Har du været i et trafikuheld?

Hvis du har været i en trafikulykke, hvor du er blevet ramt af en anden bil, kan du have ret til erstatning fra flere forskellige forsikringer. Men hvem kan du kræve erstatning fra, og hvad kan du kræve erstatning for?

Modpartens motoransvarsforsikring

Du kan have ret til erstatning fra modpartens motoransvarsforsikring.

Det er lovpligtigt for alle motorkøretøjer at have en motoransvarsforsikring. Forsikringen skal dække det erstatningsansvar, som ejeren eller brugeren kan blive mødt med i tilfælde af et uheld.

Det er vigtigt, at du får oplysninger om modpartens registreringsnummer på bilen samt navnet på det selskab, hvor modpartens bil er ansvarsforsikret. Hvis modparten er bekendt med sit policenummer, vil det være en god idé at få oplyst det.

Hvis politiet har været til stede ved uheldet og har optaget politirapport, noterer politiet også oplysninger om registreringsnummer samt navn på forsikringsselskabet.

Det er vigtigt, at du kontakter modpartens forsikringsselskab og får anmeldt dine krav på erstatning.

Du skal senest anmelde din skade 3 år efter, skaden er sket. Ellers kan dine krav være forældet, og du kan miste retten til at kræve erstatning. MEN, vi anbefaler altid at gøre det hurtigst muligt.

Du kan bl.a. kræve erstatning for:

  • Varigt mén.
  • Svie og smerte.
  • Tabt arbejdsfortjeneste.
  • Tab af erhvervsevne.
  • Andet tab.
  • Selvrisikoen på din kaskoforsikring.

Du kan læse mere om de forskellige erstatningsposter her.

 

Dit eget forsikringsselskab – din ulykkesforsikring

Udover modpartens motoransvarsforsikring kan du have ret til erstatning fra din ulykkesforsikring.

Hvis du har en ulykkesforsikring, er det vigtigt at anmelde din skade til dem – også selvom ulykkesforsikringen er ved det samme forsikringsselskab som modpartens motoransvarsforsikring.

Fristen for anmeldelse til ulykkesforsikringen er senest 3 år efter, skaden er sket. MEN, igen anbefaler vi altid at gøre det hurtigst muligt.

Ved din ulykkesforsikring kan du bl.a. kræve erstatning for:

  • Varigt mén.
  • Helbredsudgifter, f.eks. udgifter til fysioterapeut.

Du skal være opmærksom på, hvornår din ulykkesforsikring dækker.

Nogle ulykkesforsikringer dækker dig, uanset om skaden sker i din fritid eller på dit arbejde, mens andre kun dækker enten i din fritid, eller når du er på arbejde. Dette afhænger af din forsikringspolice- og vilkår.

 

Andre forsikringer

Det er vigtigt at undersøge, om du har andre forsikringer.

Du kan f.eks. have tegnet mere end én ulykkesforsikring, eller du kan have en ulykkesforsikring igennem dit arbejde eller fagforening.

Du kan også have en erhvervsevnetabsforsikring, der dækker, hvis du som følge af skaden mister evnen til at arbejde.

Du kan bl.a. finde disse oplysninger på PensionsInfo, eller ved at forhøre dig ved din arbejdsgiver.

MEN, vær opmærksom på, at hvis du har en ulykkesforsikring tilknyttet dit arbejde eller fagforening, fremgår det ikke PensionsInfo. Du skal i stedet tale med din arbejdsgiver eller læse din overenskomst.

 

Solouheld

Hvis der ikke har været en anden involveret i færdselsuheldet, er der tale om et solouheld.

Du kan læse mere om erstatningsmulighederne ved et solouheld her.

 

Arbejdsskade

Hvis du har været involveret i et uheld, mens du var på arbejde, er der tale om en arbejdsskade.

For arbejdsskader gælder der lidt andre regler.

MEN, det er igen vigtigt at få anmeldt din skade til ovenstående forsikringer og herudover anmelde din skade som en arbejdsskade.

Du kan læse mere om arbejdsskader her.

 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Nørreport 26
8000 Aarhus C


Advokat & partner
Simon Eilrich

eilrich@advokatkompagniet.dk

Ingen erstatningsmuligheder ved solouheld

De mørke efterårs- og vintermåneder betyder øget risiko for glatte veje og dermed øget risiko for trafikuheld. Kommer du til skade ved et solouheld i trafikken, er din udsigt til erstatning dårlig, hvis du ikke har en førerpladsdækning inkluderet i din bilforsikring