Ophævelse af indgribende afgørelser i sager om anbringelser uden samtykke

Ankestyrelsen har i de seneste år ophævet mange af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt i sager om anbringelser af børn uden samtykke.

Børn- og Unge-udvalget kan afgøre om et barn skal anbringes uden for hjemmet uden samtykke, hvis der er åbenbar risiko for, at dets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, hvilket også kaldes for en indgribende afgørelse.

Hvis sagen er akut, kan formanden for børn og unge-udvalget, træffe afgørelse alene om, at barnet skal anbringes akut. Det kaldes en formandsbeslutning og godkendes senest 7 dage senere af det samlede børn og unge-udvalg.

I de seneste år har Ankestyrelsen dog ophævet en stor del af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt. Mange af disse ophævelser drejer sig om anbringelser af nyfødte børn uden samtykke. Anbringelserne er enten sket inden forældrene tager hjem fra hospitalet, eller efter forældrene har haft et ophold på en døgninstitution med barnet efter fødslen. Særligt har betingelsen om et øjeblikkeligt behov for en anbringelse hos barnet været vurderet som ikke værende opfyldt.

Ved beslutningen om en ophævelse af sådanne afgørelser tjekker Ankestyrelsen op på dets  lovlighed, hvor følgende tre betingelser skal opfyldes:

  1. Der skal være et anbringelsesgrundlag.
  2. Der skal være et øjeblikkeligt behov.
  3. De formelle procedureregler skal være opfyldt.

I sig selv kan et barns fødsel ikke betegnes som et øjeblikkeligt behov for anbringelse. Har kommunen dog inden barnets fødsel lavet undersøgelser, der viser et anbringelsesgrundlag, skal sagen forelægges et møde i Børn- og Unge-udvalget tæt på eller umiddelbart efter barnets fødsel.

Læs mere om Ankestyrelsens undersøgelse og betingelserne for ophævelse af indgribende afgørelser ved at følge nedenstående link:

https://ast.dk/born-familie/artikler/sager-om-born-og-unge/anbringelser-fra-fodegangen-er-en-indgribende-foranstaltning

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
Tlf.: (+45) 86 12 44 00

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat
Anders Fredsted Koukoumis

anko@advokatkompagniet.dk

Tvangsudlevering skal være for barnets skyld

Reglerne om, hvordan man får hjælp til at få gennemført en sag om f.eks. samvær eller forældremyndighed er blevet ændret til, at det nu skal være til barnets bedste at blive udleveret. Med disse ændringer er det dog vanskeligt at forestille sig, at der vil blive gennemført mange tvangsudleveringer af børn.

Ændring i reglerne om tvangsadoption

Reglerne om tvangsadoption blev 1. juli 2019 ændret, så den administrative proces blev kortere.