Strafferet

Strafferet

Strafferetssager er godt nyhedsstof, men for de berørte er det en barsk virkelighed. Uanset om du er tiltalt, sigtet eller forurettet, er det altafgørende at få den rigtige hjælp hurtigt.

Advokatkompagniet giver dig den rigtige hjælp, på det rigtige tidspunkt.
Vi arbejder dagligt med straffesager af enhver art og kan hjælpe dig uanset din rolle i sagen. Vores advokater er beneficerede, dvs. udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager, og vi har stor erfaring på begge områder. Virkeligheden i en straffesag kan være meget barsk, men vores professionelle rådgivning gør det lettere at komme igennem.

Er du sigtet eller tiltalt?
Det er både hårdt og forvirrende at være mistænkt eller sigtet for en forbrydelse. Du har du dog altid ret til en forsvarsadvokat, der kan rådgive dig igennem forløbet og give dig det bedste mulige forsvar.

Vores forsvarsadvokater hjælper dig med:

 • at gennemgå og vurdere sagens materiale sammen med dig
 • at bistå dig under afhøring hos politiet
 • at fastlægge strategien for dit forsvar - i samarbejde med dig
 • at forsvare dig i retten
 • at iværksætte anke, klage eller søge erstatning 
 • at sikre, at der bliver taget de nødvendige hensyn under straffesagen
 • at sørge for, at du får den erstatning, du er berettiget til


Husk! Du betaler kun salæret til forsvarsadvokaten, hvis du bliver dømt.


_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

 

 

 

Luk

Er du forurettet?

Er du forurettet?

I staffesager beskikker retten en bistandsadvokat for den forurettede. Vores advokater er beneficerede, dvs. udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager og har derfor en bred erfaring indenfor området.

Er du forurettet eller pårørende til en forurettet, kan virkeligheden i en straffesag være meget barsk. Det er derfor vigtigt at få hurtig og kvalificeret hjælp af en professionel.

Som offer for en forbrydelse har du ret til en bistandsadvokat. Bistandadvokatens rolle er at hjælpe dig sikkert gennem sagen - især når du står i retten og skal vidne mod den person, som har begået et overgreb imod dig. Derfor hjælper vi dig med:

 • at sikre at der bliver taget de nødvendige hensyn under straffesagen.
 • at sørge for at du får den erstatning, du er berettiget til.

Vi hjælper dig både før, under og efter retssagen. Hos os får du en advokat, der udover strafferet også har speciale i erstatningsret. Vi har dermed de bedste forudsætninger for at hjælpe dig.

Du skal ikke selv betale for din bistandsadvokat, idet vores arbejde dækkes af enten statskassen eller din retshjælpsdækning.

 

Kontakt os, hvis du er forurettet eller pårørende og har brug for hjælp til din sag!

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

Luk

Er du sigtet eller tiltalt?

Er du sigtet eller tiltalt?

I straffesager beskikker retten en forsvarsadvokat for den sigtede eller tiltalte Vores advokater er beneficerede, dvs. udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager og har derfor en bred erfaring indenfor området.

Er du mistænkt eller sigtet af politiet for en straffelovsovertrædelse, og har du været afhørt af politiet? Så har du højst sandsynligt haft en yderst belastende oplevelse. Måske har du oplevet, at der er sket indgreb i din personlige frihed og dine grundlovssikrede rettigheder ved frihedsberøvelse, ransagning og/eller lignende. Det er i alle tilfælde vigtigt med en grundig indledende rådgivning og fokusering på en fremadrettet strategi - dels for at afveje risikoen for sagens udvikling og dels for at drøfte relevante oplysninger til brug for sagen så tidligt som muligt.

Som sigtet for en forbrydelse, har du ret til en forsvarsadvokat. Vores forsvarsadvokater hjælper dig med følgende

 • at gennemgå og vurdere sagens materiale sammen med dig
 • at bistå dig under afhøring hos politiet
 • at fastlægge strategien for dit forsvar - i samarbejde med dig
 • at forsvare dig i retten
 • at iværksætte anke, klage eller søge erstatning

Salæret til din forsvarsadvokat betales i første omgang af statskassen. Hvis du bliver dømt, vil du senere modtage en opkrævning herpå fra politiet.

 

Kontakt os, hvis du har brug for en forsvarsadvokat! 

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

Luk
Advokat & Partner
Camilla Ernst

Advokat & Partner
Simon Eilrich

Advokatfuldmægtig
Anders Fredsted Koukoumis