Godt forsikret? Du har stadig ret til erstatning

Vores ekspert i erstatningsret Simon Eilrich gør op med nogle klassiske misforståelser.

I foråret 2017 har jeg afsluttet fire sager med millionerstatninger til folk med høje indkomster, der efter voldsomme skader ikke kunne arbejde længere. Fælles for dem alle var, at de troede, at de ikke kunne få erstatning fra modparten, fordi de fik erstatninger udbetalt fra egne forsikringer og ikke ønskede at søge fleksjob eller førtidspension.

Vi ved det: Folk med høje indkomster har også gode forsikringer!

Vi tror det: Folk med høje indkomster, lever af deres egne forsikringer, når uheldet sker!

Men, vi ved ikke: Folk der lever af egne forsikringer, når uheldet er sket, har også ret til en erstatning fra modparten. Det er en klassisk misforståelse, at man ikke kan få erstatning fra en modpart/skadevolder, hvis man er så godt forsikret, at man har de samme penge på bankkontoen hver måned, som man havde før uheldet. Modparten skal jo ikke have rabat, bare fordi man har forsikret sig.

Mange tror også, at man ikke kan man få erhvervsevnetabserstatning, hvis man ikke har søgt fleksjob eller førtidspension. Men sådan forholder det sig ikke. Folk der ikke får penge fra det offentlige, men af egne forsikringer, kan også gå til modpartens ansvarsforsikring og kræve tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetabserstatning. Igen – modparten skal jo ikke have rabat.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokatfuldmægtig
Ida Hauge Bøttcher

ida@advokatkompagniet.dk

Ingen erstatningsmuligheder ved solouheld

De mørke efterårs- og vintermåneder betyder øget risiko for glatte veje og dermed øget risiko for trafikuheld. Kommer du til skade ved et solouheld i trafikken, er din udsigt til erstatning dårlig, hvis du ikke har en førerpladsdækning inkluderet i din bilforsikring

Smittet med Covid-19 på jobbet

Du er blevet smittet med Covid-19 på jobbet og er sygemeldt, blevet fyret og har dermed tabt arbejdsfortjeneste. Derfor mener du, du har ret til erstatning, hvorfor sagen er anmeldt som arbejdsskade. Men selvom din Covid-19 smitte bliver godkendt som en arbejdsskade er det ikke ens betydende med, at du har ret til erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste.