Asyl


Der er flere forhold der gør sig gældende for at man kan få asyl i Danmark. Vi giver her et overblik over, hvilke faktorer der afgør om du kan eller ikke kan få asyl.

Asylum


To be granted asylum in Denmark there are multiple factors, which has to be taken into consideration. As a refugee there may be different paragraphs that applies to you, which allows you to be granted asylum in Denmark. Below we have listed the conditions that allows you to be granted asylum in Denmark.

Vibeke Haahr Antonsen


Vibeke Haahr Antonsen er advokat i Advokatkompagniet. Hun er en af vores specialister inden for både familieret og udlændingeret. Siden Vibeke blev færdig som cand.jur. i år 2000, har hun opbygget en ekstraordinær faglig indsigt og ekspertise indenfor særligt familieret og udlændingeret, hvorfor hun i en årrække også har bestridt posten som dommer i Flygtningenævnet. Vibeke har møderet for Landsretten og møder jævnligt i retssager i både Byretten og Landsretten.

Udlændingeret


Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.

Immigration law


Residence permits. Family reunification. Asylum. For many, it is only words in the daily news media. For others, it is as serious as it sounds and is part of their everyday life. If you belong in one of these groups, please contact Advokatkompagniet. We have a specialised team of lawyers in Immigration law - and is one of the leading law firms in Denmark within this field of expertise.

Annette Møller Hannibal


Annette Møller Hannibal er advokat og partner i Advokatkompagniet. Hun er cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1988. I 1991 fik hun sin advokatbestalling hos Advokaterne Vestergade 11, der senere fusionerede til Advokatkompagniet A/S. Annette er medlem af FAU – Foreningen af udlændingeretsadvokater.

Kirsten Bøjer


Kirsten Bøjer startede sin karriere som advokatsekretær så tidligt, at hendes far måtte skrive under på den første kontrakt. Hun er med egne ord født med ”advokatsekretærstøvler” på og har været hos Advokatkompagniet siden 2007.