Familieret

Familieret

Sager om forældremyndighed, samvær, bodeling, bopæl og tvangsfjernelse er alle hverdag for Advokatkompagniets familieadvokater.

Er I endt i en situation, hvor I ikke selv kan finde en løsning, står vi klar med professionel bistand og viden om den nyeste praksis inden for familieret, så I er garanteret et stærkt team i ryggen.

Vi rådgiver bl.a. indenfor:

Læs mere ved at klikke på emnerne.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Familiens bolig

Familiens bolig

Hvis jeres familieforhold ændrer sig i forbindelse med dødsfald, skilsmisse eller samlivsophævelse, er det nødvendigt at forholde sig til, hvad der skal ske med familiens bolig.

Det kan være en slægtsgård, et sommerhus eller barndomshjemmet, der har dannet rammen om mange store begivenheder i familien. Skal huset sælges, eller skal det overdrages helt eller delvist til en i familien?

Det kræver store økonomiske, juridiske og ikke mindst følelsesmæssige overvejelser at træffe den beslutning, og det er en god ide at have en ekspert i familieret med på sidelinjen.  

Kontakt os i dag, hvis I ønsker rådgivning fra en af vores familieadvokater.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Forældremyndighed, bopælsret og samværsaftaler

Forældremyndighed, bopælsret og samværsaftaler

Er I gift, har I automatisk fælles forældremyndighed over jeres fælles børn. Den fælles forældremyndighed forsætter også, selvom om I bliver skilt.

Forældremyndighed

Forældremyndigheden betyder, at I sammen skal træffe alle vigtige beslutninger vedrørende jeres fælles børn.

Ved en skilsmisse kan konflikter om lige netop børnene blive så omfattende, at I ikke kan blive enige om vigtige beslutninger som eksempelvis børnenes bopæl eller samværet med børnene.

Som udgangspunkt har børnene ret til samvær med begge sine forældre. Kan I ikke selv komme frem til en aftale, der tilgodeser det, kan Familieretshuset hjælpe jer. Hvis I ikke med Familieretshusets hjælp kan blive enige, kan I bede Familieretshuset sende sagen til Familieretten, som kan afgøre både, om der stadig skal være fælles forældremyndighed, hvor børnene skal bo og hvor meget samvær, der skal være.

Bopælsret

Ved en skilsmisse skal I sammen aftale, hvem jeres fælles børn skal have fast adresse hos i fremtiden. Det betyder, at den forælder, der fremover skal have børnene boende, har bopælsretten (bopælsforælder). Det betyder dog ikke, at den anden forælder ikke har ret til samvær med børnene (samværsforælder).

Delt bopæl

Pr. 1. april 2019 blev der indført en ny regel om tvungen delt bopæl i tre måneder efter samlivsophævelse. Den regel har vist sig vanskelig for børnene i praksis og bliver derfor afskaffet igen.

Hvis man er enige om, at børnene skal have delt bopæl vil man stadig kunne lave en aftale om det, som man kan anmelde til Familieretshuset, så det kan blive registeret i CPR-registret.

Samværsaftaler

Dén forælder der ikke har barnets bopæl er samværsforælderen, og barnet har ret til samvær med samværsforælderen. Det er altså barnet, der har en ret og ikke forældrene. Det betyder, at I skal aftale, hvordan og hvornår jeres barn skal se den forælder, som barnet ikke har bopæl hos.  

Som udgangspunkt aftaler I som forældre selv, hvordan samværet mellem samværsforælderen og jeres barn skal være. I visse tilfælde - hvis I er lodret uenige - kan I anmode Familieretshuset om hjælp til at indgå en aftale. Hvis I heller ikke kan blive enige i Familieretshuset, kan Familieretshuset sende sagen til Familieretten, som kan træffe afgørelse.

Er jeres ønsker meget forskellige, kan det være en god idé at søge rådgivning hos en familieadvokat, inden I lader sagen gå videre til Familieretshuset.

Vores erfaring er, at advokatbistand tidligt i forløbet i mange tilfælde kan reducere de konflikter der måtte opstå. Desuden vil der kunne opnås en aftale langt hurtigere, da Familieretshuset desværre har lange sagsbehandlingstider.

Kontakt os i dag, hvis I ønsker rådgivning hos en af vores familieadvokater.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter

Lad dine nærmeste handle for dig, hvis du ikke selv kan.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som træder i kraft, hvis du en dag rammes af demens eller anden sygdom, der medfører, at du mister evnen til at træffe dine egne beslutninger og derved ikke længere kan varetage økonomiske og personlige forhold. Med en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge en eller flere personer, der bliver dine såkaldte fremtidsfuldmægtige, som vil kunne træffe beslutninger på dine vegne.

Beslutningerne omfattet af en given fremtidsfuldmagt kan variere. Det skyldes, at en fremtidsfuldmagt ikke behøver omfatte både økonomiske og personlige forhold, da det er muligt for fuldmagtsgiveren at formulere en fuldmagt, der kun vedrører enten økonomiske eller personlige forhold. Du kan endda helt selv specificere, hvad der er omfattet af fuldmagten og hvad der ikke er.

Økonomiske forhold kan omfatte adgang til at betale regninger, omlægning af lån i fast ejendom, salg af fast ejendom og ansøgning om offentlige ydelser for fuldmagtsgiveren.

Personlige forhold kan omfatte adgang til at søge om offentlig støtte, bede om aktindsigt i patientjournaler og tilladelse til at afhente medicin.

Hvem kan blive fremtidsfuldmægtig?

For at kunne blive fremtidsfuldmægtig kræves det, at man er fyldt 18 år og samtidig er i stand til at handle fornuftigt. Som fremtidsfuldmægtig er det desuden en betingelse, at man ikke selv er under værgemål eller ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt som er sat i kraft.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Det kan være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis;

 • Du ønsker at gøre livet lettere for dine pårørende, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.
 • Du selv vil vælge, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold
 • Du ønsker at bestemme, mens du stadig er i stand til det
 • Du vil sikre, at der i fremtiden handles ud fra dine interesser
 • Du vil undgå at blive umyndiggjort, hvis du ikke længere kan varetage dine økonomiske og personlige forhold
  • Hvis du ikke har fået oprettet en fremtidsfuldmagt, kan dine pårørende ikke lovligt hjælpe dig, og du kan risikere at blive umyndiggjort og komme under værgemål, hvor du ikke selv bestemmer værgen. Din formue vil samtidig kunne anbringes og forvaltes efter reglerne i Værgemålsloven, hvilket kan have økonomiske konsekvenser. Det kan tage ½-1 år for Familieretshuset at behandle en værgemålsansøgning og i mellemtiden kan dine pårørende ikke lovligt hjælpe dig.

Er en fremtidsfuldmagt relevant for mig?

Ja, en fremtidsfuldmagt er relevant for dig, hvis du er nervøs for, hvad der skal ske, hvis du en dag bliver syg eller dement og vil sikre dig, at dine pårørende kan hjælpe dig med f.eks. at betale regninger, sælge dit hus, ansøge om ydelser hos det offentlige, købe tøj til dig, klage over afgørelser, sikre at du får den rette behandling mv. 

Brug for hjælp?

Hos Advokatkompagniet kan vi hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. Det er vigtigt for os, at du forstår indholdet af fuldmagten, hvorfor vi altid stræber efter at rådgive på en jordnær og afslappet facon, hvor vi samtidig forklarer de juridiske konsekvenser på en letforståelig måde. Derfor holder vi som udgangspunkt altid et møde med dig og laver en fuldmagt tilpasset dine forhold.

Kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at høre mere om fordelene ved en fremtidsfuldmagt, eller hvis du allerede har besluttet dig for at oprette en fremtidsfuldmagt.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Skilsmisse og bodeling

Skilsmisse og bodeling

Regler er ikke altid det første, man tænker på, når et forhold går i stykker.

Skilsmisse

Ikke desto mindre er det vigtigt at kende til de muligheder og forpligtelser, der følger i kølvandet på et brud, for der er en del ting, I skal blive enige om for at kunne blive skilt - og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte. Ofte er det spørgsmål som:

 • Skal vi lade os skille straks eller separeres først?
 • Hvad med økonomien - skal der betales ægtefællebidrag og hvordan får vi delt de ting, som vi ejer sammen?
 • Hvem skal blive boende i vores fælles lejlighed eller hus?
 • Skal alting deles lige?
 • Og hvad med børnene - hvor skal de bo og hvordan skal fordelingen mellem mor og far være?

Mange klarer det i mindelighed, men er uoverensstemmelserne for store, er advokatbistand en god løsning.

I sager om separation eller skilsmisse må man selv aftale det meste. Men det er vigtigt at få taget stilling, så det ikke er tilfældigheder, der afgør, hvor børnene f.eks. får bopæl – og det er vigtigt at få lavet en skriftlig aftale om deling af jeres formue – dvs. hus, bil, indbo, pensioner osv.. Ellers kan det give problemer flere år senere.

Har du brug for at vide mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du og din partner skal skilles, så kan du læse følgende artikel.

Bodeling

Når man siger 'ja' i kirken eller på rådhuset, får man automatisk formuefællesskab – med mindre der er aftalt særeje.

Det betyder, at man skal dele stort set alt, hvis det hele en dag ikke længere er fryd og gammen, og man beslutter at gå hver til sit. Og det kan give anledning til stridigheder. For hvem skal beholde huset, bilen, den nye dyre lædersofa og pengene i banken? Og hvad med gælden i banken? Skal den deles eller betales af den, der har lånt pengene? Og hvad nu, hvis man har arvet sine forældre lige før man blev skilt?

Kan I ikke blive enige om bodelingen, har I to muligheder:

 1. I kan lade Skifteretten afgøre det for jer ved et offentligt skifte.
 2. Eller I kan indgå en frivillig aftale med hjælp fra en familieadvokat.

Det sidste er i de allerfleste tilfælde at fortrække, fordi et offentligt skifte kan ende med at blive meget dyrt for begge parter.​

Står I over for en skilsmisse og har svært ved at blive enige? Kontakt os i dag, hvis I ønsker rådgivning fra en af vores skilsmisseadvokater.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse

At få tvangsfjernet et barn er noget af det værste, der kan overgå en forældre. Det er også voldsomt for barnet at blive fjernet mod sin vilje. Derfor er det vigtigt at søge professional bistand så tidligt i forløbet som muligt, for at sikre dine rettigheder og muligheder.

I Advokatkompagniet har vi mange års erfaring med sager om både tvangsfjernelse og tvangsadoption og har specialister på området, der kan rådgive dig i din svære og sårbare situation.

Det er Børne og Unge-udvalget, der behandler sager om både tvangsfjernelse og afbrydelse af samvær og kontakt mellem forældre og anbragte børn. Beslutter kommunen, at dit barn skal fjernes, har du ret til følgende:

 • Gratis advokatbistand, uanset om du har indkomst eller formue - det gælder også børn over 12 år - 
 • Selv at vælge din advokat og er derfor ikke tvunget til at bruge den advokat, kommunen udpeger.

I særlige tilfælde kan også tvangsadoption komme på tale. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at de biologiske forældre aldrig kommer til at kunne tage vare på barnet, og at det er bedst for barnet at blive bortadopteret. I sager om tvangsadoption har alle børn - også babyer - ret til at få deres egen advokat uden omkostninger. Det har forældrene også. Ligeledes hvis det er barnets plejefamilie, som ønsker at adoptere barnet, har plejefamilien ret til gratis advokatbistand.

Ankestyrelsen har på deres hjemmeside information om, hvordan det er at have en sag, som bliver behandlet i Ankestyrelsen. Det kan derfor være en god idé at kigge på deres hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for bistand i din sag. 

  _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende. Papirløst forhold. At leve på polsk. Kært barn har mange navne. Går I en dag fra hinanden, eller er der en af jer, der dør, er der ingen regler for, hvordan jeres formue deles.

Kort sagt kan I som ugifte samlevende stå over for mange uforudsete problemer. Det er derfor vigtigt, at I forholder jer til fremtiden – også den, der måske virker utænkelig lige nu – og selv sørger for at få lavet aftaler. Det kan være i form af testamenter, samejekontrakter og forsikringer. Så sikrer I hinanden bedst muligt.

Ved samlivsophør tager man som udgangspunkt hver især det med sig, som man beviseligt ejer, men det er straks sværere med det, man ejer sammen. Særligt hvis I er uenige om, hvordan det skal deles, eller hvis I er uenige om, hvem der ejer hvad.

Hvorfor lave et testamente?

Som ugifte samlevende arver I ikke automatisk efter hinanden, hvis I ikke lavet et testamente – det gælder endda uanset om I har børn sammen. Det betyder, at hvis en af jer dør, så vil den, der bliver alene udover sorgen skulle kæmpe med økonomiske problemer – f.eks. fordi det var den, der døde, som ejede en fælles bolig eller hvis den, der døde havde børn fra tidligere forhold, som skal arve alt.

Hvis I vil sikre hinanden som ugifte samlevende – også ved død – så anbefaler vi, at I får lavet et testamente.

Hvorfor lave en samejekontrakt?

Der gælder ikke lovregler for samlivsophør, når man ikke er gift. Det betyder, at man selv skal lave alle aftaler og der er ingen lovregler, der kan afgøre tvister for jer.

Det er vores erfaring, at hvis man allerede mens forholdet er godt laver klare og faste aftaler om økonomi – både om hvem der køber mad, tøj og betaler husleje, men også om, hvad man ejer sammen – så minimerer det konflikter og kan i sidste ende betyde, at man ikke får den store konflikt, som medfører at man går fra hinanden.

Hvis man køber en fast ejendom (hus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus), hvis man driver et firma sammen eller hvis man køber værdifulde ting sammen, er det en særlig god idé at aftale, hvad man gør, hvis man bliver uenige, herunder om salg, deling osv.

En samejekontrakt eller en samlivskontrakt lyder ikke som det mest romantiske, men de kan forebygge, at der opstår konflikter mellem jer.

Lever I sammen som ugifte samlevende og vil sikre hinanden, opfordrer vi jer til at kontakte os i dag.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Ægtepagter

Ægtepagter

”Er ægtepagter ikke kun sådan noget, de bruger i Hollywood?”. Svaret er kort og godt 'nej' og nu skal du høre hvorfor.

Når to personer bliver gift, opstår der automatisk formuefællesskab eller fælleseje. Det vil sige, at alt hvad man hver især ejer inden ægteskabet, og alt hvad man herefter tjener, arver eller får i gave, indgår i den fælles formue.

Skilsmisse og død er skelsættende begivenheder i familielivet og parforholdet. Er der ikke lavet klare aftaler om, hvad der skal ske med børn, bo og arv, kan der meget hurtigt opstå problemer. Det er derfor en rigtig god ide at sørge for, at fremtiden er tænkt godt igennem og beslutningerne er truffet, inden uheldet er ude, hvor nogen går fra hinanden eller går bort.

Har den ene af jer mere med ind i ægteskabet end den anden – for eksempel en stor sum penge eller egen virksomhed – kan I aftale, at have særeje i stedet for fælleseje og hermed få lavet en ægtepagt. En ægtepagt bliver udfærdiget, så den passer præcis til jeres situation og ønsker, og vil herefter blive tinglyst.

Alle andre former for mundtlige og skriftlige aftaler i øvrigt er ikke lovmæssigt gældende.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud, der vil passe til jeres ønsker og behov.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk
Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Advokatfuldmægtig
Anders Fredsted Koukoumis

Sekretær
Gitte Schack Frederiksen

Sekretær
Kirsten Nielsen

Sekretær
Sandra Juhl Jørgensen

Find medarbejder
Find kontaktinformation på vores medarbejdere