To piger anklaget for SU-svindel for 500.000 kr. - FRIFUNDET

To søstre fik i en nylig afsluttet sag medhold i deres klage til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte over deres afgørelse om ændring af søstrenes bopælsstatus og dermed SU-sats. Erik Høimark, advokat i Advokatkompagniet, hjalp pigerne med at dokumentere overfor styrelsen, at der ikke var tale om proforma bopælsforhold og de dermed havde ret til udeboende SU.

Søstrene flytter hjemmefra

I hhv. januar og februar 2017 flyttede søstrene periodevist ind hos deres mormor, der ikke boede mere end et par blokke væk fra morens adresse, hvor pigerne før havde haft bopæl. Flytningen skyldes et anstrengt forhold til moren, som havde mange regler, pigerne skulle efterleve og en kæreste som pigerne ikke brød sig om. Hos mormoren havde pigerne imidlertid frie tøjler og havde samtidig et rigtig godt forhold til mormoren, hvorfor flytningen var helt naturlig.

 

Mistænkt for svindel med udeboende SU for 500.000 kr.

Man skal som modtager af SU (eller anden social ydelse) til enhver tid kunne dokumentere sin boligstatus. Problemet opstår da Styrelsen for Institution og Uddannelsesstøtte anmoder om dokumentation for at pigerne har været udeboende i de perioder, de har boet hos mormoren. Styrelsen træffer afgørelse om, at pigerne ikke har været udeboende i de nævnte perioder og vil derfor modtage tilbagebetalingskrav af forskellen mellem satsen for ude- og hjemmeboende for perioderne, hvor de ikke havde ret til udeboende SU, da de ikke har kunnet tilstrækkeligt dokumentere, at de var udeboende. Beløbet var samlet i størrelsesordenen 500.000,- kr.

I afgørelsen lægger Styrelsen vægt på, at pigerne ikke har sendt dokumentation, der reelt viser, at de er udeboende samtidigt med at dokumentationen ikke er blevet fremsendt til tiden.

Herefter klager pigerne over afgørelsen og kontakter Advokatkompagniet og får i samarbejde med Erik og Susanne tilsendt rette dokumentation.

 

Eriks argumentation

Erik rådgiver pigerne og argumenterer for, at der i pigernes bopælsforhold ikke er tale om en proforma-adresse (altså et rent formelt bopælsforhold, som i denne situation udnyttes for at få udeboende SU). 

I denne situation kunne der ikke bruges almindelige pejlemærker såsom hvor man handler ind og hvilke lokale butikker, der benyttes grundet den korte distance mellem moren og mormoren, da det er de samme lokale butikker.

I stedet argumenterede Erik for, at der var sket en markant forbrugsstigning af hhv. varme-, vand- og elforbruget hos mormoren i de perioder, pigerne boede hos hende. Tilsvarende var forbruget faldet hos moren. Eriks argumenter var følgende:

  • Hvis man sammenligner det sidste halve af 2016, hvor mormoren boede alene, med hhv. 2017 og 2018, hvor pigerne flyttede ind, steg elforbruget med hhv. 24 og 35%. Omvendt faldt morens forbrug med hhv. 6 og 25% i samme periode. En af pigerne flyttede tilbage til moren i 2 måneder, hvor elforbruget steg med 73% og mormorens faldt med 8%.
  • Ligeledes fra 2017-18 skete der en markant stigning af varmeforbruget hos mormoren. Tidligere havde mormorens aconto varmeregninger været ca. 8% højere end morens. Efter pigernes tilflytning var disse 63% højere end morens, hvor niveauet blev fastholdt i 2019, hvilket indicerer en husstandsændring hos mormoren.
  • Ydermere ses en markant stigning i vandforbruget i samme periode. Faktisk, en stigning på 63% af mormorens tidligere eget forbrug.
  • I 2019 får pigernes mormor en del penge tilbage for forbruget af vand og varme. Dette skyldes, at pigerne er begyndt at benytte badefaciliteter i deres fitnesscenter samt at vaske tøj i en vaskehal, da de synes, at mormorens forbrug efter deres indflytning var blevet alt for højt. Pigerne fremsætter kontooversigt, der viser et månedligt forbrug til fitnessabonnement.
  • Pigerne betaler ikke husleje. Kun enkelte tilskud i perioder, hvor mormoren bliver opkrævet tilbagebetaling af boligstøtte pga. pigernes indkomst.

 

Myndighedernes svagheder

Det var en kompleks sag, hvad er meget typisk for sager om tilbagebetaling uanset om det er uddannelsesstøtte, sociale sager, pensionssager og lignende. I sådanne sager og i sager om bortfald af ydelser (f.eks. børnepenge, boligstøtte, merudgifter, BPA-bevilling) har myndigheden typisk over en periode indsamlet et væld af informationer og har dannet deres ret faste opfattelse af sagen. At imødegå sådant materiale fordrer typisk, at alle oplysninger vendes og bearbejdes, og der er ikke noget fast koncept, der kan anvendes – men fremfor alt skal svaghederne i myndighedens afgørelse udstilles og modargumenteres.

Ønsker du at vide mere om dine rettigheder til sociale ydelser eller har du brug for rådgivning til din sag, så står vi altid klar til at hjælpe. Kontakt os i dag eller læs mere om socialret.

 

Læs også: Har du fået afslag på sociale ydelser, som du selv mener, du er berettiget til?

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00  

Advokat
Erik Høimark

erih@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking

sukl@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 06