Tab af erhvervsevne


Er du ikke i stand til at arbejde som tidligere?

Tabt arbejdsfortjeneste


Det koster at komme til skade – både på humørkontoen og på indtægtssiden.

Erstatning for fejlamputering af ben


Medierne skriver lige nu om adskillige unødvendige amputationer af ben på diverse hospitaler i Region Midtjylland. Amputationer, der kunne være undgået, hvis det ikke havde været for de lange ventelister.

Har Højesteret skabt et hul i loven på udvisningsområdet med tidligere afgørelser?


To principielle afgørelser fra Højesteret i udlændingeretssager har fået vidtrækkende konsekvenser. En ny byretsafgørelse forholder sig til hvorvidt Højesteret har skabt et hul i loven på udvisningsområdet med de tidligere afgørelser, eller om Vestre Landsret eller Anklagemyndigheden har misforstået dommens rækkevidde.

Lovændring - reflektionsperioden ved skilsmisser afskaffes


En lovændring på familieretsområdet medfører afskaffelse af reglen om tvungen delt bopæl og reflektionsperioden ved skilsmisser.

Tilbudspligt ved salg af udlejningsejendom


Det kan hurtigt medføre problemer, hvis man som udlejer ikke følger lejelovens regler om tilbudspligt ved salg af en udlejningsejendom.

Ophævelse af indgribende afgørelser i sager om anbringelser uden samtykke


Ankestyrelsen har i de seneste år ophævet mange af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt i sager om anbringelser af børn uden samtykke.

Køb af fast ejendom


Er du førstegangskøber, kan du sikkert nikke genkendende til den nervepirrende følelse, det er at skulle sætte en underskrift på så stor en investering.

Børnene først: Vil ny politisk aftale give udsatte børn en bedre barndom?


I maj 2021 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om at afsætte flere penge til at hjælpe udsatte børn og familier bedre og tidligere, end de bliver i dag. Intentionen er god, men man kan blive bekymret over, om aftalen får den ønskede effekt.

Muligheden for generhvervelse af dansk statsborgerskab genindføres


Pr. 1. juli 2021 kan tidligere danske statsborgere igen søge om generhvervelse af deres danske statsborgerskab.

Bremsning af kreativ (mis)brug af kravet om væsentlighed


I en nylig sag bremsede Boligretten og Landsretten for den kreative brug af boligreguleringslovens § 5 stk. 2. omhandlende kravet om væsentlighed. I sagen hjalp advokat & partner i Advokatkompagniet, Camilla Ernst, lejere med at få nedsat deres respektive huslejer som både Landsretten, Boligretten og udlejerens egen advokat mente var alt for høj.

Inddragelse af opholdstilladelser


Står du til at få inddraget din opholdstilladelse eller har søgt om forlængelse og er blevet indkaldt til et møde hos Udlændingestyrelsen kan det hurtigt føles uoverskueligt. Læs her mere om, hvordan du bedst muligt forbereder dig.

Smittet med Covid-19 på jobbet


Du er blevet smittet med Covid-19 på jobbet og er sygemeldt, blevet fyret og har dermed tabt arbejdsfortjeneste. Derfor mener du, du har ret til erstatning, hvorfor sagen er anmeldt som arbejdsskade. Men selvom din Covid-19 smitte bliver godkendt som en arbejdsskade er det ikke ens betydende med, at du har ret til erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste.