Om Advokatkompagniet

Om Advokatkompagniet

Advokatkompagniet A/S er et moderne advokatkontor i hjertet af Aarhus. Vi består af højt profilerede advokater og advokatsekretærer, der tilsammen udgør en handlekraftig enhed primært specialiseret indenfor privatrettens områder.

Vores rødder går helt tilbage til 1930’erne, hvor landsretssagfører Erik Kjellund drev sit advokatkontor i Vestergade 11 i Aarhus. Efter at være vokset gennem forskellige fusioner og partnerskaber, er vi i dag samlet som en stærk enhed under navnet Advokatkompagniet med lokationen Nørreport 26, Aarhus midtby.

Vi kan bryste os af at have advokater og sekretærer, der dækker hele paletten af privatretslige specialer. Vi har teams inden for hvert speciale, hvor både partnere, jurister, sekretærer og studerende bidrager til at udvikle og kvalificere det retslige felt. Det er vigtigt for os at have både dybde og bredde i vores rådgivning. Vi sætter derfor en stor ære i at kunne rådgive inden for mange forskellige retsområder, og vi baserer altid vores rådgivning på et solidt, fagligt fundament.

 

Mission: 

Advokatkompagniet A/S er en række kompetente mennesker, som skaber de bedste juridiske løsninger for vores klienter. Vi driver advokatvirksomhed ud fra en overbevisning om, at vi fagligt er stærkere sammen end hver for sig. Advokatkompagniet er et rart sted at være for både klienter og medarbejdere. Vi er et advokatfirma med et menneskeligt ansigt og arbejder ud fra mottoet “juridisk rådgivning i øjenhøjde”.

 

Værdier:

I Advokatkompagniet A/S er disse værdier vores daglige pejlemærker

 • Motiverede medarbejdere og glade klienter
 • Fokus på fællesskab og stabilitet
 • Troværdig og med et godt omdømme

 

Advokatkompagniet – juridisk rådgivning i øjenhøjde!

 

 

 

Luk

To selvstændige kontorer

To selvstændige kontorer

Siden 1. juni 2019 er Advokatkompagniet blevet opdelt i to selvstændige kontorer.

Advokatkompagniet består nu af to selvstændige kontorer i hhv. Aarhus og Silkeborg.

Advokatkompagniet A/S driver advokatvirksomhed under CVR-nr.: 29685908 fra adressen Nørreport 26, 8000 Aarhus C.

Advokatkompagniet Silkeborg Advokatpartnerselskab driver advokatvirksomhed under CVR-nr.: 40584714 fra adressen Torvet 1A, 8600 Silkeborg.

De to selskaber driver hver deres virksomhed uden nogen økonomisk integration. De to selskaber hæfter ikke for hinandens forpligtelser, ligesom indehaverne i de to selskaber heller ikke hæfter for forpligtelser i det andet selskab, heller ikke i relation til rådgiveransvar.

Der er således alene tale om en fælles markedsføring under navnet Advokatkompagniet.

Luk

Cookies

Cookies

Her finder du information om vores brug af cookies, hvordan du sletter cookies fra din browser, hvordan du undgår cookies og hvordan du trækker dit samtykke til vores cookiepolitik tilbage.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Advokatkompagniet A/S
Nørreport 26
8000 Aarhus C
Tlf.:  86 12 44 00

Email: info@advokatkompagniet.dk
Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Hvordan ungår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Luk

Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

Advokatkompagniet lever op til de regler, der findes for drift af advokatvirksomhed.

Alle Advokatkompagniets advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Vi er en del af Advokatsamfundet

 

Luk

Regler om hvidvaskning

Regler om hvidvaskning

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) pålægger os følgende:

Vi skal kende din identitet 

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Du er omfattet af loven om hvidvask, hvis:

 • Du køber eller sælger din ejendom eller virksomhed
 • Vi skal forvalte dine penge eller værdipapirer
 • Der skal skaffes nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af din virksomhed
 • Forretningsmæssigt rådgivning
 • Vi skal formidle finansiel transaktion - eller transaktioner vedrørende fast ejendom

Du er ikke omfattet af loven om hvidvask, hvis:

 • Du som privatperson har brug for rådgivning
 • Du kører en retssag
 • Vi administrerer din ejendom
 • Du har brug for juridisk rådgivning
 • Din sag omhandler skat
 • Det drejer sig om skifte af dødsboer, konkursboer eller rekonstruktion
 • Det drejer sig om værgemål

Er du privatperson, har vi brug for:

 • Pas og sygesikringsbevis - eller kørekort og sygesikringsbevis 

Repræsenterer du en virksomhed, har vi brug for:

 • Udtræk fra CVR
 • Ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden

Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for

 •  Den reelle klients id-oplysninger
 •  Dine id-oplysninger

 

 

Luk

Prisoplysninger

Prisoplysninger

Timepriser pr. 1. januar 2020

 • Advokat: 1.700,- kr. til 3.000,- kr. + moms 25 % (I alt mellem 2.125,- kr. og 3.750,- kr. Satsen afhænger af advokatens anciennitet og ekspertise på området)
 • Advokatfuldmægtig: 1.300,- kr. til 1.600,- kr. + moms 25 % (I alt mellem 1.625,- kr. og 2.000,- kr. Satsen afhænger af den fuldmægtiges anciennitet og ekspertise på området)
 • Advokatsekretær (selvstændigt arbejde): 1.000,- kr. + moms 25 % (I alt 1.250,- kr.)
 • Studentermedhjælper: 1.000,- kr. + moms 25 % (I alt 1.250,- kr.)

 Du vil ved sagens start få oplyst hvilken timepris, der gør sig gældende for din sag. 

 

Takster pr. 1. januar 2020 i maks. indkomst for at få fri proces

 • Indkomst for en enlig ansøger 336.000,- kr.
 • Indkomst for samlevende/ægtefolk 427.000,- kr.
 • Forhøjelse i indkomst pr. hjemmeboende barn 58.000,- kr. 

 

Luk

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Skriftlige prisoplysninger

Der er en lang række oplysninger, vi som advokater er forpligtede til at give, når vi påtager os en sag for en klient. I disse forretningsbetingelser gives disse lovpligtige oplysninger, og forretningsbetingelserne er derfor en del af Advokatkompagniets aftale med klienten om arbejdets udførelse.

1.1.     Principper for afregning

Alle advokater skal i forbindelse med sagens start give forbrugere oplysning om de vigtigste elementer i sagen, advokaten påtager sig, og give oplysning om forventet pris eller om den måde, vederlaget vil blive beregnet på. Erhvervsklienter skal have prisoplysninger, hvis de beder om det. 

Advokatens salær fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.


1.2.     Tidsregistrering

Alle, der arbejder med en sag, registrerer elektronisk den tid, de bruger. Det registreres, hvem der udfører arbejdet, hvad der laves, og hvor lang tid det har taget.

Alt registreres med minimum 6 minutters intervaller, herunder møder, telefonsamtaler, sagsbehandling, korrespondance, e-mails, udarbejdelse af dokumenter, deltagelse i retsmøder, transporttid mv., og afregningen i sagen sker med udgangspunkt i, hvor meget tid, der er registreret på sagen.


1.3.     Prisoplysninger ved sagens start

Når vi modtager en sag, giver vi prisoplysninger ud fra vores erfaring med lignende sager. I visse sagstyper vil det være muligt at aftale en mere eller mindre fast pris på forhånd, mens det i andre sager ikke er muligt at skønne over den endelige afregning, da sagens omfang og kompleksitet endnu ikke er fastlagt. I sådanne sager vil vi derfor kun oplyse om de netop gennemgåede principper for afregning og oplyse, hvad sagen mindst kommer til at koste.

Det kan være vanskeligt ved sagens start at vurdere, hvad sagen kommer til at koste, men hvis det i løbet af sagen viser sig, at sagen bliver mere tidskrævende, end oprindeligt anslået, vil vi give nye prisoplysninger. Vi oplyser fra sagens start om forventede udgifter til andre end advokaten, f. eks. retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til syn og skøn mv.

Vi oplyser fra sagens start om muligheder for offentlig retshjælp, fri proces mv. Da muligheden for fri proces afhænger af klientens indkomst, er det klientens eget ansvar at gøre advokaten opmærksom på, hvis klientens økonomiske forhold har ændret sig således, at de økonomiske betingelser for fri proces bliver opfyldt imens sagen verserer, f. eks. hvis man mister sit arbejder eller bliver enlig. Se nærmere under punkt 1.6.


