Kursus - Bistandsadvokatens rolle


D. 29. september afholder Danske Advokater kursus i bistandsadvokatens rolle, hvor advokat Simon Eilrich er den ene af to undervisere.

Kurset har til hensigt at klæde bistandsadvokater på til at kunne varetage forurettedes interesser gennem et sagsforløb. Herudover vil der være fokus på den erstatningsretlige del af rollen som bistandsadvokat, der gør advokaten i stand til at opgøre og fremsætte et veldokumenteret erstatningskrav. 

Kurset vil helt specifikt indeholde en gennemgang af følgende forhold:

  • RPL kapital 66 a med gennemgang af, hvem der kan få beskikket en bistandsadvokat.
  • Gennemgang af bistandsadvokatens processuelle forpligtelser og beføjelser før og under retssagen.
  • Reglerne for selvstændig anke af de af Byretten pådømte civilretlige krav.
  • Voldsoffererstatningsloven med gennemgang af de særlige regler, der gælder ved behandling af sager ved Erstatningsnævnet.
  • Overordnet gennemgang af erstatningsansvarslovens udmålingsregler – med andre ord, hvad kan der kræves i erstatning, og hvorledes opgøres kravet.
  • Gennemgang af retspraksis, herunder navnlig godtgørelse efter §§ 26-26 a.
  • Bistandsadvokatens salær og forholdet til retshjælpen.
  • Digitale sexkrænkelser.
  • Aktuelle emner, herunder retsstillingen for ofre i udlandet og ofre for menneskehandel.

Kurset finder sted d. 29. september fra kl. 10:00 - 17:00 på følgende adresse: 
Danske Advokater Valencia 
Vesterbrogade 32
1620 København V

Læs mere om kurset og tilmelding ved at følge nedenstående link: 
Bistandsadvokatens rolle

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00