt hastende konkurssager.

Tilrettelæggelsen af arbejdet er op til den enkelte ret, der samtidig vil tage udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger. 

Vestre Landsret

Retten i Aarhus

Flygtningenævnet holder lukket og har aflyst samtlige nævnsmøder til og med den 13. april. 

 

Vi kan som altid kontaktes på 86 12 44 00 eller på info@advokatkompagniet.dk

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00