1.4.     Timepriser pr. 1. januar 2019

1.4.1.   Advokatsekretær, selvstændigt arbejde, 1.000,- kr. + moms 25 %, i alt 1.250,- kr.

1.4.2.   Studentermedhjælpere, 1000,- kr. + moms 25 % i alt 1.250,- kr.

1.4.3.   Advokatfuldmægtige, 1.300,- kr. til 1.600,- kr. + moms 25 %. I alt mellem 1.625,- kr. og 2.000,- kr. Satsen afhænger af fuldmægtigens anciennitet og ekspertise på området.

1.4.4.   Advokater, 1.700,- kr. til 3.000,- kr. + moms 25 %. I alt mellem 2.125,- kr. og 3.750,- kr. Satsen afhænger af anciennitet og ekspertise på området.

Du vil ved sagens start få oplyst, hvilken timepris den advokat/advokatfuldmægtige, der arbejder med din sag arbejder med.


1.5.     Selve afregningen

Som udgangspunkt beder vi om depositum ved sagens start, og der vil blive afregnet à conto løbende. Ved sagens afslutning vil der ske endelig afregning ud fra de principper, der er anført i punkt 1.1-1.4.

Advokatkompagniet udlægger ikke beløb for klienten til f.eks. retsafgift, syn- og skøn, stævningsgebyr, ankegebyr, tinglysningsafgift mv. Klienten vil derfor blive opkrævet disse beløb på forhånd. 

Betales vores regning ikke rettidigt, vil der blive udsendt kontoudtog med et rykkergebyr på 100 kr. op til tre gange, ligesom der bliver tilskrevet rente efter renteloven. Betales der herefter fortsat ikke, vil sagen overgå til retslig inkasso.


1.6.     Fri proces og retshjælpsforsikring.

Advokatkompagniet undersøger ved sagens start, om der er mulighed for at få fri proces eller søge retshjælpsdækning hos et forsikringsselskab.

Fri proces er først relevant, hvis der bliver tale om en retssag og fri proces dækker først fra det tidspunkt hvor sagen er indleveret til retten, dvs. ikke det arbejde, der går forud. Man kan som udgangspunkt kun få fri proces, hvis man har en rimelig udsigt til at vinde sagen. Får man fri proces betyder det som udgangspunkt, at man ikke skal betale omkostninger ved retssagen selv. I visse tilfælde kan man dog blive pålagt at refundere statskassens omkostninger.

Fri proces dækker ikke sagsbehandling ved offentlige myndigheder eller råd og nævn f. eks. Statsforvaltningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kommuner, Ankestyrelsen mv. 

For at man kan få fri proces, skal man opfylde de økonomiske betingelser. Det betyder, at man som enlig i 2020 ikke må have tjent mere end 336.000,- kr. i 2018 (ifølge årsopgørelsen fra SKAT). Har man hjemmeboende børn under 18 år, som man har forsørgelsespligt overfor, så gives der et tillæg på 58.000,- kr. pr barn. Dvs. hvis man er enlig med 2 børn må man ikke have tjent mere end 452.000,- kr. før skat i 2018.

Hvis man er gift eller samlevende, er grænsen for fri proces en husstandsindkomst på 427.000,- kr. Igen med et tillæg på 58.000,- kr. pr barn under 18 år, der forsørges i husstanden. Dvs. et par med to børn under 18 år kan søge fri proces, hvis de i 2018 har tjent under 543.000,- kr.

Retshjælpsdækning er også først relevant, hvis der er tale om en retssag.  Retshjælpsforsikringen fungerer på den måde, at en advokat skal søge om dækning til en påtænkt eller anlagt retssag. Man kan som udgangspunkt kun få retshjælpsdækning, hvis man har rimelig udsigt til at vinde retssagen.

Hvis man får tilsagn om dækning fra forsikringsselskabet, så betaler selskabet sagens omkostninger, uanset om man vinder eller taber. Dog beregnes der en selvrisiko som typisk er på 10 % af det, som selskabet skal betale, og mindst 2.500 kr. Det står i dine forsikringsbetingelser, hvordan selvrisikoen er, ligesom der i betingelserne står, hvad dækningsmaksimum er.  Det vil typisk være mellem 125.000,- kr. inkl. moms (hvilket svarer til 100.000,- kr. + moms) og 200.000,- kr. inkl. moms.

Hvis man f.eks. anlægger en sag, som tabes, og hvor de samlede omkostninger, som forsikringsselskabet skal betale er 100.000,- kr., så vil klientens selvrisiko blive 10.000,- kr. 

