Barnets lov er nu trådt i kraft

Barnets lov er nu trådt i kraft. Loven udspringer af et bredt politisk forlig indgået i maj 2021, og formålet er at styrke rettighederne for især anbragte børn.

Den 1. januar 2024 trådte ’barnets lov’ i kraft. Loven er et resultat af et bredt politisk forlig fra maj 2021, hvor de fleste af Folketingets partier blev enige om flere ændringer, som skal sikre især anbragte børns rettigheder.

10-årige får partsstatus

Et af lovens hovedformål er, at børn skal inddrages tidligere i egen sag og høres oftere. Det betyder bl.a. venskabsfamilier for børn, som er anbragt på institution, men det betyder også, at børn bliver part i deres egen sag fra, de er 10 år. 

Det vil sige, at de både får ret til at få kopi af sagens akter, der som udgangspunkt er alle papirer i sagen, og de får også ret til egen advokat og til at deltage i møder i Børne- og Unge-udvalget samt Ankestyrelsen. 

Ny fremgangsmåde til kommunerne

Derudover har man ændret måden, hvorpå kommunerne skal håndtere sager om udsatte børn og familier. Det betyder bl.a., at der er lavet en ny fremgangsmåde for, hvordan og hvornår kommunen skal reagere, når der kommer underretninger om et barn, og hvornår der skal laves en børnefaglig undersøgelse.

Mere stabilitet i anbringelserne

Et andet tema i loven er, at der skal være mere stabilitet i anbringelserne. Det indebærer, at man skal arbejde for, at anbragte børn ikke så ofte skal udsættes for at blive flyttet rundt til andre anbringelsessteder eller blive hjemgivet og så anbragt igen.

Derudover arbejder man også for, at der ikke skal være så mange skift i sagsbehandlere, så børnene ikke skal møde så mange forskellige personer. Det vil man bl.a. sikre ved, at der til væsentlige møder skal deltage to rådgivere.

Mulighed for tvangsadoption inden fødsel

Loven giver også mulighed for, at forvaltningen kan træffe afgørelse om tvangsadoption, inden barnets fødsel. Det gælder i sager, hvor det allerede under graviditeten står klart, at forældrene i barnets barndom ikke vil være i stand til at være forældre for barnet.

Ny lov, men ikke spritnyt system

Selvom loven er ny, er der overordnet set ikke tale om et nyt system, men om at man har flyttet lovregler fra primært serviceloven til en ny lov og kaldt den ’barnets lov’. Samtidig har man justeret på nogle sagsbehandlingsregler.

Det bliver interessant at følge, om det kommer til at have nogen reel positiv indflydelse på (udsatte) børns trivsel. Navnlig er jeg nysgerrig på, om det får positiv betydning, at (udsatte og sårbare) børn helt ned til 10 år får partsstatus i sagerne.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk

Advokat
Camilla Bayer

cab@advokatkompagniet.dk

Sekretær
Kirsten Nielsen

kini@advokatkompagniet.dk
+45 33 60 30 23

Fem ting du skal vide om tvangsfjernelse

Hos Advokatkompagniet har vi mange års erfaring med sager om tvangsfjernelse. Vi har specialister på området, som kan rådgive dig i din svære og sårbare situation.

Vil ny politisk aftale give udsatte børn en bedre barndom?

I maj 2021 blev der indgået en bred politisk aftale i Folketinget om at afsætte flere penge til at hjælpe udsatte børn og familier bedre og tidligere, end de bliver i dag. Intentionen er god, men man kan blive bekymret over, om aftalen får den ønskede effekt.