Tab af erhvervsevne


Er du ikke i stand til at arbejde som tidligere?

Tabt arbejdsfortjeneste


Det koster at komme til skade – både på humørkontoen og på indtægtssiden.

Erstatning for fejlamputering af ben


Medierne skriver lige nu om adskillige unødvendige amputationer af ben på diverse hospitaler i Region Midtjylland. Amputationer, der kunne være undgået, hvis det ikke havde været for de lange ventelister.

Har Højesteret skabt et hul i loven på udvisningsområdet med tidligere afgørelser?


To principielle afgørelser fra Højesteret i udlændingeretssager har fået vidtrækkende konsekvenser. En ny byretsafgørelse forholder sig til hvorvidt Højesteret har skabt et hul i loven på udvisningsområdet med de tidligere afgørelser, eller om Vestre Landsret eller Anklagemyndigheden har misforstået dommens rækkevidde.

Lovændring - reflektionsperioden ved skilsmisser afskaffes


En lovændring på familieretsområdet medfører afskaffelse af reglen om tvungen delt bopæl og reflektionsperioden ved skilsmisser.

Tilbudspligt ved salg af udlejningsejendom


Det kan hurtigt medføre problemer, hvis man som udlejer ikke følger lejelovens regler om tilbudspligt ved salg af en udlejningsejendom.

Ophævelse af indgribende afgørelser i sager om anbringelser uden samtykke


Ankestyrelsen har i de seneste år ophævet mange af de afgørelser, som Børn- og Unge-udvalget har godkendt i sager om anbringelser af børn uden samtykke.

Køb af fast ejendom


Er du førstegangskøber, kan du formentlig genkende det nervepirrende ved at skulle underskrive en stor investering såsom at købe en fast ejendom.

Efter to afgørelser i Flygtningenævnet: Syrere kan hjemsendes til Latakia-regionen


To afgørelser fra Flygtningenævnet udvider Latakia-regionen som et område i Syrien, der vurderes sikkert nok til hjemsendelse.

Erstatningssager står i skyggen af straffesager, og det har konsekvenser


En retssag tager sin tid. Ja, faktisk tager den rigtig lang tid. Ved retten i Århus er sagsbehandlingstiden for en straffesag mere end fordoblet i forhold til for fem-seks år siden. Sager, som ikke omhandler straf – civile sager – har endnu længere sagsbehandlingstid, for i praksis skal de vige pladsen for straffesagerne.

Børnene først: Vil ny politisk aftale give udsatte børn en bedre barndom?


I maj 2021 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om at afsætte flere penge til at hjælpe udsatte børn og familier bedre og tidligere, end de bliver i dag. Intentionen er god, men man kan blive bekymret over, om aftalen får den ønskede effekt.

Muligheden for generhvervelse af dansk statsborgerskab genindføres


Pr. 1. juli 2021 kan tidligere danske statsborgere igen søge om generhvervelse af deres danske statsborgerskab.

Bremsning af kreativ (mis)brug af kravet om væsentlighed


I en nylig sag bremsede Boligretten og Landsretten for den kreative brug af boligreguleringslovens § 5 stk. 2. omhandlende kravet om væsentlighed. I sagen hjalp advokat & partner i Advokatkompagniet, Camilla Ernst, lejere med at få nedsat deres respektive huslejer som både Landsretten, Boligretten og udlejerens egen advokat mente var alt for høj.

Inddragelse af opholdstilladelser


Står du til at få inddraget din opholdstilladelse eller har søgt om forlængelse og er blevet indkaldt til et møde hos Udlændingestyrelsen, kan det hurtigt føles uoverskueligt. Læs mere om, hvordan du bedst muligt forbereder dig.

Staten dækker din erstatning fra voldspersonen, der stak af


I 2021 var der 49.000 personer, som var udsat for vold. Cirka halvdelen anmeldte det til politiet. Nogle kender gerningspersonen, andre gør ikke. Men selvom du ikke ved, hvem gerningspersonen er, kan du alligevel få erstatning.

Er din erhvervsvirksomhed dækket af en retshjælpsforsikring?


Hvis du har tegnet alle dine forsikringer til din erhvervsvirksomhed ved samme forsikringsselskab, kan du løbe i problemer.

Smittet med Covid-19 på jobbet


Du er blevet smittet med Covid-19 på jobbet og er sygemeldt, blevet fyret og har dermed tabt arbejdsfortjeneste. Derfor mener du, du har ret til erstatning, hvorfor sagen er anmeldt som arbejdsskade. Men selvom din Covid-19 smitte bliver godkendt som en arbejdsskade er det ikke ens betydende med, at du har ret til erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste.