Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Som mennesker er vi forskellige, men vi deler grundrettigheder som bl.a. ret til liv, frihed og personlig sikkerhed, men også netop retten til at være forskellige. Hvis staten har glemt at overholde eller sikre overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder, er menneskerettighederne sikret via Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som den danske stat er forpligtet til at efterleve.

Advokatkompagniet er blandt de førende virksomheder med speciale i menneskerettigheder. Vi har særligt ført sager om brud på menneskerettigheder inden for udlændingeområdet, men har på mange forskellige retsområder fokus på, om der kan være sket en krænkelse af frihedsrettighederne. 

Menneskerettigheder er nogle grundrettigheder, som vi mennesker deler. Bl.a. retten til liv, frihed og personlig sikkerhed. Du kan læse mere detaljeret om menneskerettigheder på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Hos Advokatkompagniet har vi fokus på, at værne om menneskerettighederne. Derfor sætter vi en ære i at rådgive inden for området, idet menneskerettigheder har betydning for, at sikre de grundlæggende frihedsrettigheder. Vi har herunder bl.a. ført nedenstående sager:

__________________________________________________________________________________

Advokat & partner i Advokatkompagniet, Helle Holm Thomsen, er menneskerettighedsambassadør for Levende Menneskerettigheder.

Hun tager i denne egenskab ud på skoler og underviser i menneskerettigheder.
Se mere her: Levende Menneskerettigheder - Menneskerettighedsambassadør


_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Human rights

Human rights

As humans we are different. However, we do share some fundamental rights such as the right to live, the right to freedom, the right to personal safety, and as well the right to be different from each other. In Denmark, we are bound to comply with the European Convention on Human Rights. Meaning, if your nation forget to respect or ensure your fundamental human rights, the rights are ensured via the European Convention on Human Rights and thereby Denmark as well.

Advokatkompagniet is one of the leading law firms in Denmark specialised in Human Rights. We have a broad knowledge on the field to be able to detect when human rights are neglected and violated and have well-established expertise on the field in terms of immigration as we have brought multiple cases about violations of human rights of such matters.

Human rights are a set of fundamental rights that we as human beings share among each other, such as the right to live, the right to have freedom, and the right to have personal safety. You can read more and get hold on a more detailed description of human rights at The European Convention on Human Rights | The Danish Institute for Human Rights.

At Advokatkompagniet, we focus on protecting human rights. As of why, we take pride in advising on the field as human rights are essential to ensure everyone's right to live a life characterised by freedom and safety.

__________________________________________________________________________________

Advokatkompagniet's Attorney, Helle Holm Thomsen, is an ambassador of Human Rights at Levende Menneskerettigheder. Levende Menneskerettigheder is a Danish NGO which ensure that Danish schoolchildren and students are taught human rights in school.


_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk
Advokat
Jesper Lyngby Andersen

Advokat
Erik Høimark

Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal