Familieret


Er I endt i en situation, hvor I ikke selv kan finde en løsning, står vi klar med professionel bistand og viden om den nyeste praksis inden for familieret, så I er garanteret et stærkt team i ryggen.

Nyt Familieretshus og den nye Familieret etableret


Den 1. april 2019 blev det nye Familieretshus og den nye Familieret etableret. Alle sager om skilsmisser og familieretlige sager om samvær, bopæl og forældremyndighed skal fremover starte i Familieretshuset.

Vibeke Haahr Antonsen


Vibeke Haahr Antonsen er advokat i Advokatkompagniet. Hun er en af vores specialister inden for både familieret og udlændingeret. Siden Vibeke blev færdig som cand.jur. i år 2000, har hun opbygget en ekstraordinær faglig indsigt og ekspertise indenfor særligt familieret og udlændingeret, hvorfor hun i en årrække også har bestridt posten som dommer i Flygtningenævnet. Vibeke har møderet for Landsretten og møder jævnligt i retssager i både Byretten og Landsretten.

Forældremyndighed, bopælsret og samværsaftaler


Er I gift, har I automatisk fælles forældremyndighed over jeres fælles børn. Den fælles forældremyndighed forsætter også, selvom om I bliver skilt.

Lovændring - reflektionsperioden ved skilsmisser afskaffes


En lovændring på familieretsområdet medfører afskaffelse af reglen om tvungen delt bopæl og reflektionsperioden ved skilsmisser.

Anders Fredsted Koukoumis


Anders Fredsted Koukoumis er advokat i Advokatkompagniet og uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2014. Anders kom til Advokatkompagniet efter at have arbejdet en årrække som anklager, hvorfor han har en særlig ekspertise inden for strafferet. Derudover rådgiver Anders også om erstatningsret, familieret og fast ejendom.

Ægtepagter


”Er ægtepagter ikke kun sådan noget, de bruger i Hollywood?”. Svaret er kort og godt 'nej', og nu skal du høre hvorfor.

Kirstine Kryger Dyekjær


Kirstine Kryger Dyekjær er advokat og partner i Advokatkompagniet. Hun startede i kompagniet som stud.jur. og blev i 2006 advokat med speciale i bl.a. personskadeerstatning, familieret og ansættelsesret. Kirstine har siddet som advokatrepræsentant i Ankenævnet for Patienterstatning, og hun har møderet for Højesteret. I dag rådgiver Kirstine familier i testamentesager, dødsbosager, skilsmissesager, tvangsfjernelsessager og tvangsadoptionssager. Hun rådgiver skadelidte i trafikskader, arbejdsskader og patientskader, og hun rådgiver købere og sælgere i ejendomshandler. Derudover rådgiver hun stadig både arbejdsgivere og lønmodtagere i spørgsmål om ansættelsesforhold.

Kirsten Nielsen


Kirsten Nielsen har i hele sin karriere haft tæt berøring med både den juridiske og økonomiske branche. Hun har været ansat i Advokatkompagniet siden 2014.