Retshjælpsforsikringen har et maksimum. Kommer sagens samlede omkostninger over maksimum, skal klienten selv betale resten. Dvs. hvis maksimum er 125.000,- kr. og sagens samlede omkostninger er 150.000,- kr., skal klienten selv betale 25.000,- kr. oveni selvrisikoen på 10 % af 125.000,- kr. dvs. i alt 37.500,- kr. Dette gælder også selvom klienten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, men hvis man gør det har man mulighed for efter sagen er slut at søge omkostningsdækning hos Statskassen.


1.7.     Individuelle aftaler

I særlige tilfælde kan der skriftligt være indgået individuel aftale om afregning i sagen. I så fald går den individuelle aftale forud for de generelle prisoplysninger, idet de generelle prisoplysninger dog er udfyldende.

Hvis der bliver givet fri proces eller retshjælpsdækning i en sag med ”rejseforbehold”, dvs. hvor retten ikke vil betale for at man vælger en advokat, der har kontor i en anden by end retten, så vil Advokatkompagniet bede klienten om selv at betale positive omkostninger ved sagens behandling herunder til transport i bil, tog eller fly samt advokatens rejsetid.


2. Advokaten skal kende din identitet – det kræver loven om hvidvask.

Siden august 2002 har alle danske advokater været omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven pålægger bl.a. advokaterne:

at    indhente identitetsoplysninger om klienten ved sagens start,

at    indhente identitetsoplysninger på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren, hvis klienten/kontaktpersonen handler på vegne af en anden,

at    opbevare identitetsoplysningerne samt dokumenter og registreringer vedr. transaktioner i mindst 5 år efter sagens afslutning,

at    foretage indberetning enten til Advokatsamfundet eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis advokaten har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke

Reglerne gælder dog ikke forsvarere i straffesager.

Som ny klient hos en advokat har man pligt til at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, cpr.nr., CVR-nr., udlændingenr. eller lignende.

Dette kan for private ske ved fremlæggelse af pas, kørekort eller anden officiel billedlegitimation. Erhvervsdrivende skal vise en udskrift fra CVR-registret. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legitimationen, så den kan opbevares i sagsmappen.

Handler klienten/kontaktpersonen på vegne af en anden, skal fuldmagtsforholdet dokumenteres. Endvidere skal advokaten have lov til at tage en kopi af klientens sygesikringsbevis.

Oplysningerne skal afgives ved sagens start. Hvis man allerede er klient hos en advokat og ikke tidligere har afleveret identitetsoplysningerne, har man pligt til at afgive dem når advokaten beder om det.


3. Generelle oplysninger

Alle vore advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatkompagniet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København K. 

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

Det kan videre oplyses, Advokaterne hos Advokatkompagniet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Endelig skal det oplyses, at man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Telefon: 33 96 97 98.

Læs evt mere her: Advokatsamfundet

Advokatkompagniets samleklientkonto er i Sparekassen Kronjylland. Garantiformuen dækker ved bankers konkurs under visse betingelser indskud i bank og sparekasse på op til 100.000 euro pr kunde – svarende til ca. 750.000 kr. Det gælder kundens samlede indskud herunder evt. indskud på Advokatkompagniets klientkonto i form af fx erstatning mv.

Læs evt mere her: Finansiel stabilitet 

Advokatkompagniet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Århus, den 31. marts 2020

Advokatkompagniet A/S

 

Luk

Ansvarsforsikring og klagemulighed

Ansvarsforsikring og klagemulighed

Advokatkompagniet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Derudover er der tegnet excessdækning hos Allianz Forsikring.

 

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

 

Advokatkompagniet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Det kan videre oplyses, Advokaterne hos Advokatkompagniet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

Endelig skal det oplyses, at man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet.

 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail:
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk


Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

 

Læs evt mere her: Advokatnævnet

Luk

Persondatapolitik

Persondatapolitik i Advokatkompagniet A/S

Vi ønsker, at du skal føle dig tryg! Derfor respekterer vi dit privatliv ved at behandle og opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vores dataansvar

Hvis Advokatkompagniet modtager personoplysninger, vil Advokatkompagniet som det klare udgangspunkt være dataansvarlig. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Advokatkompagniet A/S

CVR-nr.: 29685908

Nørreport 26

8000 Aarhus C

Databeskyttelsesansvarlig partner er: Kirstine Kryger Dyekjær

 

Hvorfor indsamles personoplysninger

Hos Advokatkompagniet indsamler vi personoplysninger med det formål, at kunne give vores klienter og mulige klienter den bedst mulige og mest kvalificerede rådgivning.

Som hovedregel kan Advokatkompagniet kun indhente personoplysninger, hvis der gives samtykke af den pågældende, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Disse regler gælder ligeledes for Advokatkompagniets videregivelse af dine personoplysninger. Vi beskytter dine personoplysninger og videregiver kun disse med dit samtykke eller i det omfang en gældende lovgivning er aktuel. Vi er som advokater også underlagt en streng tavshedspligt.

Hvilke oplysninger vi indhenter i den konkrete sag, er afhængigt af hvad der er nødvendigt ud fra et hensyn til førelsen af sagen.

Ved behandling af almindelige personoplysninger sker behandlingen af personlysningerne efter databeskyttelsesforordningens artkel 6, stk. 1, litra a-f.

I det omfang vi behandler følsomme personoplysninger er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a og f. Vedrørende strafbare forhold sker behandlingen dog efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Som advokatvirksomhed er vi i underlagt hvidvaskloven. Det betyder at vi i nogle sager er nødt til at indhente personoplysninger i form af fx navn, pasnummer eller CPR.nr, der ikke er nødvendige for den konkrete sag. I disse situation sker behandlingen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.     

 

Indsamling af personoplysninger

Advokatkompagniet har adgang til en persons personoplysninger når:

 • Klienten pr. fysisk tilstedeværelse eller korrespondance med Advokatkompagniets ansatte afgiver oplysninger til sagsbehandling.
 • Advokatkompagniet modtager personoplysninger fra modparten, offentlige myndigheder eller en tredje mand i forbindelse med sagsbehandling.
 • En person færdes på Advokatkompagniets hjemmeside, LinkedIn og Facebookprofil, hvor anvendelse af cookies er til rådighed for Advokatkompagniet. Læs mere om cookies

 

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig. Dog er der enkelte undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Hvis vi behandler personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger. Trækker du dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at behandle oplysningerne på et andet grundlag.

Herudover har du ret til at få dine personoplysninger ved Advokatkompagniet slettet eller berigtiget. Hvis du anmoder om at få slettet dine oplysninger, vil de blive slettet, medmindre det er nødvendigt for os at bevare oplysningerne. Det kan det f. eks. være fordi vi har pligt til at opbevare sagen i en periode efter den er afsluttet.  

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os. Det samme gælder, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan altid skrive til os, så skal vi nok forklare hvorfor vi har gjort som vi har gjort.

Du kan også indgive en klage til datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

Persondata for jobansøgere

Advokatkompagniet er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra personer, der ansøger om job ved Advokatkompagniet.

Når vi modtager din ansøgning om job ved Advokatkompagniet behandler vi de personoplysninger om dig, der fremgår af ansøgningen, CV’et og andre bilag du har vedlagt. Herefter vil du muligvis blive anmodet om at komme til en mundtlig samtale. De personoplysninger du giver i løbet af den mundtlige samtale vil muligvis også blive registreret.  Behandlingen af disse personoplysninger vil ske for at kunne vurdere din ansøgning efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Vi anbefaler, at du ikke i din ansøgning fremsender følsomme personlysninger om dit helbred, seksualitet, race, etnicitet, religion eller mulig tilknytning til en fagforening.

Som en del af ansættelsesprocessen vil du muligvis blive bedt om at deltage i en personlighedsundersøgelse. Resultatet af denne personlighedsundersøgelse vil blive slettet samtidig med, at vi sletter din ansøgning med bilag.

Hvis vi bliver enige om en ansættelse, vil din ansøgning med bilag, noter fra samtalen og din personlighedsprofil blive lagt på din personalemappe. Heri vil oplysningerne blive gemt under din ansættelse. Som udgangspunkt vil vi opbevare oplysningerne indtil fem år efter du er fratrådt din stilling i Advokatkompagniet.

Hvis vi ikke blive enige om en ansættelse, vil dine personoplysninger blive gemt i 6 måneder efter afslaget. Dette sker, så vi kan tilbyde dig en anden stilling, hvis der opstår en stilling i Advokatkompagniet, der matcher dine kvalifikationer. Hvis du ikke ønsker at vi skal gemme dine oplysninger i 6 måneder, bedes du give os besked herom.  

Luk