COVID-19 - Et overblik over dine rettigheder

COVID-19 - Et overblik over dine rettigheder

Regeringen har forlænget den periode, hvor Danmark er lukket ned foreløbigt til og med 2. påskedag.

Sammen med regeringens nedlukning af Danmark er der juridiske spørgsmål som trænger sig på. Derfor har Advokatkompagniet samlet en liste over de mest stillede spørgsmål og områder indenfor:

Samværsordninger

Nyoprettede krisecentre

Testamenter og fremtidsfuldmagter

Anbringelser

Arbejdsgivers rettigheder

Lønmodtageres rettigheder

Udlændingeretlige aspekter 

Særlige overvejelser for erhvervslejere

I Advokatkompagniet arbejder vi videre dog med den ændring, at vi ikke holder fysiske møder med klienter så længe Danmark er lukket ned. Men den moderne informationsteknologi tilbyder jo heldigvis gode løsninger til at holde møder med videoforbindelse.

Vores telefoner og mails fungerer også upåklageligt og selvom mange af os – på regeringens anbefaling – arbejder hjemme, så bliver telefonen i Advokatkompagniet besvaret indenfor normal kontortid, som er mandag til torsdag 9-16 og fredag 9-15.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Samværsordninger

Samværsordninger under COVID-19

Samværsaftaler er stadig gældende, uanset der er undtagelsestilstand i Danmark. Derfor trænger der sig stadig mange spørgsmål på i en tid, hvor det er vigtigt, at man forsørger at undgå smittespredning.

Det er sundhedsstyrelsens anbefaling, at man gør, som man plejer, dog hvis et barn er sygt, skal man følge de retningslinjer, som gælder for alle, nemlig at holde barnet på en bopæl.

Familieretshuset holder samtidig ingen møder p.t., men foretager stadig skriftlig sagsbehandling. De har lavet en særlig vejledning om de spørgsmål, man måtte have under den særlige situation, som vi befinder os i under COVID19-krisen.

Se mere på Familieretshusets hjemmeside.

Kontakt vores eksperter i familieret, hvis du har brug for rådgivning. Vi kan kontaktes telefonisk på 86 12 44 00, ligesom der er mulighed for Skype-møder.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Nyoprettede krisecentre

Nyoprettede krisecentre

Som det har været fremme i medierne, har isolationen under COVID-19-krisen desværre betydet en stigning i vold i hjemmet.

Den 24. marts 2020 er der indgået en aftale mellem flere partier i Folketinget, som sikrer, at der oprettes flere pladser på Krisecentre for at imødegå denne triste situation.

I Social- og indenrigsministeriets pressemeddelelse kan man se, hvor de særlige nødpladser oprettes henne. Se pressemeddelelsen her.

Kontakt vores eksperter i familieret, hvis du har brug for juridisk rådgivning om dine rettigheder i forbindelse med en skilsmisse, angående forældremyndighed, samvær m.v.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Testamenter og fremtidsfuldmagter

Testamenter og fremtidsfuldmagter

Flere har kontaktet Advokatkompagniet med bekymringer i forhold til at få lavet testamenter i denne tid, fordi domstolene har meddelt, at notaren også holder lukket.

Heldigvis er et vidnetestamente lige så gyldigt som et notartestamente. Når vi alligevel altid anbefaler, at testamenter oprettes for notaren ved retten, så er det fordi notaren og dermed retten får en kopi af testamentet og fordi den, der vil protestere mod et notartestamente, skal bevise, at testamentet er ugyldigt, mens det er den, der vil påberåbe sig et vidnetestamente, som skal bevise, det er gyldigt. 

Da vi ikke véd, hvor længe notaren vil have lukket, og da vi samtidig forventer, at der vil være forøget ventetid, når notaren åbner igen, så anbefaler vi pt i Advokatkompagniet, at man laver vidnetestamenter, som man så senere også kan få underskrevet ved notar. Så er man helgarderet. Som advokater kan vi både oprette testamentet og skrive til vitterlighed. Vi kan ikke holde fysiske møder med klienter lige nu, men vi er i fuld gang med at holde møder med vores klienter via videoopkald i stedet – og vidnepåtegningen kan vi klare i vores dejlige baggård, hvis ellers vejret tillader det.

Fremtidsfuldmagter skal, som reglerne er nu, stadig tinglyses af notaren – men der er ikke noget i vejen for at lave selve fremtidsfuldmagten, og så få den underskrevet digitalt nu – så den er klar, når notaren åbner igen – man har nemlig ½ år fra digital underskrift til, at man skal fysisk være ved notaren og få den tinglyst.

Kontakt vores eksperter i arveret, hvis du har brug for hjælp til oprettelse af testamente eller fremtidsfuldmagt.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Anbringelser

Anbringelser

Anbringelser og regler under COVID-19

Allerede den 21. marts 2020 meldte Social- og Indenrigsminister Astrid Krag ud, at den socialpædagogiske indsats skal fortsætte, selvom Danmark er lukket ned. For nærmere info klik her.

Det betyder, at sager om tvangsfjernelse også fortsat skal behandles i henholdsvist Børn- og Ungeudvalg rundt omkring i landet og i Ankestyrelsen. Mere konkret betyder det, at sagsbehandlere rundt omkring i landet stadig er forpligtede til at følge op på underretninger og til at besøge familier, som har problemer. Det følger af den såkaldte ”overgrebspakke” fra 2013, som i øvrigt medførte en stor stigning i antallet af underretninger. Det betyder altså, at der også under krisen startes nye sager om tvangsfjernelse.

Her er reglerne helt uændrede: er man forældre til et barn, som kommunen vil tvangsfjerne, så har man ret til gratis advokatbistand. Det samme gælder, hvis kommunen vil indskrænke samværet mellem et anbragt barn og familien, så det enten bliver overvåget eller bliver til samvær mindre end én gang om måneden, eller samværet helt ophører.

Samme ret har børn over 12 år. Det betyder, at et barn over 12 år, som er anbragt, har ret til at få ”sin egen” advokat, hvis sagen skal behandles i Børn- og Ungeudvalget eller Ankestyrelsen. Barnet har denne ret uanset, om barnet er enigt i anbringelsen eller ej, og barnet har ret til sin egen advokat og skal ikke dele forældrenes advokat.

Kontakt vores eksperter i familieret, hvis du har brug for bistand i forbindelse med en sag i Børn- og Ungeudvalget eller i Ankestyrelsen.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Arbejdsgivers rettigheder

Dine rettigheder som arbejdsgiver

Regeringen har de sidste 14 dage oplyst om en lang række initiativer, som skal holde hånden under det danske arbejdsmarked – både under virksomhederne og under de ansatte.

Vi har i Advokatkompagniet oplevet, at der kan være stor forvirring om disse hjælpepakker, fordi det for arbejdsgiverne kan være svært at se, hvilken pakke, man er omfattet af, ligesom flere pakker ”offentliggøres,” inden de er godkendt af folketinget, og inden det bliver muligt at søge hjælp. Der er også stor usikkerhed blandt ansatte - både dem, der er opsagt og dem, der frygter for deres job. Vi anbefaler altid, at man får konkret vejledning, men vi kan generelt oplyse følgende:

Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at man ved sin adfærd kan udelukke sig selv fra at bruge hjælpepakker. En af hjælpepakkerne handler om, at arbejdsgiver kan sende medarbejdere hjem på fuld løn og så modtage lønkompensation – men her er det en betingelse, at man ikke opsiger medarbejdere, og at medarbejderne slet ikke arbejder.

Kontakt vores eksperter inden for ansættelsesret for konkret rådgivning om disse spørgsmål.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Luk

Lønmodtageres rettigheder

Lønmodtageres rettigheder i forbindelse med COVID-19

Må min arbejdsgiver fyre mig på grund af manglende opgaver i Coronakrisen? Er virksomheden ikke forpligtet til at bruge de støtteordninger, som folketinget har lanceret?

Må min arbejdsgiver fyre mig på grund af manglende opgaver i Coronakrisen? 

Advokatkompagniet får for tiden henvendelser fra medarbejdere, som har modtaget en opsigelse af deres ansættelsesforhold. Nogle tror, at folketingets hjælpepakker skal bruges af de virksomheder, som på grund af manglende ordrer i opgavebogen skal skære i udgifterne til lønninger. Det er ikke tilfældet. Virksomhederne vælger selv, om de vil bruge hjælpepakkerne, eller om de vælger at bruge de mere velkendte instrumenter til at redde virksomhedens økonomi. 

Det er altså lovligt at opsige med hjemmel i funktionærloven, ansættelsesaftalen eller overenskomsten, hvis virksomhedens økonomi er i frit fald pga. Coronakrisen. 

Som lønmodtager er det en god idé at tjekke både ansættelsesaftalen, den overenskomst, man er opfattet af, og funktionærloven, så man som lønmodtager sikrer sig, at opsigelsesvarslerne er overholdt.

Uanset der er vedtaget undtagelser pga. krisesituationen, kan en arbejdsgiver f. eks. ikke benytte krisen til at komme af med medarbejdere, som hverken økonomi eller arbejdsnedgang begrunder, og derfor kan en opsigelse stadig konkret være usagligt. Det kan også være usagligt, at lige præcist den ene medarbejder vælges frem for en anden.

