Autoriseret nedrivning af asbest: ”Det er på tide”

Den 20. marts 2024 præsenterede regeringen et nyt lovforslag, der kræver, at nedrivning af as-best kun må udføres af autoriserede virksomheder. ”Det er en sejr for arbejderne”, siger advo-kat og partner hos Advokatkompagniet, Simon Eilrich.

Selvom det har været forbudt at bruge asbest som byggemateriale siden 1986, har Advokatkompagniet regelmæssigt oplevet erstatningssager, hvor personer har været ofre for det farlige asbeststøv.

Simon Eilrich har været advokat hos Advokatkompagniet i 28 år. Her han oplevet, selvom man typisk forbinder ofre for asbest med personer inden for håndværkerfagene, er det ikke kun murere og tømrere, der bliver udsat for asbest. Også mekanikere og arbejdere med lastbiler og statsbanerne har søgt om erstatning i forbindelse med asbest.

Han forklarer her, at det er resultatet af, at mange bremseklodser i tog, lastbiler og mange små biler bestod af asbest. Så når bremserne skulle pustes rene med lufttryk hos mekanikeren, blev der blæst store mængder asbeststøv ud i rummet, som de så inhalerede.

Derfor mener Simon Eilrich, at det er på tide, at nedrivning af asbest skal være autoriseret.

Med autorisation menes det, at man ikke må beskæftige sig med asbest uden uddannelse og dermed kvalifikation til netop dét arbejde. På den måde kan man indskrænke risikogruppen, og i højere grad forhindre folk i at indånde den skadelige asbeststøv, der kan føre til lungesygdomme.

 

Vanskelig dokumentation

Statistik viser, at indånding af asbeststøv kan give flere lungesygdomme, men at der går lang tid fra man har været udsat for asbest til at man reelt er syg. Både asbestose og lungekræft opstår typisk efter 10 år, og lungehindekræft først udvikles efter 15 år.

I disse erstatningssager har Simon Eilrich oplevet, at fordi sygdommene udvikler sig så langsomt, kommer sagerne kommer meget sent i forhold til, hvornår personerne er blevet udsat for asbesten. Det kan derfor være en svær opgave at dokumentere årsag-en til lungesygdommen.

Han forklarer:

”Det kan være vanskeligt at dokumentere, at man har fået lungehindekræft eller noget, der minder om, og at det netop stammer fra asbest. Det bliver yderligere kompliceret ved personer, der har været rygere, hvor det ikke vides med sikkerhed om kræften er opstået ved rygning eller ved asbest.”

Det kan derfor være svært at dokumentere, at man har været udsat for asbest, når man tidligst udvikler lungesygdomme efter 10-15 år, og samtidig har været ryger.

 

En fremtid uden asbest

Simon Eilrich ser positivt på det nye lovforslag, hvor han mener, at man kan reducere gruppen af mennesker, der kan blive udsat for den farlige asbeststøv i fremtiden.

Som den nuværende arbejdsskadelovgivning er opbygget, kan det nemlig være vanskeligt at dokumentere hvor meget asbeststøv, man har været udsat for på sin arbejdsplads for mere end 20 år siden.

”Hvis vi i dag kunne bevise, at ”man” dengang havde autorisationen og faktisk arbejdede primært med asbest (på- eller afmontering) ville det gøre erstatningssagerne meget lettere”, fortæller han.

Man kan ved hjælp af det nye lovforslag og autorisation ikke blot gøre det lettere for de personer at undgå asbesten i fremtiden, men det bliver også tydeligere, hvorvidt den enkelte person kan have krav på erstatning som følge af en arbejdsskade.

Reglerne om den nye ordning forventes at træde i kraft d. 1. juli 2024.

 

Har du været udsat for asbest og ønsker erstatning?

Så kontakt Advokatkompagniet på tlf. (+45) 86 12 44 00 eller via e-mail: info@advokatkompagniet.dk

 

(Kilde: Arbejdsmiljø.dk, Kræftens Bekæmpelse)

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Erstatning