Privatret

Advokatkompagniet har mange års erfaring i at rådgive og føre sager for private. Vi sætter det personlige og faglige match mellem dig og din advokat i højsædet, du vil derfor altid blive henvist til den medarbejder, der bedst kan varetage dit specifikke behov.

Andelsboligforening

I Advokatkompagniet har vi mange års erfaring med at hjælpe både små og store andelsboligforeninger med alt det administrative – herunder også foreninger med både bolig og erhverv.

Ansættelse

Er du blevet opsagt uden saglig grund eller på et uretfærdigt grundlag, eller er du og din arbejdsgiver blevet uenige om dine ansættelsesvilkår?

Arv

Arveret er kilden til mange stridigheder. Ofte opstår de, fordi arvingerne ikke er klar over lovgivningen og indbyrdes føler sig uretfærdigt behandlet – og fordi den afdøde ikke har taget stilling til, hvem der skal arve hvad inden sin død.

Bolighandel

Uanset om du skal bygge rede for første gang eller står over for dit andet, tredje eller fjerde husprojekt, er køb af fast ejendom en stor beslutning.

Erstatning

Er uheldet ude i trafikken, på jobbet, i sundhedssystemet eller på en gåtur en helt almindelig lørdag, har du i mange tilfælde krav på erstatning.

Familieret

Skilsmisse og død er skelsættende begivenheder for de pårørende – og er der ikke lavet klare aftaler om, hvad der skal ske med børn og bo og arv, kan det meget hurtigt gøre ondt endnu værre.

Insolvens

Insolvens er en vanskelig ting at håndtere alene. Hos Advokatkompagniet har vi et team af specialister, som kan rådgive dig og vurdere mulighederne for at komme ud af den økonomiske knibe, du står i.

Lejeret

Der er meget, man kan blive uenige om i et lejer-udlejer forhold. Også selvom det hele i sin tid begyndte så godt med håndslag og smil.

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er en varm kartoffel. Men det er også nogle grundrettigheder, man har ønsket at ville beskytte, bl.a. ved at sikre en ret til liv, en ret til frihed, ytringsfrihed samt retten til at tænke frit.

Retssager og voldgiftsager

Advokatkompagniets dygtige procesadvokater er trænede i at forberede og føre retssager og har igennem årene rådgivet og bistået private i forbindelse med både anklager og søgsmål.

Socialret

Vi rådgiver borgere og kommuner i socialretlige sager om alt fra førtidspension, fleksjob og sygedagpenge til boligydelser, kontanthjælp og problemer med socialt bedrageri.

Strafferet

Vi arbejder dagligt med straffesager af enhver art og kan hjælpe dig uanset din rolle i sagen. Vores advokater er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat.

Tvangsfjernelser

Hvis du får tvangsfjernet dit barn, står du i en meget svær og sårbar situation. I Advokatkompagniet har vi mange års erfaring med tvangsfjernelsessager.

Udlændingeret

Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil.