Advokat & Partner

Søren Hedegaard Frederiksen


shf@ak-silkeborg.dk
+45 61 22 26 58

Søren Hedegaard Frederiksen er advokat og partner i Advokatkompagniet Silkeborg. Han er specialiseret inden for insolvensret og immaterialret.

Søren Hedegaard Frederiksen er advokat og partner i Advokatkompagniet Silkeborg.  

Søren er erhvervsretsadvokat med bredt fundament. Søren har dog særligt væsentlig erfaring indenfor navnlig insolvensret og immaterialret i bred forstand. Certificeret insolvensadvokat.

 ”Jeg har stor erfaring med at håndtere nødlidende engagementer og panter for finansielle institutioner. Markedsret og regler relateret til online markedsføring er i høj grad også velkendt stof for mig. Derudover har jeg siden 2017 i væsentligt omfang opdyrket og beskæftiget mig med persondataretten/GDPR. Endelig er jeg autoriseret auktionsleder ved Retten i Viborg og Retten i Horsens, samt medlem af bestyrelsen for Auktionslederforeningen i Danmark. Jeg er primært fokuseret på at forebygge og løse problemer, sekundært på at ”slås”, dog stadig med stor evne til at tage konflikten, i de sager det viser sig nødvendigt. Jeg tror på og søger at se sager ”holistisk” / integrerer i høj grad andre relevante hensyn end juridiske ind i min rådgivning, herunder navnlig det købmands- og forretningsmæssige i bred forstand.”


CV

2019 Advokat & Partner, Advokatkompagniet Silkeborg

2018 Advokat & Associeret Partner, Brockstedt-Kaalund, Silkeborg

2010 Advokat, Brockstedt-Kaalund, Silkeborg

2007 Advokatfuldmægtig, Advodan Thisted

2007 Cand.jur., Aarhus Universitet