Inddragelse af opholdstilladelser


Står du til at få inddraget din opholdstilladelse eller har søgt om forlængelse og er blevet indkaldt til et møde hos Udlændingestyrelsen kan det hurtigt føles uoverskueligt. Læs her mere om, hvordan du bedst muligt forbereder dig.

Finanslovens betydning for flygtninge i Danmark


Finansloven for 2019 indebærer nye stramninger af flygtninges vilkår i Danmark med øget fokus på inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse.

Udlændingeret


Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.

Lovændring - reflektionsperioden ved skilsmisser afskaffes


En lovændring på familieretsområdet medfører afskaffelse af reglen om tvungen delt bopæl og reflektionsperioden ved skilsmisser.

Har Højesteret skabt et hul i loven på udvisningsområdet med tidligere afgørelser?


To principielle afgørelser fra Højesteret i udlændingeretssager har fået vidtrækkende konsekvenser. En ny byretsafgørelse forholder sig til hvorvidt Højesteret har skabt et hul i loven på udvisningsområdet med de tidligere afgørelser, eller om Vestre Landsret eller Anklagemyndigheden har misforstået dommens rækkevidde.

Tilbudspligt ved salg af udlejningsejendom


Det kan hurtigt medføre problemer, hvis man som udlejer ikke følger lejelovens regler om tilbudspligt ved salg af en udlejningsejendom.

Ophævelse af indgribende afgørelser i sager om anbringelser uden samtykke


Ankestyrelsen har i de seneste år ophævet mange af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt i sager om anbringelser af børn uden samtykke.

Erstatning for fejlamputering af ben


Medierne skriver lige nu om adskillige unødvendige amputationer af ben på diverse hospitaler i Region Midtjylland. Amputationer, der kunne være undgået, hvis det ikke havde været for de lange ventelister.

Tab af erhvervsevne


Er du ikke i stand til at arbejde som tidligere?

Køb af fast ejendom


Er du førstegangskøber, kan du sikkert nikke genkendende til den nervepirrende følelse, det er at skulle sætte en underskrift på så stor en investering.

Permanente opholdstilladelser


Når man får opholdstilladelse i Danmark, får man i første omgang en midlertidig opholdstilladelse, som man løbende skal søge forlængelse af. Samtidig er der visse betingelser, som man skal opfylde for at kunne få en forlængelse.

Børnene først: Vil ny politisk aftale give udsatte børn en bedre barndom?


I maj 2021 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om at afsætte flere penge til at hjælpe udsatte børn og familier bedre og tidligere, end de bliver i dag. Intentionen er god, men man kan blive bekymret over, om aftalen får den ønskede effekt.

Muligheden for generhvervelse af dansk statsborgerskab genindføres


Pr. 1. juli 2021 kan tidligere danske statsborgere igen søge om generhvervelse af deres danske statsborgerskab.

Bremsning af kreativ (mis)brug af kravet om væsentlighed


I en nylig sag bremsede Boligretten og Landsretten for den kreative brug af boligreguleringslovens § 5 stk. 2. omhandlende kravet om væsentlighed. I sagen hjalp advokat & partner i Advokatkompagniet, Camilla Ernst, lejere med at få nedsat deres respektive huslejer som både Landsretten, Boligretten og udlejerens egen advokat mente var alt for høj.