Er du kommet til skade?

Erstatning

Er uheldet ude i trafikken, på jobbet, i sundhedssystemet eller på en helt almindelig gåtur, har du i mange tilfælde krav på erstatning.

Et erstatningskrav afhænger af, hvordan du er kommet til skade, og om der er personer involveret, som kan stilles til ansvar.

Der findes en lang række erstatninger, der kan komme i spil, hvis uheldet rammer. I nogle tilfælde kan du være kandidat til dem alle. Det kan vi hjælpe dig med at afklare, ligesom vi kan hjælpe dig med at vurdere, om der er udsigt til at få medhold i eksempelvis forhøjelse af méngraden eller erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste. Er der en ansvarlig modpart i din sag, tilbyder vi et indledende møde, hvor vi vurderer, om sagen er stærk nok til at gå videre med. Er det ikke tilfældet, er mødet uden omkostninger for dig.

Som konsekvens af din skade kan du søge om erstatning på baggrund af følgende:

Disse konsekvenser har relevans for dit erstatningskrav. Læs mere ved at klikke på emnerne.


Takster for 2019:

  • Beløb pr. méngrad 8.790,- kr.
  • Svie- og smertegodt. Pr. dag 200,- kr.
  • Maks. svie- og smerte 76.500,- kr.


_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

 

 

Luk

Sådan starter vi processen

Sådan starter vi processen

Vi hjælper dig trin for trin.
  1. I personskadesager starter vi med at vurdere sagen, herunder om der er udsigt til at få medhold i eksempelvis forhøjelse af méngrad, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte etc.
  2. Vi korresponderer med offentlige myndigheder, skadevolders forsikringsselskab og andre relevante instanser, ligesom vi, hvis det er relevant, forelægger sagen for Arbejdsskadestyrelsen, Retslægerådet og med flere.

Vi tilbyder et indledende møde i sager om erstatning for personskade, hvor der er en ansvarlig modpart. Vurderer vi, at sagen ikke er stærk nok til at gå videre med den, er mødet uden omkostninger for dig. Hvis vi anbefaler at du går videre med sagen, vil der ofte være mulighed for delvis dækning af advokatomkostninger fra modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Luk

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste

Det koster at komme til skade. Både på humørkontoen og på indtægtssiden.

Har du som følge af en skade i en periode haft en lavere indtægt, har du krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Du har krav på erstatning frem til det tidspunkt, hvor du kan arbejde som før skaden, eller til det tidspunkt hvor der foreligger en vurdering af eventuelt tabt erhvervsevne, dvs. at du ikke kan arbejde som før skaden.

Luk

Svie og smerte

Svie og smerte

Døjer du med svie og smerte som følge af din skade?

Du kan få godtgørelse for svie og smerte, fra den dag du kommer til skade og frem til du bliver raskmeldt. Godtgørelsen er skattefri og er pt. 200,- kr. pr. dag (2018-niveau).

Du kan maksimalt få 76.500,- kr. i svie- og smertegodtgørelse.

Luk

Helbredsudgifter

Helbredsudgifter

Udgifter til medicin og behandling løber hurtigt op.

Hvis din skade medfører, at du skal bruge penge på medicin, behandling og transport, har du som udgangspunkt krav på at få dækket disse omkostninger i et år efter skaden.

Husk at gemme regningerne som bevis for dine udgifter.

Luk

Varige mén

Varige mén

Hvis skaden aldrig forsvinder 100% har du krav på erstatning.

Er du så uheldig, at du kommer så alvorligt til skade, at det giver varige mén – altså at skaden aldrig forsvinder 100% – har du krav på erstatning. Erstatningens størrelse afhænger af, hvordan dit helbred og din dagligdag er påvirket, og kan først opgøres, når din tilstand er stabil. Det kan tage flere måneder og i sjældne tilfælde år og kan være en lang og sej proces.

Varige mén har forskellige grader afhængig af omfanget og bliver normalt fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, som du kan se her: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

Luk

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Er du ikke i stand til at arbejde som før?

Betyder din skade, at du aldrig bliver i stand til at arbejde som før, uheldet var ude, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Det gælder, hvis din indtægt forringes med mere end 15%.

Erstatningens størrelse bliver fastsat i forhold til din indkomst på skadestidspunktet eller til den indkomst du kunne have haft, hvis skaden ikke var sket.

Luk
Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat & Partner
Simon Eilrich

Sekretær
Helle Friis Pallesen

Sekretær
Kirsten Nielsen

Advokatfuldmægtig
Camilla Bayer

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking