”Den lille mands” retssikkerhed er i fare

Som reglerne er nu, kan man som privatperson ofte få betalt sine udgifter til advokat ved en retssag, hvis sagen handler om 50.000 kr. eller mere – enten gennem sin forsikring eller Civilstyrelsen (fri proces). Med andre ord; handler en sag om mindre end 50.000 kr., omfattes sagen af ”småsagsprocessen”. Politikerne pønser lige nu på at hæve den grænse til 100.000 kr.

Alle sager, der handler om mindre end 100.000 kr. forventes den almene borger selv at klare – selvfølgelig under kyndig vejledning fra domstolene.

Hvis det sker, risikerer mange privatpersoner store omkostninger til advokat, hvis de vil have hjælp til deres retssag, fordi en forsikring eller fri proces ikke dækker advokatens arbejde indtil sagen skal hovedforhandles i retten. Dvs. man skal selv lave det skriftlige arbejde i sagen, selv argumentere sin sag og selv finde de domme og juridisk litteratur, der støtter ens påstand.

Hos Advokatkompagniet forudser vi store problemer ved at hæve grænsen til 100.000 kr. Mange ved ikke, hvor de skal lede efter relevant lovgivning eller domme, eller hvordan man laver et juridisk overbevisende argument. Det vil afskrække mange private fra at klage over f.eks. et inkassobrev eller en huslejestigning, eller fra at klage over størrelsen på sin husleje.

Konkret for dig som lejer vil det sige, at hvis din sag handler om mindre end 100.000 kr. – hvilket mange af sagerne gør – skal du f.eks. selv stå for jagten på ”sammenligningslejemål” i sager om lejenedsættelse, eller selv argumentere for noget så væsentligt, som hvorfor du skal have lov til at blive boende i dit hjem, hvis du f.eks. er blevet opsagt eller ophævet.

Retten kan dog bestemme, at en sag er så kompliceret, at privatpersonen kan få hjælp af en advokat. Som praksis er lige nu, er det rigtig svært at få en dommer til at bestemme, at man kan få hjælp fra en advokat. Vi håber, at den praksis vil blive ændret markant, hvis det bliver vedtaget, at beløbskravet skal stige – men det er der endnu ingen garantier for.

Mange er nervøse for overhovedet at skulle være en del af en retssag og vil sjældent have mod på at kaste sig ud i at lave en stævning. Slet ikke når det samtidigt skal ske på minretssag.dk, som er en ukendt størrelse for de fleste. Resultatet bliver, at sagerne ikke bliver anlagt for retten, og hvis en privat bliver stævnet, er det lettere at betale, end det er at forsøge sig som advokat på amatørbasis.

Retten har vejledningspligt, og ender du i sådan en situation, anbefaler vi, at du udnytter pligten! Retten skal vejlede dig om påstandens formulering, de rette argumenter, og det relevante bevis – så fat knoglen, eller mød fysisk op i retten, og gør krav på den hjælp, du har ret til.

Du kan også bede om en advokat (et advokatpålæg), hvis du overbeviser retten om, at du ikke selv kan føre sagen. Hos Advokatkompagniet behandler vi ofte sager med advokatpålæg, og du vil derfor kunne anmode om os til at føre din sag.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Nørreport 26
8000 Aarhus C

Advokat & partner
Annette Møller Hannibal

anmh@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Camilla Ernst

caer@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Gitte Schack Frederiksen

gisf@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 17