Skattereformens mere oversete budskab – reduktion af boafgift for søskende…

Den 14. december 2023 landede regeringen et forlig om reform af personskatten. I medierne har det fået rigtigt meget opmærksomhed, at lønmodtagere kan se frem til en reel skattelettelse. Mindre opmærksomhed har det fået, at det er en del af forliget, at boafgiften for søskende sættes ned med virkning fra 1. januar 2027.

Ifølge gældende boafgiftslov betaler søskende, som arver hinanden en boafgift på 15 % og en tillægsboafgift på 25 %. Som et led i forliget bortfalder tillægsboafgiften på 25 % fra 1. januar 2027, hvis forliget bliver til lov.

Reduktion af boafgiften vil mange mene er en god nyhed, og min erfaring som advokat, der udarbejder mange testamenter, er også, at mange testatorer finder, at det er en urimelig ekstra ”straf” for ikke at have livsarvinger, at søskende skal betale en afgift, som er mere end dobbelt så stor som børn.

Økonomisk tab for velgørende foreninger? 

Der er dog tilsyneladende en problematik, som overses her: i mange år har velgørende foreninger markedsført sig med ”30-%-løsningen”, hvorefter man kan spare boafgift hvis, hvis man kun har arvinger som skal betale den høje boafgift, hvis man testamenterer 30 % til en velgørende forening på det vilkår, at de betaler afgiften for de andre arvinger. Det er en løsning som giver et nettobeløb til den velgørende forening, reducerer boafgiften og giver en højere arv til arvinger.

Løsningen er markedsført massivt af mange velgørende foreninger – og det har endda kunnet betale sig for dem at oprette en ny forening kun med det formål at oplyse om denne mulighed.

Med skatteaftalen om at reducere boafgiften for søskende må man imidlertid forvente at en del af de testamenter, som før blev oprettet pga. ”30%-løsningen” nu ikke længere indebærer en fordel for de efterladte men derimod reducerer deres arv, således at det ikke længere er attraktivt for testatorerne at sætte velgørende foreninger ind i testamenter. Man kan måske endda forestille sig, at dem, som har lavet testamente til fordel for en velgørende forening vil ændre det – og i øvrigt indeholder mange af disse testamenter bestemmelser om, at begunstigelsen af den velgørende forening bortfalder hvis det ikke er en fordel for arvingerne.

Så inden man begejstres for meget af besparelsen på boafgiften – så skal man overveje at det kan betyde milliontab for de velgørende foreninger.

Tilfældighedsmoment

Derudover har man i skatteaftalen og det foreløbige lovudkast kun undtaget søskende fra tillægsboafgiften, dvs. ikke niecer og nevøer uden der er anført nogen grund dertil. Det betyder, at hvis man sættes sin søster ind til at arve, så vil hun efter den påtænkte lovændring kun skulle betale en afgift på 15 %. Men hvis hun når at dø inden hun får arven, og den i stedet går til hendes børn, skal de betale 15 % + 25 %. Havde hun nået at arve først, skulle hun betale 15 % i arv – og når hun så døde, skulle hendes børn betale 15 % af det, de arver fra hende. Det bliver dermed ret tilfældigt, hvor meget afgift, der kommer til at hvile på den enkelte arv.

Hvis du har brug for rådgivning om arv og testamente, så kontakt en af vores eksperter.

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Testamenter

Fem ting du skal vide om testamenter

Vores advokater med speciale i arveret kan hjælpe dig med at formulere et testamente, der passer nøjagtigt til dine ønsker og din situation.