Socialret

Socialret

Reglerne for sociale ydelser er ikke altid lige gennemskuelige, og hele systemet kan være lidt af en jungle at bevæge sig rundt i. Det kan gælde uanset hvilken side af skrivebordet du sidder på.

Hos Advokatkompagniet har vi stor erfaring i at rådgive både borgere og kommuner i socialretlige sager om alt fra førtidspension, fleksjob og sygedagpenge til boligydelser, kontanthjælp og problemer med socialt bedrageri.

Vi har et team af specialister, der kender reglerne om sociale ydelser ind og ud. Vi rådgiver også om regler og muligheder i forbindelse med forskellige handicaps – for eksempel BPA-ordning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Har du brug for rådgivning som enten borger eller kommune, klik da på nedenstående emner:_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

 

Luk

Er du borger?

Er du borger?

Har du fået afslag på sociale ydelser, som du selv mener, du er berettiget til, for eksempel i forbindelse med indtægtstab ved sygdom, invaliditet eller arbejdsløshed?

Ofte har kommunen grundlaget i orden, når de træffer en afgørelse, men det sker, at en sag ikke er blevet tilstrækkeligt belyst, eller at de har overset, at nogle forhold er ændret. Her kan vores eksperter hjælpe med at:

  • Vurdere om kommunens afgørelse er lovlig og rimelig
  • Få overblik over dine rettigheder og konkrete behov, herunder særlige forhold i forbindelse med handicap
  • Drøfte grundlaget for afgørelsen med kommunen og deltage i møder
  • Udarbejde indlæg til Ankestyrelsen

Noget af det vigtigste i klagesager er at overholde tidsfristerne. Jo tidligere du henvender dig til os jo større er vores mulighed for at hjælpe dig. Er klagefristen udløbet, vurderer vi gerne, om det kan betale sig at få sagen genoptaget eller eventuelt lægge sag an mod kommunen.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få offentligt tilskud til advokatbistand, så længe din sag er under behandling i det forvaltningsretlige regi. Udvikler din sag sig derimod til en retssag, har du mulighed for at søge om forsikringshjælpsdækning eller fri proces via det offentlige.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

 

Luk

Repræsenterer du kommunen?

Repræsenterer du kommunen?

Har du som sagsbehandler, socialrådgiver eller jurist i en kommune brug for eksperthjælp inden for socialret?

Hos Advokatkompagniet har vi i mange år fungeret som sparringspartner i forbindelse med:

  • Vanskelige socialretlige spørgsmål i forbindelse med tvangsfjernelser og mellemkommunale refusioner
  • Forvaltningsretlige regler inden for det socialretlige felt
  • Indlæg for kommunerne til Ankestyrelsen

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

 

Luk
Advokat
Erik Høimark

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking