Fem ting du skal vide om forældremyndighed og bopæl

Her er svar på fem vigtige spørgsmål om forældremyndighed og bopæl. Hvis du i forbindelse med forældremyndighed ønsker rådgivning hos en af vores familieadvokater, så kontakt os endelig.

1) Hvad betyder det at have forældremyndighed?

Det betyder, at man har ansvar for barnet, til det fylder 18 år, og man skal beskytte og forsørge det. Fælles forældremyndighed betyder, at der er fælles værgemål. Dvs. i forhold til barnets økonomi, skal man være enige (det kan f.eks. være, at barnet har arvet penge eller fået en erstatning).

Man skal også være enige om, hvor barnet skal gå i skole, hvilken religion det skal vokse op med, hvad barnet skal hedde, og om barnet må få et pas. Derudover skal man være enige om, hvorvidt barnet må gå til risikofyldte fritidsinteresser.

2) Hvornår kan man få forældremyndighed alene?

Det kan man, hvis man er enige om, at den ene får forældremyndigheden alene. Ellers må man bede Familieretshuset om at starte en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed. For at man kan få ophævet fælles forældremyndighed, kræver det, at der er meget store uoverensstemmelser om forældremyndigheden, og at det går ud over barnet.

Det kan f.eks. være et meget højt konfliktniveau mellem forældrene eller uenighed om grundlæggende ting såsom skolevalg, medicinsk behandling, eller der kan være tale om vold eller andre overgreb.

Hvis fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være konkrete holdepunkter for, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste.

3) Hvad må man bestemme, når man har barnets bopæl?

Når man har barnets bopæl, så bestemmer man alle dagligdagsting. Dvs. man bestemmer, hvornår barnet skal op, hvornår det skal i seng, hvad det spiser, om det skal i børnehave, vuggestue eller dagpleje – og hvilken en.

Man bestemmer også, hvilke fritidsinteresser barnet skal gå til. Melder man f.eks. sit barn til fodbold, kan man ikke kræve, at samværsforælderen kører til fodbold eller kamp på samværsdage – og man kan ikke forhindre, at samværsforælderen melder barnet til fritidsinteresser, hvor samværsforælderen bor.

4) Hvornår kan barnet selv bestemme, hvor det vil bo?

Barnet kan selv bestemme, når det fylder 18 år. Fra barnet er ca. 10 år, vil man i praksis lægge stor vægt på, hvad børnene siger til børnesamtaler i Familieretshuset og i Familieretten.

Der findes en udbredt misforståelse om, at børn selv kan bestemme, når de er 12 år. Det kan de ikke.

Meget ofte vil Familieretshuset forsøge at overbevise forældrene om at finde en fredelig løsning med store børn, da store børn i højere grad kan gå derhen, hvor de har lyst til at være. Derfor er det svært at tvinge en forældremyndighedsafgørelse igennem overfor en teenager.

5) Hvad gør jeg, hvis bopælsforælderen vil flytte med mit barn?

Så skal du skynde dig at kontakte Familieretshuset og bede om, at de træffer en midlertidig afgørelse om, at barnet har bopæl ved dig, medmindre bopælsforælder erklærer, at barnet ikke bliver flyttet, før sagen er slut.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00 

Nørreport 26
8000 Aarhus C

 

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Kirsten Nielsen

kini@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 23