Fremover skal alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed startes i Familieretshuset


Den 1. april 2019 blev det nye Familieretshus og den nye Familieret etableret. Alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal starte i Familieretshuset.

Den 1. april 2019 blev det nye Familieretshus og den nye Familieret etableret.

Alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal starte i Familieretshuset.

I kan online registrere aftaler om skilsmisse, samvær, bopæl og forældremyndighed på www.familieretshuset.dk, hvis I selv kan blive enige.

Hvis I derimod ikke er enige, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, som vil forsøge at mægle mellem jer. Der vil typisk blive afholdt en samtale med jeres barn/børn med en børnesagkyndig kontaktperson. Hvis I herefter bliver enige, kan I registrere jeres aftaler hos Familieretshuset. Registreringen har samme virkning som en dom.

Hvis I ikke når frem til en løsning, vil sagen blive oversendt til Familieretten, hvor en dommer skal tage stilling til sagen. Fra dette tidspunkt vil du typisk få behov for at få tilknyttet en advokat til at hjælpe dig i retten.

I nogle sager er konfliktniveauet så højt, at Familieretshuset vil vurdere, at mægling ikke er en mulighed, og sagsbehandlingen i Familieretshuset bliver begrænset. I sådanne tilfælde vil Familieretshuset i stedet oversende sagen til Familieretten, når Familieretshuset har indhentet oplysninger om sagen, og hvor du typisk vil have adgang til at få tilknyttet en advokat.

Familieretten vil undersøge muligheden for at finde en mindelig løsning, men ellers vil der blive truffet en dom i spørgsmålet om f.eks. forældremyndighed, bopæl, samvær eller skilsmisse. Det er Familierettens opgave at træffe en afgørelse ud fra, hvad de vurderer er til barnets bedste.   

En af de væsentligste ændringer i forhold til det tidligere system hos Statsforvaltningen er, at Familieretten også behandler sager om samvær, herunder også udleveringssager, som tidligere blev behandlet i Fogedretten.

Desuden er det Familieretten, som behandler klagesager over f.eks. ægtefællebidrag, som tidligere blev behandlet af Ankestyrelsen.

Det er således meningen, at alle typer af familieretlige sager fremover kun bliver behandlet i de to instanser – Familieretshuset og Familieretten.