Ingen erstatningsmuligheder ved solouheld

De mørke efterårs- og vintermåneder betyder øget risiko for glatte veje og dermed øget risiko for trafikuheld. Kommer du til skade ved et solouheld i trafikken, er din udsigt til erstatning dårlig, hvis du ikke har en førerpladsdækning inkluderet i din bilforsikring

Ifølge Vejdirektoratet var næsten en tredjedel af alle trafikuheld i 2019 solouheld – altså uheld hvor der ikke var andre implicerede end føreren af bilen.

Som hovedregel vil du ikke have nogen muligheder for at få erstatning, hvis du kommer til skade i et solouheld, medmindre du har tegnet en tillægsforsikring i form af en førerpladsdækning. Har du tegnet en ulykkesforsikring, vil du dog kunne få dækket eventuelle behandlingsudgifter.

Fordi der ikke er en ansvarlig modpart involveret i ulykken, er der ingen der kan gøres ansvarlig for den skade, du pådrager dig, og dine erstatningsmuligheder vil derfor være ikkeeksisterende. Med en førerpladsdækning vil dine muligheder for erstatning være helt anderledes.

Hvorfor vælge en førerpladsdækning?

Med en førerpladsdækning har du væsentligt bedre erstatningsmuligheder, hvis du skulle komme til skade i forbindelse med et solouheld - hvad end du rammer et autoværn eller ender i grøften pga. glat føre.

Mere specifikt sikrer en førerpladsdækning dig de samme muligheder for erstatning, som hvis der var en ansvarlig modpart involveret i ulykken.

Dine øvrige erstatningsmuligheder med en førerpladsdækning omfatter:

 • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for svie og smerte omfatter et fast kompensationsbeløb pr. sygedag du har som følge af ulykken og derved din skade. Beløbet udgør 210 kr. pr. dag (2020-takst), men kan ikke overstige 80.000 kr.
 • Erstatning for varige mén ved varige personskader
  • Får du varige mén som følge af ulykken – altså bliver du aldrig helt rask – kan du få fastsat en procentmæssig méngrad, der er et udtryk for, hvor meget du hæmmes af din skade. Mengraden bliver i de fleste tilfælde fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) méntabel.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne ved varige personskader
  • Nedsættes din arbejdsevne som følge af dine skader fra ulykken, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen gives, hvis din indtægt nedsættes med mere end 15 %. Erstatningsbeløbet beregnes ud fa din årsløn på skadetidspunktet, erhvervsevnetabsprocenten og din alder (beløbet nedsættes procentvis pr. år du er ældre end 29).
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Har du en lavere indtægt eller har mistet indtægter som følge af din skade, vil du have krav på at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Denne form for erstatnings beregnes ud fra manglende indtægt før SKAT og fratrækkes eventuelle sygedagpenge, sygeløn, kontanthjælp mv.

Et eksempel

For at illustrere, hvor stor betydning en førerpladsdækning kan have på dine erstatningsmuligheder ved et solouheld, har vi her sammensat et fiktivt eksempel.

Kasper kører galt i januar 2019   

Kasper er en 28-årig murer med en årsløn på 360.000 kr. D. 15. januar 2019 kører han galt i sin bil, som er forsikret med en kaskoforsikring med førerpladsdækning. Kasper kommer til skade i nakken ved ulykken. Skaden giver ham et varigt mén på 55 % og et erhvervsevnetab på 50 %. Han er tilbage på arbejde igen d. 1. oktober 2020, og får d. 3. november 2020 udbetalt sin erstatning. I nedenstående skema, kan du se, hvor meget Kasper får udbetalt i erstatning med en førerpladsdækning kontra hvor meget han ville have fået uden:

 

 

Erstatning med førerpladsdækning

Erstatning uden førerpladsdækning

Svie og smerte (Kasper har været sygemeldt i 625 dage á 210 kr. = 131.250 kr. Hans godtgørelse kan ikke overstige 80.000 kr. og reduceres derfor til 80.000 kr.):

 

80.000 kr.

0 kr.

Méngodtgørelse (udgør 55 % af 918.000 kr.)

 

504.900 kr.

0 kr.

Erhvervsevnetab (udgør 50 % af 360.000 kr. x 10. Pristalsreguleret med 2,20 % til 368.000 kr.)

 

1.840.000 kr.

0 kr.

Tabt arbejdsfortjeneste

Beløbet udgør forskellen på den løn Kasper ville have fået udbetalt fra sit job som murer kontra de dagpenge og kontanthjælpssatser mv. han har fået udbetalt som følge af sin sygemelding.

 

 

 0 kr.

Erstatning udbetalt i alt

 

2.424.900 kr.

0 kr.

 

Kontakt os

Erstatningsretten kan være et kompliceret sagsområde at finde hoved og hale i, og uden den rette bistand kan du risikere at gå glip af penge, som du ellers var berettiget til. Kontakt os i dag, hvis du ønsker rådgivning med din sag.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00  

Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

jela@advokatkompagniet.dk