Procesret

Procesret

Civile retssager er en af Advokatkompagniets spidskompetencer, så er I endt i en situation, hvor I enten selv er nødt til at lægge sag an eller er sagsøgt for noget, er I i kompetente hænder hos os. Vi er trænede i at føre retssager – hvor rigtigt meget afhænger af en grundig forberedelse og evnen til at stille de rigtige spørgsmål i en afhøring.

Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, der kan gennemtvinges over for modparten. Det kan fx være i forbindelse med økonomiske uoverensstemmelser, krænkede rettigheder eller hvor en handling ønskes foretaget eller stoppet.

I det danske retssystem afgøres civile tvister som udgangspunkt af domstolene. Er I imidlertid som modparter enige om at lade tvisten afgøre ved voldgift, er det et muligt alternativ, som ofte er mindre omkostningstungt. I en voldgift vælger I selv voldgiftsdommerne, og der anvendes i de fleste tilfælde standardprocedureregler igennem retssagen. Det er vigtigt at holde sig for øje, at voldgiftrettens afgørelse i modsætning til almindelige retssager ikke kan ankes.

Advokatkompagniets dygtige procesadvokater er trænede i at forberede og føre retssager og har igennem årene rådgivet og bistået private i forbindelse med både anklager og søgsmål.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk
Advokat
Erik Høimark

Advokat & Partner
Simon Eilrich

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking