Nyt Familieretshus og den nye Familieret etableret

Den 1. april 2019 blev det nye Familieretshus og den nye Familieret etableret. Alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal fremover starte i Familieretshuset.

Den 1. april 2019 blev det nye Familieretshus og den nye Familieret etableret.

Alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal starte i Familieretshuset.

I kan online registrere aftaler om skilsmisse, samvær, bopæl og forældremyndighed på www.familieretshuset.dk, hvis I selv kan blive enige.

Hvis I derimod ikke er enige, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, som vil forsøge at mægle mellem jer. Der vil typisk blive afholdt en samtale med jeres barn/børn med en børnesagkyndig kontaktperson. Hvis I herefter bliver enige, kan I registrere jeres aftaler hos Familieretshuset. Registreringen har samme virkning som en dom.

Hvis I ikke når frem til en løsning, vil sagen blive oversendt til Familieretten, hvor en dommer skal tage stilling til sagen. Fra dette tidspunkt vil du typisk få behov for at få tilknyttet en advokat til at hjælpe dig i retten.

I nogle sager er konfliktniveauet så højt, at Familieretshuset vil vurdere, at mægling ikke er en mulighed, og sagsbehandlingen i Familieretshuset bliver begrænset. I sådanne tilfælde vil Familieretshuset i stedet oversende sagen til Familieretten, når Familieretshuset har indhentet oplysninger om sagen, og hvor du typisk vil have adgang til at få tilknyttet en advokat.

Familieretten vil undersøge muligheden for at finde en mindelig løsning, men ellers vil der blive truffet en dom i spørgsmålet om f.eks. forældremyndighed, bopæl, samvær eller skilsmisse. Det er Familierettens opgave at træffe en afgørelse ud fra, hvad de vurderer er til barnets bedste.   

En af de væsentligste ændringer i forhold til det tidligere system hos Statsforvaltningen er, at Familieretten også behandler sager om samvær, herunder også udleveringssager, som tidligere blev behandlet i Fogedretten.

Desuden er det Familieretten, som behandler klagesager over f.eks. ægtefællebidrag, som tidligere blev behandlet af Ankestyrelsen.

Det er således meningen, at alle typer af familieretlige sager fremover kun bliver behandlet i de to instanser – Familieretshuset og Familieretten.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
Tlf.: (+45) 86 12 44 00

 

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat
Anders Fredsted Koukoumis

anko@advokatkompagniet.dk

Ændring i reglerne om tvangsadoption

Reglerne om tvangsadoption blev 1. juli 2019 ændret, så den administrative proces blev kortere.

Hvad skal I være opmærksomme på, hvis I skal skilles?

Vælger man som par at gå fra hinanden, er der flere ting man både skal være opmærksomme på og tage stilling til.

Tvangsudlevering skal være for barnets skyld

Reglerne om, hvordan man får hjælp til at få gennemført en sag om f.eks. samvær eller forældremyndighed er blevet ændret til, at det nu skal være til barnets bedste at blive udleveret. Med disse ændringer er det dog vanskeligt at forestille sig, at der vil blive gennemført mange tvangsudleveringer af børn.

Vil ny politisk aftale give udsatte børn en bedre barndom?

I maj 2021 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om at afsætte flere penge til at hjælpe udsatte børn og familier bedre og tidligere, end de bliver i dag. Intentionen er god, men man kan blive bekymret over, om aftalen får den ønskede effekt.