Ansættelse

Er du blevet opsagt uden saglig grund eller på et uretfærdigt grundlag, eller er du og din arbejdsgiver blevet uenige om dine ansættelsesvilkår?

Arv

Arveret er kilden til mange stridigheder. Ofte opstår de, fordi arvingerne ikke er klar over lovgivningen og indbyrdes føler sig uretfærdigt behandlet – og fordi den afdøde ikke har taget stilling til, hvem der skal arve hvad inden sin død.

Fast Ejendom

Uanset om du skal bygge rede for første gang eller står over for dit andet, tredje eller fjerde husprojekt, er køb af fast ejendom en stor beslutning.

Insolvens

Insolvens er en vanskelig ting at håndtere alene. Hos Advokatkompagniet har vi et team af specialister, som kan rådgive dig og vurdere mulighederne for at komme ud af den økonomiske knibe, du står i.

Lejeret

Der er meget, man kan blive uenige om i et lejer-udlejer forhold. Også selvom det hele i sin tid begyndte så godt med håndslag og smil.

Retssager og voldgiftsager

Advokatkompagniets dygtige procesadvokater er trænede i at forberede og føre retssager og har igennem årene rådgivet og bistået private i forbindelse med både anklager og søgsmål.