Generhvervelse af dansk statsborgerskab


Det er ved at være sidste udkald for at søge om generhvervelse af sit danske statsborgerskab, hvis man før lovændringen d. 1/9 2015 mistede det efter at have fået statsborgerskab i et andet land.

Danmark har siden 1. september 2015 accepteret dobbelt statsborgerskab, hvilket bl.a. betyder, at man ikke mister sit danske statsborgerskab blot fordi man søger om statsborgerskab i et nyt land.

Danske statsborgere, som før 1. september 2015 har søgt og erhvervet fremmed statsborgerskab, har derimod mistet deres danske statsborgerskab på grund af de tidligere regler, hvor man ikke anerkendte dobbelt statsborgerskab i Danmark.

I forbindelse med lovændringen 1. september 2015 blev der indført en 5-årig overgangsordning, så de personer, der tidligere havde haft dansk statsborgerskab, men mistet det på grund af erhvervelsen af et fremmed statsborgerskab, ved erklæring kan søge om generhvervelse af sit danske statsborgerskab.

Det er ikke en betingelse, at man bor i Danmark. Det er kun en betingelse, at man ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden, hvor man mistede det danske statsborgerskab, til man afgiver erklæring om generhvervelse.

Den 5-årige overgangsordning udløber 31. august 2020, så hvis man ønsker at generhverve sit danske statsborgerskab og endnu ikke har søgt, er det snart ved at være sidste mulighed.

Erklæringen kan indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller til den nærmeste danske ambassade. Det koster et gebyr på kr. 1.100,00 for at få sagen behandlet. 

Hvis du ønsker professionel bistand med sagen, står udlændingeafdelingen i Advokatkompagniet til rådighed for rådgivning eller bistand med ansøgningen.

Find skemaet til erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab her: Skema.

Læs mere om fortabelse af dansk statsborgerskab på Udlændige- og Integrationsministeriets hjemmeside ved at klikke her.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00