Retssager og voldgiftssager

Retssager og voldgiftssager

I retssalsdramaer vælger den sagsøgte ind imellem at forsvare sig selv. I virkelighedens verden anbefaler vi dog, at du gør brug af professionel bistand, hvis du er part i en tvist. Det kræver nemlig grundig forberedelse at gøre klar til en rets- eller voldgiftsag – og meget afhænger af evnen til at stille de rigtige spørgsmål i en afhøring.

Civile sager opstår, når to parter ikke kan blive enige, og den ene part anmoder om rettens hjælp til at træffe en afgørelse, der kan gennemtvinges over for modparten. Det kan fx være i forbindelse med økonomiske uoverensstemmelser, krænkede rettigheder eller hvor en handling ønskes foretaget eller stoppet.

I det danske retssystem afgøres civile tvister som udgangspunkt af domstolene. Er begge parter imidlertid enige om at lade tvisten afgøre ved voldgift, er det et muligt alternativ. En voldgift er i princippet en privat ret, hvor parterne selv vælger en eller flere voldgiftsdommere, og hvor der i de fleste tilfælde anvendes nogle standardprocedureregler.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at voldgiftrettens afgørelse i modsætning til almindelige retssager ikke kan ankes.

Hos Advokatkompagniet er vores procesadvokater trænede i at forberede og føre retssager og har igennem årene rådgivet og bistået private i forbindelse med både anklager og søgsmål.


_________
Advokatkompagniet Silkeborg
post@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 30 00

Luk
Advokat & Partner
Lars Ole Frederiksen

lof@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 30 38

Advokat & Partner
Lars Vindfeldt Skals

lvs@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 30 36

Advokat
Flemming Jespersen

ftj@ak-silkeborg.dk
+45 30 78 88 04

Advokat & Partner
Elvir Mesanovic

elme@ak-silkeborg.dk
+45 60 19 84 44

Advokatfuldmægtig
Miki Engberg

Advokatfuldmægtig
Sebastian Appleyard

sa@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 30 29

Sekretær
Chalotte Mai

cma@ak-silkeborg.dk
+45 33 60 17 20