Udsættelse af hjemrejser pga. coronavirus


Coronavirussen har ikke blot medført tiltag fra Sundhedsministeriet side - nu har Udlændingestyrelsen også måtte lave ændringer.

Den meget omtalte coronavirus har de sidste mange uger præget forsiderne i alverdens medier. D. 27/2 blev den første dansker testet positiv for virussen og siden da er antallet af karantæneramte og smittede steget. Det har medført forskellige tiltag fra Sundhedsministeriets side.

På immigrationsområdet er der ligeledes indtruffet ændringer pga. virussen. Mere specifikt har Udlændingestyrelsen d. 2/3 valgt at forlænge udrejsefristen med op til 30 dage for besøgende fra Kina, der har søgt om forlængelse af deres visum pga. virussens udbrud i deres hjemland.

Virussen alene giver dog ikke grundlag for forlængelse af et visum, hvilket er grunden til, at man blot har valgt at forlænge fristen for udrejse.
Læs mere her: Ny i Danmark.
_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00