Tilbudspligt ved salg af udlejningsejendom

Det kan hurtigt medføre problemer, hvis man som udlejer ikke følger lejelovens regler om tilbudspligt ved salg af en udlejningsejendom.

Som udlejer kan man komme gevaldigt i klemme, hvis man sælger sin udlejningsejendom uden at undersøge, om ejendommen er pålagt en såkaldt ”tilbudspligt”. Det samme gør sig gældende, hvis man overdrager en virksomhed, der ejer en udlejningsejendom.

Efter lejelovens regler har man som udlejer - under visse omstændigheder - nemlig pligt til at tilbyde lejerne at købe ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen sælges til anden side. Reglerne gælder for ejendomme der anvendes til beboelse og har mindst 6 beboelseslejemål.

Består en ejendom af både erhvervs- og beboelseslejemål gælder reglerne, hvis der i ejendommen er mindst 13 beboelseslejemål.

Tilbyder man som udlejer ikke sine lejere at købe ejendommen på andelsbasis, kan man risikere at blive pålagt et erstatningsansvar, eller at blive pålagt at tilbyde lejerne at købe ejendommen – selvom en anden køber netop har købt denne.

Det kan med andre ord skabe en masse praktiske problemer ikke at overholde en eventuel tilbudspligt, da man i så fald har et ansvar over for både køberen og de lejere, som burde have modtaget tilbuddet forinden salget.

Ifølge lejeloven, skal lejerne tilbydes ejendommen til samme købssum, kontante udbetaling og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Ejeren skal samtidig dokumentere, at ejendommen kan sælges ud fra de fremlagte vilkår. Derfor er tilbudspligten et stort stykke arbejde – ikke mindst i forbindelse med afgørelse af, hvilket materiale man er forpligtet til at videregive til lejerne.

Ligeledes kan der opstå spørgsmål om, hvem der skal have tilbuddet om overtagelse på andelsbasis – er det de fraflyttede, boende eller kommende lejere? Hvordan man beviser, at lejerne har modtaget tilbuddet og hvornår? Hvilke oplysninger, der skal sendes til lejerne, og på hvilken måde? Hvad konsekvensen er, hvis man overser en tilbudspligt, og hvordan man finder ud af, om ejendommen overhovedet er pålagt tilbudspligt?

Svarene på disse spørgsmål kan vi hos Advokatkompagniet give dig, da vi har stor erfaring med håndtering af tilbudspligter.

Viser det sig, at din ejendom er pålagt en tilbudspligt, eller at en virksomhedsoverdragelse udløser en tilbudspligt, kan vi også håndtere hele tilbudspligten for dig.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker, at vi skal håndtere din tilbudspligt, er du velkommen til at kontakte Camilla Bayercab@advokatkompagniet.dk, eller ringe til os på tlf. nr. 86 12 44 00.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Advokat & partner
Annette Møller Hannibal

anmh@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Camilla Ernst

caer@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk