Udlændingeret

Udlændingeret

Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.

Mange nydanskere og udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere, stifter hurtigt bekendtskab med reglerne for opholdstilladelse, familiesammenføring og asyl. Det er komplicerede regelsæt, der er under konstant forandring, og man løber hurtigt panden mod en mur, hvis man ikke er inde i stoffet.

Står du i den situation, kan vores advokater med speciale i udlændingeret rådgive dig, så du får prøvet din sag ud fra dine personlige forhold. Vi har ført utallige sager ved Flygtningenævnet og Udlændingenævnet og har en bred og opdateret viden om forholdene i en lang række lande.

Vi yder specialiseret rådgivning inden for:

 • Asyl
 • Familiesammenføring
 • Arbejdstilladelser
 • Visum
 • Inddragelse af opholdstilladelser
 • Udvisningssager
 • Permanente opholdstilladelser
 • Statsborgerskab
 • Opholdstilladelser efter EU-reglerne
 • Green card
 • Studietilladelser

Klik på emnerne ovenfor, for at læse nærmere.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Immigration law

Immigration law

Residence permit. Family reunification. Asylum. For many it is only words in the daily news media. For others it is as serious and crucial as it sounds in terms of whether they can be allowed permission to stay in Denmark or allowed permission for their loved family members to arrive to Denmark. If you belong in one of these groups, please contact Advokatkompagniet. We have a specialised team of lawyers in Immigration law - and is one of the leading law firms in Denmark within this field of expertise.

Many Danish newcomers and immigrants, who arrive to Denmark to work or study, do quickly establish acquaintance with terms as residence permit, family reunification and asylum. However, the set of rules are complicated and continue to change. As of why, it is easy to get confused and lost.

Are you close at giving up, but desperately wants to find your way back on track with the rules? At Advokatkompagniet we have lawyers who are specialised in immigration law, and who are ready to help you with your specific case. Our lawyers have carried out a vast number of cases at the Danish Refugee Appeals Board (Flygtningenævnet) and the Danish Immigration Appeals Board (Udlændingenævnet), and have a broad as well as updated knowledge about the circumstances in various countries regarding immigration law.

Our lawyers give advices in terms of:

 • Asylum
 • Family unification
 • Work permit
 • Visa matters
 • Withdrawal of residence permit
 • Deporation proceedings 
 • Permanent residence permit
 • Citizenship
 • Residence permit in terms of EU rules
 • Green card
 • Study permit

Click on the above-mentioned issues to read more.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk
Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal

Advokat
Ebbe Gregers Madsen

Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Advokatfuldmægtig
Jesper Lyngby Andersen

Sekretær
Kirsten Bøjer