Tvangsudlevering skal være for barnets skyld

Reglerne om, hvordan man får hjælp til at få gennemført en sag om f.eks. samvær eller forældremyndighed er blevet ændret til, at det nu skal være til barnets bedste at blive udleveret. Med disse ændringer er det dog vanskeligt at forestille sig, at der vil blive gennemført mange tvangsudleveringer af børn.

De markante ændringer, som oprettelsen af Familieretshuset og Familieretten d. 1 april i år medførte, ændrede bl.a., hvordan sager om forældremyndighed og samvær bliver behandlet. Formålet med lovændringen var at skabe bedre sammenhæng i sagerne, og at disse sager hurtigere skulle komme igennem systemet. Alt sammen med udgangspunkt i barnets tarv.

En af de ændringer, som ikke har fået meget opmærksomhed, er ændringerne i reglerne om, hvordan man får hjælp til at få gennemført en afgørelse om f.eks. samvær eller forældremyndighed. Før var det sådan, at hvis en forælder ikke overholdt en afgørelse – f.eks. nægtede at sende barnet retur til den anden forælder efter samvær eller nægtede at udlevere til samvær – så kunne man få fogedrettens bistand til at få barnet udleveret.

Udlevering skulle efter sagsbehandling i fogedretten ske ”medmindre barnets sjælelige eller legemlige sundhed blev udsat for alvorlig fare” ved udlevering (tidligere RPL § 536, stk. 6). Den bestemmelse er nu ændret til, at det skal være ”til barnets bedste”. Formålet har klart været at flytte fokus fra forældres ret til et barn til barnets ret til beskyttelse (nu RPL § 456 p.).

Bestemmelsen undrer dog Advokat & partner, Kirstine Kryger Dyekjær: ”Hvornår er det til barnets bedste at blive afhentet af foged og politi? Det er meget vanskeligt at forestille sig, at der med den nuværende formulering i praksis vil blive gennemført ret mange tvangsudleveringer af børn. ”

Kirstine er helt enig i, at disse afgørelser skal tages med udgangspunkt i barnets perspektiv, men lægger samtidig vægt på at det i forvejen var meget vanskeligt at få hjælp til at hente et barn med tvang. Dette var også gældende i sager, hvor det stod klart at det var den forælder, der holdt barnet tilbage, som blot nægtede og/eller havde påvirket barnet til at sige, at det ikke ville udleveres. Hun frygter, at det med opstramningen af reglerne bliver decideret umuligt at få gennemført en afgørelse med tvang, og det betyder, at hvis der er forældre, som vil chikanere hinanden (og lad os være ærlige: det er der, jf. tidligere debat om chikanepakker), så vil de reelt kunne forhindre børns ret til to forældre fordi en afgørelse aldrig bliver opretholdt.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

 

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat
Anders Fredsted Koukoumis

anko@advokatkompagniet.dk

Ophævelse af indgribende afgørelser i sager om anbringelser uden samtykke

Ankestyrelsen har i de seneste år ophævet mange af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt i sager om anbringelser af børn uden samtykke.

Ændring i reglerne om tvangsadoption

Reglerne om tvangsadoption blev 1. juli 2019 ændret, så den administrative proces blev kortere.