Sådan håndterer du skimmelsvamp i boligen

De danske vintre bringer ikke kun kolde dage og våde nætter, men også det ideelle miljø for en uønsket gæst - skimmelsvampen. Der kan være mange årsager til, at skimmelsvampen kommer i private hjem, men uanset årsag er der nogle gode råd til, hvordan du som lejer bedst håndterer skimmelsvamp i boligen.

Skimmelsvamp er en uvelkommen gæst

Vi får mange henvendelser fra lejere, der har fået skimmelsvamp i deres lejemål eller mistænker, at de misfarvede pletter i hjørnerne er begyndende skimmelsvamp.

www.skimmel.dk kan du finde mange gode råd til at forebygge og fjerne skimmelsvamp.

Se video: Kulde, regn og... skimmelsvamp? Her er, hvad du bør vide!

 

Du bør reagere og reklamere

Hvis du konstaterer skimmel i lejemålet, og det ikke blot lader sig fjerne ved at følge de gode råd på skimmel.dk, er det nødvendigt at du orienterer din udlejer, så din udlejer har mulighed for at konstatere omfanget af skimmel og sikre udbedringen.

Det er en god ide at reagere skriftligt, således at du samtidigt sikrer dig bevis for, hvornår du første gang reagerede.

Hvis du ikke får en reaktion fra din udlejer, kan du henvende dig til din kommune, der vil kunne foretage test med henblik på at konstatere, om der er skimmel i dit lejemål.

 

Du bør sikre dig beviser

Det er en god ide, at du løbende sørger for at notere ned, hvad du drøfter med din udlejer, hvad der bliver aftalt og hvad der bliver gjort for at afhjælpe problemet.

Sørg for at dokumentere din korrespondance ved at gemme kopi af sms, mails, breve etc.

Det er en god ide at tage billeder af skimmelsvampen, så du kan bevise omfanget, samt at tage billeder af både afhjælpningsarbejder og skader på indbo etc.

 

Når du vil have en advokat til at hjælpe dig

Nogle tvister om udbedring af skimmelsvamp går i hårdknude. Det kan ende med, at problemerne har nået et omfang, hvor det kan være nødvendigt at ophæve lejemålet under henvisning til at skimmelsvampen ikke er fjernet indenfor rimelig tid.

 

Nogle sager drejer sig om økonomiske opgør, eksempelvis:

 • krav om erstatning for indbogenstande, der er ødelagt pga. skimlen,
 • erstatning for omkostninger til en midlertidig bolig mens udlejer fjerner skimmelsvampen
 • krav om forholdsmæssigt afslag i huslejen pga., at skimmelsvampen er en mangel, der forringer det lejede værdi, eller
 • erstatning for øvrige omkostninger grundet skimmelsvampen.

 

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du vil have vores hjælp, vil vi gerne, at du hjælper os med at hjælpe dig! Det kan du gøre ved at følge nedenstående:

1) Vi vil gerne have en tidslinje, hvor du med dato angiver

 • Hvornår der er kontakt/korrespondance/tlf./sms mellem dig og udlejer,
 • Hvornår der er er lavet test i lejemålet,
 • Hvornår der laves udbedringsarbejder i lejemålet, samt
 • Hvornår du flyttede ud/ind, hvis det har været nødvendigt at være midlertidigt genhuset.

2) Vi har også brug for information om hvilken husleje du betalte i de måneder, hvor du mener at have krav på forholdsmæssigt afslag i hus

3) Derudover har vi brug for, at du laver en liste over de indbogenstande, som du mener, er ødelagt pga. skimmel. Listen kan med fordel laves i et excel-ark, hvor du ud for hver ødelagt genstand skriver:

 • tidspunkt for køb,
 • købspris og om kvittering haves,
 • hvad der er ødelagt ved den konkrete genstand
 • om du har dokumentation for skaden, eks. ved billeder.

Desuden skal kvitteringer og billeder nummereres, således at det ligger i nummerorden i et særskilt bilag.

 

Sager omhandlende skimmelsvamp kan virke meget komplicerede. Vi opfordrer derfor til at kontakte en af vores advokater med speciale i lejeret, der har mange års erfaring med sager om skimmelsvamp, hvis du ønsker rådgivning i din sag.

 

Lad os tage udfordringen op sammen!

Hvis du har brug for hjælp, og ligger det lejemål, som sagen vedrører, i Aarhus, Randers eller Horsens kommune, er du velkommen til at kontakte os på +45 86 12 44 00. Hvis du bor udenfor Aarhus, Randers eller Horsens retskredse, bør du kontakte en lokal advokat.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
Tlf.: (+45) 86 12 44 00

 

Advokat & partner
Camilla Ernst

caer@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk