SIRI har suspenderet muligheden for at søge opholdstilladelse på en række ordninger


For at formindske smittespredning af COVID-19 og nye mutationer deraf, har SIRI indstillet opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark.

Midlertidig standsning af bevilliget opholdstilladelse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har indført en midlertidig bekendtgørelse, der betyder, at der ikke vil blive givet opholdstilladelse til bestemte typer ophold i Danmark pr. 3. februar 2021 og indtil den 15. april 2021, dog med undtagelse af, hvis ansøgeren allerede har lovligt ophold på baggrund af en opholdstilladelse og befinder sig her i Danmark. De gældende typer opholdstilladelse der bliver indstillet, er

  • Studieophold
  • Praktikant- og volontørophold og
  • Au pair-ophold.
  • Der vil heller ikke blive udstedt opholdstilladelse til medfølgende familie i disse grupper.

Bekendtgørelsen gælder alle udlændinge, der har en verserende ansøgning om opholdstilladelse efter en af overnævnte ordninger. Udlændinge som allerede opholder sig i landet på en midlertidig opholdstilladelse, vil fortsat kunne indgive ansøgning efter ovenstående opholdsordninger.

 

Får jeg tilbagebetalt mit sagsbehandlingsgebyr?

Ja, hvis man meddeles afslag på grund af bekendtgørelsen, vil man få refunderet hele sagsbehandlingsgebyret, man har betalt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Nej, man vil ikke få tilbagebetaling af sagsbehandlingsgebyret, hvis man meddeles afslag på grund af, at man ikke opfylder betingelserne for at opnå opholdsgrundlag efter den givne ordning.

 

Ønsker du at vide mere, kan læse om bekendtgørelsen her eller kontakte os, hvis du har brug for vejledning.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00