Familieret

Familieret

Sager om forældremyndighed, samvær, bodeling, bopæl og tvangsfjernelse er alle hverdag for Advokatkompagniets familieadvokater.

Er I endt i en situation, hvor I ikke selv kan finde en løsning, står vi klar med professionel bistand og viden om den nyeste praksis inden for familieret, så I er garanteret et stærkt team i ryggen.

Vi rådgiver bl.a. indenfor:

Læs mere ved at klikke på emnerne.


_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Bodeling

Bodeling

Når man siger 'ja' i kirken eller på rådhuset, får man automatisk formuefællesskab – med mindre der er aftalt særeje.

Det betyder i al sin enkelthed, at man skal dele stort set alt, hvis det hele en dag ikke længere er fryd og gammen, og man beslutter at gå hver til sit. Og det kan give anledning til stridigheder. For hvem skal beholde huset, bilen, den nye dyre lædersofa og pengene i banken? Og hvad med gælden i banken? Skal den deles eller betales af den, der har indgået den?

Kan I ikke blive enige om bodelingen, har I to muligheder:

  1. I kan lade Skifteretten afgøre det for jer ved et offentligt skifte.
  2. Eller I kan indgå en frivillig aftale med hjælp fra en familieadvokat.

Det sidste er i de allerfleste tilfælde at fortrække, fordi et offentligt skifte kan ende med at blive meget dyrt for begge parter.​

 

Luk

Familiens bolig

Familiens bolig

Hvis jeres familieforhold ændrer sig i forbindelse med dødsfald, skilsmisse eller samlivsophævelse, er det nødvendigt at forholde sig til, hvad der skal ske med familiens bolig.

Det kan være en slægtsgård, et sommerhus eller barndomshjemmet, der har dannet rammen om mange store begivenheder i familien. Skal huset sælges, eller skal det overdrages helt eller delvist til en i familien?

Det kræver store økonomiske, juridiske og ikke mindst følelsesmæssige overvejelser at træffe den – eller en helt anden – beslutning, og det er en god ide at have en ekspert i familieret med på sidelinjen.  

Luk

Forældremyndighed

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Er I gift, har I automatisk fælles forældremyndighed over jeres fælles børn. Den fælles forældremyndighed forsætter også, selvom om I går hen og bliver skilt.

Forældremyndigheden betyder, at I sammen skal træffe alle vigtige beslutninger vedrørende jeres fælles børn.

Ved en skilsmisse kan konflikter om lige netop børnene blive så omfattende, at I ikke kan opnåenighed om vigtige beslutninger som eksempelvis børnenes bopæl eller samværet med børnene.

Som udgangspunkt har børnene ret til samvær med begge sine forældre. Kan I ikke selv komme frem til en aftale, der tilgodeser det, kan Statsforvaltningen hjælpe jer. Vigtigt: er jeres ønsker meget forskellige, kan det dog være en god idé at søge rådgivning hos en familieadvokat, inden I lader afgørelsen gå videre til Statsforvaltningen.

Vores erfaring er, at advokatbistand tidligt i forløbet i mange tilfælde kan reducere de konflikter der måtte opstå.

Luk

Separation og skilsmisse

Separation og skilsmisse

Regler er ikke altid det første, man tænker på, når et forhold går i stykker.

Ikke desto mindre er det vigtigt at kende til de muligheder og forpligtelser, der følger i kølvandet på et brud, for der er en del ting, I skal blive enige om for at kunne blive skilt - og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte. Ofte er det spørgsmål som:

  • Skal vi lade os skille straks eller separeres først?
  • Hvad med økonomien - skal der betales ægtefællebidrag og hvordan får vi delt de ting, som vi ejer sammen?
  • Hvem skal blive boende i vores fælles lejlighed eller hus?
  • Er der omstændigheder, som gør, at den ene part skal kompenseres i bodelingen? 
  • Og hvad med børnene - hvor skal de bo og hvordan skal fordelingen mellem mor og far være?

Mange klarer det i mindelighed, men er uoverensstemmelserne for store, er advokatbistand en god løsning.

I sager om separation eller skilsmisse må man selv aftale det meste. Men det er vigtigt at få taget stilling, så det ikke er tilfældigheder, der afgør, hvor børnene f.eks. får bopæl – og det er vigtigt at få lavet en skriftlig aftale om deling af jeres ting. Ellers kan det give problemer flere år senere.

Luk

Tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse

At få tvangsfjernet et barn er noget af det værste, der kan overgå en forældre. Derfor er det vigtigt at søge professional bistand så tidligt i forløbet som muligt, for at sikre dine rettigheder og muligheder.

I Advokatkompagniet har vi mange års erfaring med sager om både tvangsfjernelse og tvangsadoption og har specialister på området, der kan rådgive dig i din svære og sårbare situation.

Det er Børne og Unge-udvalget, der behandler sager om både tvangsfjernelse og afbrydelse af samvær og kontakt mellem forældre og anbragte børn. Beslutter kommunen, at dit barn skal fjernes, har du ret til følgende:

  • Gratis advokatbistand, uanset om du har indkomst eller formue.
  • Selv at vælge din advokat og er derfor ikke tvunget til at bruge den advokat, kommunen udpeger.

I særlige tilfælde kan også tvangsadoption komme på tale. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at de biologiske forældre aldrig kommer til at kunne tage vare på barnet, og at barnet ikke får noget positivt ud af at have kontakt. I sager om tvangsadoption har børn over 12 år ret til at få deres egen advokat uden omkostninger.

Ankestyrelsen har på deres hjemmeside (www.ast.dk) information om, hvordan det er at have en sag, som bliver behandlet i Ankestyrelsen. Det kan være en god idé at kigge på den hjemmeside

 

Luk

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende. Papirløst forhold. At leve på polsk. Kært barn har mange navne. Går I en dag fra hinanden, eller går en af jer bort, er der ingen regler for, hvordan jeres formue deles.

Ved skilsmisse tager I som udgangspunkt hver især det med jer, som I beviseligt ejer, men det er straks sværere med det, I ejer sammen. Særligt hvis I er uenige om, hvordan det skal deles. Dør en af jer, arver den anden ikke automatisk, med mindre I har oprettet et testamente.

Det er derfor vigtigt, at I forholder jer til fremtiden – også den, der måske virker utænkelig lige nu – og selv sørger for at få udfærdiget indbyrdes aftaler. Det kan være i form af testamenter, samejekontrakter og forsikringer. Så sikrer I hinanden bedst muligt.

Luk

Ægteskab

Ægteskab med særeje

Når I bliver gift, får I automatisk fælleseje. Ønsker I derimod at holde jeres formuer adskilt, så er det værd at overveje, at få oprettet en ægtepagt.

Ønsker I at holde jeres formuer adskilt, fx fordi den ene af jer har forholdsmæssigt mere med ind i ægteskabet end den anden, kan I aftale at få lavet en ægtepagt. Læs mere om hvad dette indeholder her: Ægtepagter. 

Luk
Advokat
Ebbe Gregers Madsen

Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Sekretær
Gitte Schack Frederiksen

Sekretær
Kirsten Nielsen

Sekretær
Sandra Juhl Jørgensen

Find medarbejder
Find kontaktinformation på vores medarbejdere