Retssager og voldgiftssager

Advokat & Partner
Simon Eilrich

Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat & Partner
Camilla Ernst

Advokat
Erik Høimark

Advokat
Camilla Bayer

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

Advokat
Anders Fredsted Koukoumis

Sekretær
Kirsten Nielsen

kini@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 23

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking

sukl@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 06

Sekretær
Sandra Juhl Jørgensen