Kan folketingets støtteordning for at bevare nogle arbejdspladser i virksomheden kombineres med opsigelser af andre medarbejdere i samme virksomhed?

Medierne skriver om virksomheder, der har benyttet sig af Folketingets støtteordning, i relation til nedlukning af store dele af erhvervslivet med henblik på at begrænse udbredelsen af COVID-19 i Danmark.

Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at en virksomhed bruger støtteordningen, hvorefter medarbejdere kan hjemsendes i 3 måneder med løn, og virksomheden modtager tilskud hertil, og inden hjemsendelsen tillige har opsagt andre medarbejdere i andre funktioner i virksomheden.

I Advokatkompagniet mener vi også, at det vil være lovligt at bede medarbejderne om at lave andre arbejdsopgaver end de opgaver, der fremgår af stillingsbetegnelsen. Mens COVID-19 raserer i Danmark, er der reelt set undtagelsestilstand. Det betyder f.eks., at mens retten holder lukket, og forsvarsadvokaten derfor ikke kan deltage i retsmøder, kan forsvarsadvokaten sættes til at scanne sagsakter eller rydde op i krogene. Det er ikke i strid med ansættelsesretten, at forsvarsadvokaten pålægges andre opgaver. Der foreligger såkaldt force majeure. Forsvarsadvokaten må acceptere, at det er chefens ret at uddelegere opgaverne.

Det er Advokatkompagniets opfattelse, at man som opsagt medarbejder formentlig ikke kan pålægges at udføre de arbejdsopgaver, som de medarbejdere, der er sendt hjem på støtteordningen, normalt udfører. Det vil formentlig være i strid med intentionerne bag hjælpepakken fra folketinget.

Kontakt vores eksperter inden for ansættelsesret for konkret rådgivning om disse spørgsmål.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Luk

Udlændingeretslige aspekter

Udlændingeretslige aspekter under COVID-19

Eftersom grænserne er lukket ned, bevirker det, at alle, som søger om visum til Danmark, vil få et afslag på visum i perioden frem til den 13. april 2020.

Derimod er det stadig muligt at indgive en ansøgning om opholdstilladelse og få optaget biometri i udlandet på den nærmeste danske repræsentation. Det er dog en god ide at kontrollere den pågældende repræsentations hjemmeside for at se, om der er særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til åbningstider.

For så vidt angår biometrioptagelse i Danmark så er det ikke muligt på nuværende tidspunkt. Fristen for biometrioptagelse er midlertidig suspenderet.

Der er endvidere lukket ned for dansk- og indvandringsprøver frem til den 13. april 2020.

Udrejsefrister er forlænget i forhold til det normale. Hvis du allerede har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, så skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om, at fristen forlænges. Du vil som udgangspunkt få den forlænget med op til 2 måneder.

Du kan læse mere på NyiDanmarks hjemmeside ved at klikke her.

Kontakt vores eksperter i udlændingeret for konkret rådgivning, hvis du har brug for hjælp inden for udlændingeretten.

Vi gør også opmærksom på, at advokat Helle Holm Thomsen via medlemskab i internationale immigrationsnetværk har adgang til oplysninger om f.eks. indrejseforbud og restriktioner i de fleste af verdens lande, så hvis man har særlige spørgsmål relateret hertil, er man velkommen til at kontakte hende.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Særlige overvejelser for erhvervslejere

Særlige overvejelser for erhvervslejere

Mange erhvervslejere er blevet pålagt at holde deres forretning helt eller delvist lukket. De økonomiske konsekvenser er betydelige, da huslejen fortsat skal betales, uanset at der ikke er opgaver eller omsætning i virksomheden.

Man kan som erhvervslejer være af den opfattelse, at der er tale om force majeure-lignende forhold, som ”da må berettige en ophævelse af aftalen” – men erhvervslejeloven indeholder ikke særbestemmelser om force majeure situationer som COVID-19. Spørgsmålet er derfor ikke helt så enkelt, som man kunne ønske sig.

Erhvervslejeloven regulerer dog et lignende tilfælde i § 23, stk. 2: 

Bringes lejeforholdet til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag, forbuddet træder i kraft.
Hvis forbuddet kun begrænser brugen på mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kun kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen”.

Reglerne i erhvervslejeloven er deklaratoriske. Det betyder, at man har mulighed for at fravige loven, herunder bestemmelser som § 23 i lejeaftalen. Man skal derfor altid se på, hvad der er blevet aftalt i kontrakten.

Du kan læse mere om dine muligheder, og hvordan du håndterer situationen bedst muligt her.

Kontakt vores eksperter i lejeret for konkret rådgivning, hvis du som erhvervslejer har brug for hjælp inden for lejeretten.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk
Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal

Advokat & Partner
Camilla Ernst

Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat & Partner
Simon Eilrich