Menneskerettigheder


Som mennesker er vi forskellige, men vi deler grundrettigheder som bl.a. ret til liv, frihed og personlig sikkerhed, men også netop retten til at være forskellige. Hvis staten har glemt at overholde eller sikre overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder, er menneskerettighederne sikret via Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som den danske stat er forpligtet til at efterleve.

Ambassadører for Levende Menneskerettigheder


Advokatkompagniets jurister støtter Levende Menneskerettigheder i rollen som menneskerettighedsambassadører.