Arv

Arv

Arv

Vil du være med til at bestemme, hvem der skal (eller ikke skal) arve dig?

Det er vigtigt at overveje - før det er for sent - hvem der skal arve dig den dag, du ikke er her mere. Det er nemlig ikke bare en god ide, men i mange tilfælde også en nødvendighed at oprette et testamente.

Der kan være mange grunde til at ønske at oprette et testamente. Nogle gør det for at sikre hinanden ved pludseligt dødsfald, andre for at betænke ikke-arveberettigede og andre igen for at undgå splid i familien, når de engang er borte. Vigtige overvejelser kan f.eks. være i forhold til ”dine, mine og vores børn” eller i forbindelse med store gældsposter. 

Der kan også være behov for at komme en ægtepagt ned i kuverten med vielsesattesten, hvis formuerne hos de to ægtefæller er meget ulige, og der eksempelvis er børn fra tidligere ægteskaber i forholdet. Uanset hvad din situation er, er det en god ide at tage stilling i tide.


_________
Advokatkompagniet Silkeborg
post@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 30 00

Luk

Testamenter

Testamenter

Arv er kilden til mange stridigheder. Ofte opstår de, fordi arvingerne ikke er klar over lovgivningen og indbyrdes føler sig uretfærdigt behandlet – og fordi den afdøde ikke har taget stilling til, hvem der skal arve hvad inden sin død.

Vil du undgå splid i familien, er den allerbedste vej at lave et testamente, der klart formidler dine ønsker. Arveloven giver stor mulighed for selv at bestemme, hvem der skal arve dig.

Vores advokater med speciale i arveret kan hjælpe dig med at formulere et testamente, der passer nøjagtigt til dine ønsker og din situation.

Arveregler med et testamente:
Her kan du frit bestemme, hvem der skal arve dig.

 • Du kan sikre din samlever, som kun kan arve dig, hvis du bestemmer det i et testamente
 • Du kan sikre din ægtefælle, så hun eller han arver mere end børnene. Dermed kan du sikre, at din ægtefælle kan blive boende i f.eks. fællesbolig uden at skulle betale børnenes arv ud
 • Du kan sikre en hensigtsmæssig fordeling mellem fællesbørn og børn fra tidligere forhold
 • Du kan bestemme, om dine børn skal have hele arven med det samme, eller om den skal udbetales i rater
 • Du kan sikre, at arven efter dig bliver særeje for dine arvinger

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at ændre dit testamente, hvis det er oprettet før 2008.


Arveregler uden et testamente:

 • Er du gift og uden børn, arver din ægtefælle
 • Er du gift og har børn, arver både børnene og din ægtefælle – og din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn
 • Lever du i et papirløst forhold uden børn, arver dine forældre og/eller søskende
 • Lever du i et papirløst forhold med børn, arver dine børn alt
 • Er du enlig og har børn, børnebørn og/eller oldebørn, arver de alt
 • Er du enlig uden børn, arver dine forældre og/eller søskende

 

Luk

Ægtepagter

Ægtepagter

”Er ægtepagter ikke kun sådan noget, de bruger i Hollywood?”. Svaret er kort og godt 'nej' og nu skal du høre hvorfor.

Når to personer bliver gift, opstår der automatisk formuefællesskab eller fælleseje. Det vil sige, at alt hvad man hver især ejer inden ægteskabet, og alt hvad man herefter tjener, arver eller får i gave, indgår i den fælles formue.

Skilsmisse og død er skelsættende begivenheder i familielivet og parforholdet. Er der ikke lavet klare aftaler om, hvad der skal ske med børn, bo og arv, kan der meget hurtigt opstå problemer. Det er derfor en rigtig god ide at sørge for, at fremtiden er tænkt godt igennem og beslutningerne er truffet, inden uheldet er ude, hvor nogen går fra hinanden eller går bort.

Har den ene af jer mere med ind i ægteskabet end den anden – for eksempel en stor sum penge eller egen virksomhed – kan I aftale, at have særeje i stedet for fælleseje og hermed få lavet en ægtepagt. En ægtepagt bliver udfærdiget, så den passer præcis til jeres situation og ønsker, og vil herefter blive tinglyst.

Alle andre former for mundtlige og skriftlige aftaler i øvrigt er ikke lovmæssigt gældende.

Luk

Dødsbobehandling

Dødsbo

Det er trist, når et menneske, der stod en nært, går bort. Og det gør kun ondt værre, at man oven i sorgen skal forholde sig til arveforhold og økonomi.

At håndtere et dødsbo kan nemlig være en ganske omfattende proces i forhold til at finde ud af, hvad det indeholder af aktiver og passiver.

Derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning, så snart du modtager en indkaldelse til skifteretten. Vi kan hjælpe dig med at gennemføre dødsboskiftet, så du kan være der for dig selv og dine nærmeste i en svær tid og samtidig være sikker på, at dødsboet bliver gjort på den mest hensigtsmæssige måde for alle involverede.

Luk
Advokat & Partner
Lars Vindfeldt Skals

lvs@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 30 36

Sekretær
Chalotte Mai

cma@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 17 20

Sekretær
Hanne Skov Kjærulff

Advokat
Flemming Jespersen

ftj@ak-silkeborg.dk
+45 30 78 88 04