COVID-19 - Ændringer hos Advokatkompagniet


Advokatkompagniet følger myndighedernes retningslinjer

(Opdateret 14/05-20).

Møder

I takt med mere af det danske samfund åbnes og som følge af genåbningen af Danmarks domstole, vil vi i større omfang afholde fysiske møder, som dog kun vil finde sted efter foregående aftale. Det betyder, at adgang til kontoret vil være forbeholdt vores medarbejdere og personer med aftale om fysisk fremmøde. 

Har du en aftale eller kommer for at aflevere eller modtage bilag, men oplever, at døren til kontoret er låst, bedes du kontakte os på tlf. 86 12 44 00.

Vi følger stadig myndighedernes retningslinjer, hvilket betyder, at vi afholder færre og kortere møder end vi plejer, og sikrer fysisk afstand mellem deltagere. Afholdelse af telefon- og videomøder vil stadig være vores udgangspunkt.

Genåbning af Danmarks domstole

De danske domstole genåbnes mandag d. 27. april, hvilket betyder, at så mange fysiske retsmøder som muligt genoptages – i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. I den forbindelse vil der være klare retningslinjer for håndtering af arbejdet.

Domstol.dk skriver: ”Det er dog ikke forventningen, at retterne vil kunne afvikle alle sager og komme op på den sædvanlige kapacitet, før den sundhedsmæssige situation er normaliseret.”.  

Som udgangspunkt vil straffesager og civile sager blive prioriteret. Her er der tale om eksempelvis arrestantsager, nævningesager, VVV-sager og hastende civile sager – såsom familieretslige sager.

Læs mere om genåbning på Domstol.dk.

Tilrettelæggelsen af arbejdet er op til den enkelte ret, der samtidig vil tage udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger. 

Vestre Landsret

Retten i Aarhus

Flygtningenævnet holder lukket og har aflyst samtlige nævnsmøder til og med den 10. maj. Nævnet har meldt ud, at de genoptager afholdelsen af nævnsmøder fra d. 11. maj. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00