Den forsvundne arbejdsfortjeneste efter COVID-19 smitte

Ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet tvinger arbejdsskadesystemet til at arbejde hurtigt med at vurdere om smitten med COVID-19 er en arbejdsskade. Det er et stykke af vejen til erstatning. Men desværre ikke engang halvdelen.

Begrænset erstatning i arbejdsskader

Arbejdsskadelovgivningen giver ret til erstatning for såkaldte varige følger efter en arbejdsskade. I praksis betyder det erstatning for mén (medicinske invaliditet – uafhængig af job) og tab af erhvervsevne.

Prognoserne fortæller at langt de fleste med et job, der smittes af COVID-19, kommer sig igen, uden men og erhvervsevnetab – og heldigvis da.

Desværre dækker arbejdsskadelovgivningen ikke forbigående følger – det vil sige den lange sygeperiode, som COVID-19 er skyld i.

I praksis betyder det tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte godtgørelse. Og er man håndværker eller selvstændig, men ansat i eget anparts- eller aktieselskab, kan løntabet/den tabte arbejdsfortjeneste hurtigt blive til mange penge.

Bare fordi en skade er anmeldt og anerkendt som en arbejdsskade, betyder det ikke, at erstatningsporten til den tabte arbejdsfortjeneste er åbnet. Ikke engang, at porten er på klem.

Arbejdsskader behandles efter Arbejdsskadesikringsloven. Almindelige erstatningssager behandles efter Erstatningsansvarsloven. I praksis er der flere steder store forskelle. 

Bevis sløseri

Kommer COVID-19 smitten fra arbejdspladsen, er skaden rigtig nok en arbejdsskade. Men det er den smittede, der skal bevise, at smitten er sket fordi nogen kan bebrejdes, at det skete.

Kongerækken til at bevise det er:

  1. Lovgivningen er ikke overholdt (ofte arbejdsmiljøloven)
  2. Arbejdstilsynet har givet påbud (ofte skal arbejdstilsynet opfordres til at kigge på skadesstedet)
  3. Interne sikkerhedsanvisninger ikke er overholdt (ofte sikkerhedsudstyr m.v. som ikke er anvendt)
  4. Billedmateriale af de faktiske forhold
  5. Erklæringer fra vidner – ofte kollegaer

Sporet bliver koldt

Opnås der ikke enighed med arbejdsgiveren eller den erstatningspligtiges ansvarsforsikringsselskab om anerkendelse af erstatningspligten, er det hos domstolene afgørelsen skal findes.

Ventetiden hos domstolene er desværre urimelig lang. Ofte flere år. Og her er der ingen, der tvinger eller betaler dommerne til at arbejde hurtigere.

I praksis skal man derfor sikre sig at bevise, at enten arbejdsgiveren eller andre (for det behøver ikke være arbejdsgiveren) har tilsidesat almindelig fornuft og derved løbet risikoen for at påføre dig COVID-19!

Det er næsten en umulig opgave at løfte bevis for sløseri – også flere år efter skaden er sket.

Derfor opfordres der til handling nu, før sporet bliver koldt.

Er du i tvivl om dine muligheder?
Kontakt en af vores specialister inden for erstatningsret - Kirstine Kryger Dyekjær og Simon Eilrich - for en ærlig snak og et godt råd.

Læs mere om den nye vejledning fra Beskæftigelseministeriet her.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

 

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

jela@advokatkompagniet.dk

Advokat
Anders Fredsted Koukoumis

anko@advokatkompagniet.dk

Advokatfuldmægtig
Ida Hauge Bøttcher

ida@advokatkompagniet.dk

Smittet med Covid-19 på jobbet

Du er blevet smittet med Covid-19 på jobbet og er sygemeldt, blevet fyret og har dermed tabt arbejdsfortjeneste. Derfor mener du, du har ret til erstatning, hvorfor sagen er anmeldt som arbejdsskade. Men selvom din Covid-19 smitte bliver godkendt som en arbejdsskade er det ikke ens betydende med, at du har ret til erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste.

Se video: er et uheld til firmajulefrokosten en arbejdsskade?

Vidste du, at du kan få erstatning, hvis du kommer til skade under årets firmajulefrokost?