Smittet med Covid-19 på jobbet

Du er blevet smittet med Covid-19 på jobbet og er sygemeldt, blevet fyret og har dermed tabt arbejdsfortjeneste. Derfor mener du, du har ret til erstatning, hvorfor sagen er anmeldt som arbejdsskade. Men selvom din Covid-19 smitte bliver godkendt som en arbejdsskade er det ikke ens betydende med, at du har ret til erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste.

 

Selvom din COVID-19 sag anerkendes som en arbejdsskade, kan erstatningen godt ende i et stort nul! Du ved det bare først om flere år. Og kan vi ikke blive enige om, at så er det måske for sent at gøre noget ved det?

Vi kender ikke så meget til langtidsvirkningen af COVID-19, engelske B-117 eller nogle af alle de andre grene af Corona. Der er massere udmeldinger, mange teorier. Sandheden - lige nu - er, at vi ikke ved noget med sikkerhed.

Vi ved, at du er syg lige nu og har været det et stykke tid. Vi ved ikke, om du bliver i stand til at arbejde igen, holder op med at hoste eller komme til at smage igen.

 

Smittet på arbejde

Smitteopsporingen har løftet beviset for, at du blev smittet, mens du var på arbejde. Vi ved også, at din arbejdsgiver loyalt har anmeldt sagen som en arbejdsskade. Men: Vi ved ikke, om den bliver anerkendt. Og hvis den gør, betyder det så, at du får den erstatning, du skal have - altså dækket dit tab? Nej: ikke nødvendigvis, er det barske svar.

Hvis den Corona, der ramte dig, anerkendes som en arbejdsskade, og det om et eller to år viser sig, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også mener, at du har en varig skade, kan du have ret til ménskadegodtgørelse og erstatning for erhvervsevnetab.

 

Ingen tabt arbejdsfortjeneste i arbejdsskadesagen

Men hvad så med det indtægtstab, du har haft i alle de måneder fra du blev afskediget og indtil erhvervsevnetabserstatningen bliver udbetalt? Den tabte arbejdsfortjeneste udgør jo forskellen mellem din gamle løn og de sygedagpenge, du lever af nu.

Selvom du bliver helt rask efter et stykke tid, har du jo forsat tabt indtægt for de måneder, du ikke længere fik løn og måtte nøjes med sygedagpenge, og har dermed stadigvæk haft et indtægtstab i de måneder, du var syg med Covid-19. Og dén tabte arbejdsfortjeneste er ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen. Det er ikke muligt at få tabt arbejdsfortjeneste dækket i arbejdsskadesagen. Der er nemlig ingen lovhjemmel hertil. Heller ikke svie- og smertegodtgørelse. Bevares: Svie- og smertegodtgørelse er kun 215 kr. pr dag, men alligevel løber det jo også op.

 

Nogen har fejlet

Hvis du vil have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse, skal du kunne bevise, at nogen har begået fejl. Og det skal være nogen, som din arbejdsgiver har ansvaret for. Det behøver ikke være en fejl opstået, fordi de har gjort noget forkert. Langt de fleste arbejdsgiverfejl begås, fordi arbejdsgiveren netop ikke gør noget.

 

Glemmer din arbejdsgiver at planlægge arbejdet

Hvis din arbejdsgiver glemmer at planlægge arbejdet, så risikoen for at du smittes med Corona på jobbet bliver så beskeden som fornuftigt muligt, kan arbejdsgiveren blive erstatningspligtig for de penge, du kan få i erstatning udover selve arbejdsskaden - bl.a. tabt arbejdsfortjeneste med mere.

 

Du skal bevise

Husk: Det er dig, der skal bevise, at arbejdsgiveren enten begik fejl eller burde have planlagt arbejdet mindre risikofyldt, og det var grunden til, at du blev smittet med Corona virus på jobbet. Bevares, sådanne sager mod arbejdsgiveren forældes først efter 5 år. Men igen: Hvordan vil du om 3 - 4 år bevise, at din arbejdsgiver begik fejl dengang verden gik af lave på grund af Corona, og det var derfor du blev syg?

Uanset at din sag anerkendes som en arbejdsskade, er det jo langt fra det samme, som at din arbejdsgiver har sløset med sikkerheden eller direkte begået fejl. Det betyder bare, at det er bevist, at du blev smittet på jobbet. Den sikreste måde du kan bevise det på er f.eks. at Arbejdstilsynet påpeger det og/eller, at du har beviser i form af skriftlige erklæringer fra kollegaer, billeder e.l., så en dommer en dag selv kan se/høre, at forholdene på din arbejdsplads i relation til Corona ikke var i orden, dengang du blev smittet.

 

Her kan du læse, at der kort før påske 2021 var anmeldt ca. 6000 sager som Covid-19 arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Prognoserne siger, at langt de fleste af disse 6000 ikke får varige skader - og heldigvis da - og dermed ikke får arbejdsskadeerstatning. Men igen: derfor kan der jo sagtens være en erstatningsmulighed for tabt arbejdsfortjeneste m.v.

 

Har du brug for hjælp til din sag vedrørende erstatning som følge af Covid-19 smitte på jobbet, så kontakt os eller Simon Eilrich direkte

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

jela@advokatkompagniet.dk

Advokat
Anders Fredsted Koukoumis

anko@advokatkompagniet.dk

Den forsvundne arbejdsfortjeneste efter COVID-19 smitte

Ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet tvinger arbejdsskadesystemet til at arbejde hurtigt med at vurdere om smitten med COVID-19 er en arbejdsskade. Det er et stykke af vejen til erstatning. Men desværre ikke engang halvdelen.

Ved du, hvem der er din arbejdsgiver?

Svaret bør være et indlysende "ja". Men virkeligheden forholder sig ofte anderledes.

Se video: er et uheld til firmajulefrokosten en arbejdsskade?

Vidste du, at du kan få erstatning, hvis du kommer til skade under årets firmajulefrokost?